2 CRÓNICAS 5

1Tata Diospa Templompaj chay imasta Salomonqa ruwachiyta tukuchispañaqa, chay qolqeta, qorita, chay tukuy imastawan tatan Davidpa Diospaj t'aqasqanta Diospa Templompi valorniyoj imasta jallch'ana wasiman churaykuchimorqa. 2Chaypacha Salomonqa tantaykorqa Israelmanta kurajkunata, tukuy ayllumanta kurajkunata, Israel sapa wasi ayllumanta kamachejkunatapis, Tata Diospa arcanta Davidpa llajtan Sión nisqa, chaymantapacha apamunankupaj. 3Jatun fiesta p'unchaypi chay watapi qanchis kaj killapi rey Salomonwan tukuy israelitas tantakorqanku. 4Israel ayllumanta tukuy kurajkuna chayamojtinkukama, levitasqa Diospa arcanta oqharerqanku. 5Dioswan Tinkukuna Toldotawan, chay ukhupi kaj imastawan apallarqankutaj. Chay imastaqa sacerdoteswan, levitaswan imalla aparqanku. 6Rey Salomonqa tukuy Israel ayllumanta paywan tantakojkunawan khuska, Diospa arcampa ñawpaqempi ashkha wañuchisqa ovejasta, torosta ima q'olachispa Diosman jaywarqanku, mana yupay atinata jina. 7Chaymantataj chay sacerdotesqa arcata apaykorqanku Templo ukhuman, chay Aswan Santo nisqa cheqaman, chaypitaj arcata churaykorqanku chay iskay querubinespa lijrasninku uraman. 8Querubinespa lijrasninkoqa Diospa arcampa patanman aysaykusqa karqanku, llanthuykorqankutaj chay arcata, lijranapaj k'aspisninta ima. 9Chay lijranapaj k'aspisnintaj jatuchaj kasqankurayku Diospaj t'aqasqa cuartomantapacha rikukorqa, Aswan Santo nisqa cheqampa ñawpaqempi kasharqa, chaymanta; chaywampis jawamantapacha mana rikukorqachu, ajinataj kashan kunan p'unchaykama. 10Chay arca ukhupeqa Moisespa churasqan iskay p'alta rumislla kasharqa, mayqentachus churarqa Tata Diosqa israelitaswan tratota ruwarqa Horebpi, paykuna Egiptomanta llojsimushajtinku, chaypacha. 11Chantá sacerdotesqa llojsimorqanku Diospaj t'aqasqa cuartomanta. Tukuy chaypi kajkuna sacerdotesqa mit'asninkuta mana qhawaspalla llimphucharakusqanku. 12Levitasmanta tukuy takejkunataj Asaf, Hemán, Jedutún ima, churisninkuwan khuska, jinataj waj ayllusninkuwan ima linomanta p'achallisqa sayasharqanku altarpa ñawpaqempi inti llojsimuy ladopi. Platilloswan, salterioswan, arpaswan ima kasharqanku. Paykunawantaj pachaj iskay chunkayoj sacerdotes cornetata tocajkunapis kashallarqankutaj. 13Chaypacha cornetasta waqachej tukuyninku churakorqanku, tukuyninkutaj uj kunkallata takerqanku Tata Diosta yupaychaspa, graciasta qospataj. Cornetasta, platillosta, waj tocanastapis ch'ajwarichispa, takisharqanku: Tata Diosqa may k'achamin, munakuynintaj wiñaypajmin, nispa. Chay jinata takishajtinkutaj, chay ratopacha Temploman uj phuyu junt'aykorqa. 14Chay phuyuraykutaj sacerdotesqa mana qhepakuyta aterqankuchu ruwanasninkuta Diospaj ruwanankupaj, Tata Diospa jatun kaynenqa Temploman junt'aykusqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\