2 CORINTIOS 8

1Kunanqa hermanos, willayta munayku qankunaman, imaynatachus Dios khuyakuyninta rikuchisqanmanta Macedoniapi kaj iglesiasman. 2May phutiykunapi kashaspapis, kusikuyninku jatun karqa; may wajchas kashaspapis, k'acha kaypi qhapaj kasqankurayku tukuy sonqo ofrendata jaywarqanku. 3Noqaqa testigo kani: Paykunaqa atisqankuman jina tukuy sonqo qorqanku, atisqankumantapis astawanraj. 4Maytapuni paykuna mañarikuwarqayku chay tantasqanku yanapata jap'inaykuta, llakiypi kaj hermanosman apanaykupaj. 5Manataj suyasqaykuman jinallatachu qorqanku; astawanqa paykuna kikinkutarajpuni Señorman jaywaykukorqanku, chaymantataj noqaykumampis Diospa munasqanman jina. 6Chayrayku Titota nerqayku, imaynatachus pay qallarerqa ñawpajta ofrendata oqhariyta, ajinata payllataj tukuchinanta chay khuyakuy ruwayta qankuna ukhupi. 7Kunanqa imaynatachus junt'asqa kankichej creeyniykichejpi, parlayniykichejpi, yachayniykichejpi, k'uchi kaypi, noqaykupaj munakuyniykichejpi ima, kikillantataj kay khuyakuy jaywariypipis junt'asqa kaychej. 8Chayta nispaqa, mana kamachishaykichejchu; astawanqa munani yachanaykichejta imaynatachus ujkuna ruwanku tukuy sonqo, chayta, chaywan yachanaypaj imaynachus munakuyniykichej kasqanta. 9Ña rejsinkichejña Señorninchej Jesucristoj qhasilla k'acha yanapayninta: Qhapaj kashaspapis, qankunata munakuspa wajchaman tukorqa, chay wajcha kayninwan qankuna qhapajyachisqa kanaykichejpaj. 10Qankuna allin kanaykichejta munaspa yuyaychaykichej, imaraykuchus kayqa qankunapaj allin. Qayna watamantapachaña qoyta munarqankichej, manataj nillarqankichejchu, astawanqa qankuna ñawpajta qorqankichej. 11Kunanqa ruwaychejpuni tukuchinaykichejkama; imaynatachus munarqankichej usqhayta ruwayta, ajinallatataj junt'apuychej kapususqaykichejman jina. 12Sichus pipis cheqamanta qoyta munan chayqa, Diosqa chay qosqan ofrendata jap'enqa kapusqanman jina, manataj mana kapusqanmantaqa. 13Chaywanqa mana niytachu munaykichej wakin tukuy imayoj kanankuta chay qosqaykichejwan, qankunataj mana imayoj. 14Astawanqa munani tukuypatapis kapunanta. Kapushajtenqa, pisichikojkunaman jaywariyta atinkichej, uj tiempotaj qankunajta mana kajtin, paykunapis jaywarillasonqachejtaj, ajinamanta tukuypata kapunampaj. 15Diosmanta Qhelqasqapi nin: Ashkhata oqharejpataqa mana puchorqachu; pisita oqharejpatapis nillataj piserqachu, nispa. 16Diosman graciasta qoni, imaraykuchus Payqa Titoj sonqonman churarqa qankunamanta yuyarikunampaj noqa jinallataj. 17Paytaj: Rerqoy, nispa nisqaykuta kasuwarqayku. Payqa tukuy sonqo yanapayta munasunkichej, kunantaj jamun qankunata watukoj payllamanta. 18Titotawan kachamushallaykutaj uj hermanota; paymantaqa tukuy iglesiaspi allinta parlanku, evangeliota willaspa purisqanmanta. 19Manataj chayllachu karqa; astawanqa tukuy iglesias kay hermanollatataj ajllarqanku noqaykuwan rinampaj, qolqeta apaspa maychus kajta rak'inaykupaj ajinamanta Señor jatunchasqa kanampaj, rikuchinaykupajtaj khuyakoj sonqoyoj kasqaykuta. 20Ajinata ruwayta munayku ama pipis sajrata yuyanampaj kay ashkha qolqe tantasqaykuta rak'irasqaykumanta. 21Astawampis munayku kay imasta ruwayta cheqanta, mana Señorpa ñawpaqellampichu, astawanqa runaspa ñawpaqempipis. 22Chantapis paykunawan khuska waj hermanota kachamushallaykutaj. Sapa kuti rikuyku payqa tukuy imapi k'uchi kasqanta. Kunanqa astawanraj, payqa kusisqa jamushan, qankuna imayna sonqoyojchus kasqaykichejta yachaspa. 23Sichus pipis Titomanta tapukunman pichus pay kasqanta chayqa, qankuna willaychej kawsaqey kasqanta, yanapawajniytaj, qankunata yanapanaykupaj. Waj hermanosmanta tapukojtinkutaj, willaychej kay hermanos iglesiamanta kachamusqa kasqankuta, kawsayninkuwantaj Cristota jatunchasqankuta. 24Chayrayku qankuna kay hermanosman rikuchiychej munakuyniykichejta iglesiaspa ñawpaqempi; rikuchillaychejtaj qankunamanta kusikuyniykoqa cheqapuni kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\