2 CORINTIOS 4

1Chayrayku Diospa khuyakuyninnejta Paypaj kay ruwaypi churasqa kaspa, mana q'enaqakuykuchu. 2Astawanqa pakaypi p'enqay ruwanasta qhesachayku; runasta mana ch'awkiyaykuchu nitaj Diospa Simi Nisqanta q'ewiykuchu. Manachayqa cheqa kajta sut'inchaspa, noqayku allimpaj qhawachikuyta munayku Diospa ñawpaqempi, tukuy runas ama ima sajratapis noqaykumanta sonqonkupi yuyanankupaj. 3Evangelio willasqaykuchus pakasqallaraj kashan chayqa, chinkay ñampi kajkunapaj pakasqallaraj kashan, 4imaraykuchus kay pachaj diosnenqa mana creejkunaj yuyayninkuta laqhayachin ama paykunaman k'anchaykunampaj evangelioj k'anchaynin. Chay evangelioqa Cristoj jatun kayninwan junt'a kashan, Cristopunitaj Dios. 5Manataj noqaykumantachu willayku, astawanqa Señor Jesucristomanta willayku, noqaykutaj qankunaj kamachisniykichej jina kayku, Jesuspa munakuyninrayku. 6K'anchayqa laqhayajpi k'anchachun, nej Diosqa sonqosninchejpipis k'ancharichillantaj, Diospa jatun kaynimpa k'anchayninta rejsinanchejpaj Jesucristoj uyampi. 7Chaywampis, kay qhapaj kaynenqa tiyapuwayku t'uru vasospi tukuy rikunankupaj chay may sumaj ateyqa Diosmanta jamusqanta, manataj noqaykumantachu. 8Imaymanaswan ñit'isqa kayku, manataj phutiywan atipasqachu. Mana imata ruwayta atispapis, ñawpajman rillaykupuni. 9Qhatiykachasqa kayku, manataj saqerparisqachu. Urmachisqa kayku, manataj phirisqachu. 10Cuerpoykupi apaykachayku tukuynejta Jesuspa wañuyninta, noqaykoj cuerpollaykupitaj Jesuspa kawsaynin rikuchisqa kanampaj. 11Noqaykutaj kawsanaykukamaqa wañuyman jaywasqa kayku sapa p'unchay Jesusrayku, ajinamanta Jesuspa kawsaynin rikuchisqa kanampaj wañoj cuerpoykupi. 12Chay jinamanta noqayku wañuy patapipuni kayku, qankuna kawsanaykichejpaj. 13Diosmanta Qhelqasqapi nin: Creerqani, chayrayku parlarqani, nispa. Chay kikin creeyniyoj kaspa, noqaykupis creeyku, chayraykutaj parlayku. 14Yachaykutaj Diosqa, pichus Señor Jesusta kawsaricherqa, Payqa noqaykutapis kawsarichinawaykuta Jesuswan, qankunatawan khuskatataj ñawpaqempi rikhurichinawaykuta. 15Chayrayku chay tukuy imasta ñak'ariyku qankunaj allinniykichejpaj; Diospa khuyakuynin aswan ashkhasman chayajtin, aswan ashkhas Diosman graciasta qonqanku Pay jatunchasqa kanampaj. 16Chayrayku mana llawch'iyaykuchu; kay aycha cuerpoyku astawan mawk'ayashan chaypis, ukhuykupi espirituykoqa sapa p'unchay astawan kallpachakun. 17Kay kunan ñak'arisqaykoqa mana imapischu, uj ratollapajtaj, imaraykuchus chaynejta noqaykupaj kanqa may sumaj wiñay kusiymin. 18Chayrayku noqaykoqa mana chay rikukoj kajtachu qhawayku, manachayqa mana rikukoj kajta. Rikukoj kajqa mana unaypajchu, mana rikukoj kajtajrí wiñaypaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\