2 CORINTIOS 2

1Kayta yuyarqani noqa kikiypaj: Mana ujtawan risajchu paykunata llakichej, nispa. 2Sichus noqa llakichiykichejman chayqa, pitaj noqata kusichiwanqa? Jaqay pikunatachus noqa llakicherqani, chaykunachu? 3Kayllatataj qhelqamorqaykichej qankunaman, mayk'ajpis chayamuspa ama llakikunaypaj, qankunawan kusikunay kashajtin. Tukuy qankunapi atienekuspa, yuyani kusikuyneyqa kusikuyniykichej kasqanta. 4Chay cartata qhelqamushaspa, anchata llakikorqani sonqoypi, mayta waqaspa. Manataj chaytaqa llakichiyta munaspachu qhelqamorqani, astawanqa yachanaykichejpaj may jinatachus qankunata munakusqayta. 5Sichus pipis ima llakiyta apamorqa chayqa, mana noqallatachu llakichiwarqa; tukuy qankunatapis llakichillasorqachejtaj, manataj niyta munanichu chaykama kasqanta. 6Chay juchallikoj runapaj tukuyniykichejpa k'amisqaykichejqa chayllaña kachun. 7Astawanqa qankuna juchanmanta perdonaychej, paytataj sonqochaychej chay juchayojqa chay jatun llakiywan ama atipachikunampaj. 8Chayrayku mañaykichej: Watejmanta payman munakuyniykichejta rikuchiychej. 9Chaymantaqa ñawpajtaña qankunaman qhelqamorqaykichej, sonqoykichejta yachanaypaj, tukuy imapi kasukunkichejchus, manachus, chayta. 10Sichus pejpa juchanta perdonankichej chayqa, noqapis perdonallanitaj. Sitajchus perdonani chayqa, qankunarayku perdonani Cristoj ñawpaqempi, 11Kuraj Supay ama atipanawanchejpaj, imaraykuchus yachanchej payqa ima sajratachus ruwayta munasqanta. 12Troas llajtaman chayajtiykama, Cristoj evangelionmanta willanaypaj punku kicharikorqa Señorpi. 13Noqaj sonqoytajrí mana samariyta aterqachu, imaraykuchus mana tariparqanichu hermano Titota. Chayrayku paykunata: Uj p'unchaykama kachun, nispa Macedoniaman purirerqani. 14Chaywampis, Diosman gracias qosqa kachun. Payqa pusawayku Cristopi atipajkunata jina. Diosqa tukuynejpi noqaykunejta rejsichin yachayninta, sumaj q'aparishaj inciensota jina. 15Noqaykoqa inciensoj q'apaynin jina kayku, mayqentachus Cristoqa Dios Tataman jaywan, chay jina. Chay q'apaytaj junt'arin salvakojkuna ukhupi, chinkayman rejkuna ukhupipis. 16Cheqamanta chinkayman rejkunapajqa wañuypa q'apaynin jina kayku; chay ujkunapajrí kawsaypa ima munay q'apaynin jina kayku kawsaypaj. Pitaj kanman chaypaj jinari? 17Mana noqaykoqa wakinkuna jinachu kayku, Diospa Simi Nisqanta q'ewirispa parlajkuna; astawanqa Diospa kachasqasnin ch'uwa sonqowan jina Cristopi parlayku Diospa ñawpaqempi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\