2 CORINTIOS 12

1Cheqamanta noqa jatunchakunayqa mana allinchu; chaywampis, kunanqa willasaj Señor mosqoypi jina rikuchiwasqanmanta, sut'inchawasqanmanta ima. 2Cristopi creej uj runata rejsini, pichus chunka tawayoj watas pasaypi apasqa karqa kinsa kaj janaj pachakama. Mana yachanichu cuerpontinchus apasqa kasqanta, chayrí manachus. Chaytaqa Dioslla yachan. 3Chaywampis yachani chay runaqa Paraíso nisqa cheqaman apasqa kasqanta, maypichus mana willay atina simi nisqasta uyarerqa, chayman; chaykunata runaqa manapuni atinmanchu parlayta; chantá cuerpompichus karqa, manachus, chaytaqa Dioslla yachan. 5Chay runamanta jatunchakusaj; noqa kikiymantarí mana jatunchakusajchu manachayqa pisi kallpa kasqaymanta. 6Jatunchakuyta munayman chaypis, mana wampuchu kayman, imaraykuchus cheqa kajta parlayman. Chaywampis mana jatunchakusajchu, ama pipis rikuwaspa, chayrí uyariwaspa imachus kasqaymanta astawanraj yuyanampaj. 7Rikhuriwasqan chay jatuchaj t'ukunasta rikusqayrayku ama anchata umata oqharinaypaj, aychaypi uj ayjonwan jina t'ojsisqa karqani. Chayqa Satanaspa kachan karqa ñak'arichinawampaj, ama anchata jatunchakunaypaj. 8Chayrayku Señormanta mañakorqani kinsa kutita, chay nanayniymanta sanoyachinawampaj. 9Señortajrí niwarqa: Chay ñak'ariyniykipeqa qhasilla k'acha yanapaynillay yanapasonqa, imaraykuchus atiyneyqa pisi kallpayojkunapi astawan rikuchikun, nispa. Chayrayku kusiywan pisi kallpayoj kasqaymanta jatunchakusaj, Cristoj atiynin noqapi kakunampaj. 10Chayrayku pisi kallpayoj kasqaypi Cristorayku kusikuni. Chantá kusikullanitaj p'enqachisqa kasqaypi, pisichikuypi, qhatiykachasqa kaypi ima, imaraykuchus pisi kallpayoj kaspa, aswan kallpayojpuni kani. 11Loco jina parlarqani, chaytarí qankunallataj parlachiwarqankichej. Astawanqa qankunaj jatunchanaykichej kanay karqa. Mana imachu kani chaypis, noqaqa mana imapipis aswan pisichu kani chay sumachaj apostolesmanta nisqaqa. 12Chay tukuywampis qankuna ukhupi pacienciawan trabajaspa, apóstol kasqaymanta señalesta rikucherqaykichej milagroswan, t'ukuna ruwanaswan ima. 13Qankunaqa mana imapipis aswan pisichu karqankichej waj iglesiasmanta nisqaqa, manachayqa qankunamanta mana imatapis mañakusqayllapi. Jina chayqa, perdonawaychej chay mana allinta ruwasqaymanta. 14Kaytawanqa kinsa kutitaña wakichikuni qankunata watukoj jamunaypaj, manataj imatapis mañakusqaykichejchu, imaraykuchus mana imata jaywanawaykichejtachu mask'ashani, astawanqa qankunata. Mana wawaschu qolqetaqa tantananku tiyan tatasninkupajqa; tatasmari qolqeta tantananku tiyan wawasninkupaj. 15Noqaqa may kusiywan tiyapuwasqanta tukuchisaj; kawsayniytapis tukuchillasajtaj qankunarayku. Qankunata anchata munakusqayraykuchu aswan pisita munakuwankichej? 16Yachankichej jina, noqa mana imatapis qankunamanta mañakorqaykichejchu. Chaywampis wakin ninku ch'awkiyaspa, tojllaman qankunata urmachisqayta. 17Chantá imaykichejtachu orqhorqaykichej wajta kachamuspa? 18Noqa nerqani Titoman qankunata watukunanta, paywantaj kachamorqani waj hermanota. Chantá Titoqa orqhosorqachejchu imaykichejtapis? Manachu Titowan noqawan uj sonqolla kayku? Manachu uj ñanllata puriyku? 19Ichapis yuyashankichej noqayku kutichikushasqaykuta ñawpaqeykichejpi allimpi rikhuriyta munaspa. Chayqa mana jinachu. Astawanqa parlashayku Diospa ñawpaqempi, Cristoj sutimpi, tukuy imapi wiñachisqa kanaykichejpaj, munasqa hermanosníy. 20Manchachikushani, qankunata watukoj jamuspaqa, mana munasqayman jinachu qankunata taripanayta, nitaj qankunapis munasqaykichejman jinachu taripanawaykichejta. Chantá yuyallanitaj qankuna ukhupi kananta churanakuykuna, qhawanakuykuna, phiñanakuykuna, t'aqanakuykuna, sajra rimaykuna, thutuykuna, jatunchakuykuna, ch'ajwaspi pejtunakus ima. 21Manchachikullanitaj, qankunaman kutimojteyqa, Diosniy k'umuykachachinawanta qankuna ukhupi. Ichapis waqanay kanqa chay ashkha ñawpajta juchallikojkunamanta, Dioswan allinyakunankupaj mana kutirikusqankurayku, millay kawsayninkuta, khuchichakuspa qhenchachakuyta, aychaj sajra munaynintapis saqespa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\