2 CRÓNICAS 4

1Salomonqa ruwachillarqataj broncemanta uj altarta, chaytaj sayt'unman jisq'on metrosniyoj karqa, anchonmantaj jisq'onllataj, sayayninmanrí tawa metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 2Chantá ruwachillarqataj broncemanta yaku churana jatun ch'illamita. Chayqa muyu karqa, uj kantunmanta ujnin kantunkamaqa tawa metros phishqa chunka centimetrosniyoj, ukhunmantaj iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj. Tukuynin muyuynintaj chunka kinsayoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj karqa. 3Chay yaku churanaj simin uranejpi muyuynintimpi iskay sinruspi torosman rijch'asqa warawas karqa; sapa tawa chunka phishqayoj centimetrospi chunkakama karqanku. Chaykunataj yaku churanawan ujlla karqanku. 4Chay yaku churanataj chunka iskayniyoj toros broncemanta ruwasqa patapi churasqa kasharqa. Chay chunka iskayniyoj torosmanta kinsaqa wichaynejman qhawarisqa karqanku, kinsataj uranejman, kinsataj inti llojsimuynejman, kinsataj inti yaykuynejman. Qhepa chakisninkoqa chawpinejpi karqanku, chay yaku churana ch'illamitaj chay torospa patampi churasqa karqa. 5Chay yaku churana ch'illameqa phatunman pusaj centimetrosniyoj karqa. Chay kantusnenqa lirio t'ikaj pata laphisnin jina karqanku. Chay yaku churana ch'illamitaj sojta chunka sojtayoj waranqa litrospaj jina ruwasqa karqa. 6Ruwachillarqataj chunka aswan juch'uy ch'illamista mayllanapaj, phishqaqa paña ladoman churasqa, phishqataj lloq'e ladoman. Chaykunapi mayllaj kanku q'olachinapaj aychasta, chay jatun yaku churana ch'illamipitaj sacerdotes mayllakoj kanku. 7Ruwachillarqataj qorimanta chunka k'ancha churanasta, imaynatachus ruwanan karqa, ajinata, Templomantaj churarqa phishqata paña ladoman, phishqatataj lloq'e ladoman. 8Chay jawataj chunka mesastapis ruwachillarqataj, Diospa Templon ukhullamantaj churarqa phishqata paña ladoman, phishqatataj lloq'e ladoman. Chantá ruwachillarqataj qorimanta pachaj jatuchaj vasosta. 9Jinallatataj ruwacherqa sacerdotespa pationkuta, jatun kaj patiotawan punkusnintinta, chaykunatataj tukuyninta broncewan lluch'iykucherqa. 10Yaku churana jatun ch'illamita Temploj paña ladonman churarqa uranejman, inti yaykuynej ladoman. 11Hiram-abiqa ruwallarqataj mankasta, lampasta, jatuchaj vasosta. Jinamanta ruwayta tukorqa Diospa Templompaj Salomonpa kamachisqanman jina. 12Payqa kay imasta ruwasqa: Iskaynin sayantasta, patampi kasharqanku chay muyu kirpanasnintawan, chantá chay kirpanasman muyuykuchisqa ch'ipastawan. 13Chay iskay ch'ipaspajtaj tawa pachaj granadasta ruwasqa, iskay sinruta sapa ch'ipapaj, chaykunawantaj sayantaspa muyu kirpanasnin muyuykuchisqa karqanku. 14Chunka chukustapis ruwallasqataj, chaykunaj patanmantaj juch'uy kaj yaku churana ch'illamista chunkantinta churasqa. 15Ruwallasqataj yaku churana jatun ch'illamita, urampi kasharqanku, chay chunka iskayniyoj torostawan. 16Chantá ruwallasqataj mankasta, lampasta, trinchestawan. Chay yachaj Hiram-abiqa tukuy chay imasta ch'uwa broncemanta ruwarqa, Salomonpa nisqanman jina, Diospa Templompaj. 17Chaykunataqa, bronceta unuyachispa, llink'i t'urupi jich'acherqa Jordán Mayu pampanejpi, Sucot, jinataj Saretán llajtas chaynejpi. 18Salomonqa chay chhika tukuy imasta broncemanta ruwacherqa, manataj yachakorqachu mashkhachus pesasqan. 19Salomonqa kay imasta ruwachillarqataj Diospa Templompaj: Qorimanta altarta, mesastapis chay patapi Tata Diospaj t'aqasqa t'antas churasqa kanankupaj, 20ch'uwa qorimanta k'ancha churanatapis k'anchanasnintinta, chaykunataj Aswan Santo nisqa cheqampa ñawpaqempi churasqa karqanku k'anchanankupaj kamachisqa kasqanman jina. 21T'ikastapis, k'anchanastapis, tenazastapis ch'uwa qorillamantapuni ruwacherqa. 22Pábilo k'utunaspis, jatuchaj vasospis, qaywina cucharaspis, incienso q'oshñichinaspis ch'uwa qorillamantataj karqanku. Chantá qorillamantataj karqanku Temploman yaykuna ukhu punkusnin, Aswan Santo nisqa cheqaman yaykuna punkuspis, jinataj kikin Temploman yaykuna punkuspis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\