2 CORINTIOS 3

1Watejmantachu qallarisqayku noqaykumanta allinta parlayta? Chayrí, wakinkuna jinachu cartasta qonawaykuta munashayku, allin qhawasqa kanaykupaj qankuna ukhupi? Chayrí, qankunachu cartasta qowasqayku allin qhawasqa kanaykupaj? 2Qankunamin noqaykoj cartasniyku kankichej sonqosniykupi qhelqasqa, rejsisqa, tukuy runaj leesqasnintaj. 3Arí, sut'i kashan qankuna Cristoj cartan kasqaykichej, jaywasqa qankunaman noqaykunejta. Mana tintawanchu qhelqasqa kashan, astawanqa kawsaj Diospa Espiritunwan; manallataj rumi tablapichu qhelqasqa, astawanqa aycha sonqos tablapi. 4Chayta sumajta yachayku Diospa ñawpaqempi Cristonejta. 5Manataj niykumanchu atinallaykuta, imatapis yuyanaykupaj noqallaykumanta jamusqanta; astawanqa chay ateyqa Diosmanta jamun. 6Kikin Diosllataj uj mosoj tratomanta yachachejkuna kanaykupaj churawarqayku, mana qhelqasqaman jinachu, astawanqa Espirituman jina. Leyman jina qhelqasqaqa wañuchin, Espiritutajrí kawsarichin. 7Rumipi qhelqasqa ley wañuypaj karqa chaypis, Diospa jatun kaynimpa k'anchayninwan jamorqa. Chayrayku israelitaspis mana qhawariyta aterqankuchu Moisespa uyantaqa, uyan anchata lliphipishasqanrayku. Chaywampis, chay k'anchayqa chharpuyaporqa. 8Kunanrí Espíritoj ruwaynimpi Diospa jatun kaynimpa k'anchaynenqa astawanraj lliphipenqa. 9Sichus chay wañuyman apaj ley Diospa jatun kayninta rikucherqa chayqa, manachu runata cheqampaj qhawasqa kaymanta willana, astawanraj Diospa jatun kayninta rikuchenqa? 10Kunan chay ñawpa leyqa manaña chaykama lliphipiyniyojchu, imaraykuchus Espíritoj lliphipiynenqa chay ujta atiparparin. 11Sitajchus chinkapoj ley ajina karqa chayqa, chay wiñaypaj kajqa may jinatarajchus lliphipishan. 12Chayrayku chayta yachaspaqa, sut'inta parlayku. 13Mana Moisés jinachu ruwayku. Payqa uyanta qhataykukorqa velowan, ama israelitas reparanankupaj, imachus chinkapusharqa, chaypa tukukuyninta. 14Paykunataj chayta mana entiendeyta aterqankuchu yuyayninku chharpuyasqanrayku, imaraykuchus kunan p'unchaykama ñawpaj tratota leejtinku, chay mana qhatarasqa veloqa, yuyayninkuta laqhayachin; chay velotaqa Cristolla qhatarayta atin. 15Kunan p'unchaykamapis Moisespa leyninta leejtinku, chay veloqa paykunaj sonqonku patapi churasqa kashan. 16Maypachachus pi israelita Señorman kutirikun chaypacharaj, chay veloqa qhechusqa. 17Señorqa Espiritumin; maypichus Señorpa Espíritun kashan, chaypi manaña kanchu ima jark'ajpis. 18Chayrayku tukuyninchej qhawashanchej uya qhatarasqa uj espejopi jina, Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta. Jinataj Paypa rijch'ayninman Señorpa Espíritun tukuchishawanchej, astawan astawan Diospa jatun kaynin noqanchejpi rikuchikunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\