2 CORINTIOS 9

1Hermanospaj yanapa qolqe tantasqamanta qhelqamunayqa anchaña kanman. 2Yachaniña sumaj sonqoyoj kasqaykichejta. Chayrayku qankunata jatunchaspa, Macedoniamanta kajkunaman nerqani: Acayamanta kajkunapis qayna watamantapachaña qonapaj wakichisqa kashanku, nispa. Chay ruwayta yuyasqaykichejtaj ashkhaspa sonqonkuta kuyurichin. 3Chayrayku chay hermanosta kachamushani, ama qhasi kanampaj kusikuyniyku qankunamanta, astawanqa nisqayman jina wakichisqa kanaykichejpaj. 4Sichus Macedoniamanta wakin hermanos noqawan jamuspa, taripasunkichejman mana wakichisqasta chayqa, p'enqaypi rikhuriykuman; qankunapis p'enqaypi rikhurillawajchejtaj, qankunamanta allinta parlasqaykurayku. 5Chayrayku yuyarqani walej kananta hermanosta ñawpajta qankunaman kachamuyta, qolqe tantayta tukuychayta yanapasunaykichejpaj, ñawpajpiña nisqaykichejman jina. Ajinamanta chay qolqe tantasqaykichej tukuy sonqo wakichisqa kanqa, manataj kamachisqaykuraykullachu. 6Kayta niykichej: Pichus pisita tarpojqa pisillatataj oqharenqa; pichus ashkhata tarpojpis ashkhallatataj oqharenqa. 7Sapa uj churachun sonqompi yuyasqanman jina, mana llakikuspa, nitaj kamachisqa jinachu, imaraykuchus Diosqa munakun pichus kusiywan qojta. 8Diostaj atiyniyojmin, qhasilla k'acha yanapayninta qankunapaj ashkhayachinampaj ajinamanta tukuy imapi sajsachisqa kaspa, tukuy allin ruwanapi wajkunata yanapayta atinaykichejpaj. 9Diosmanta Qhelqasqapi nin: Wajchasman qorqa mana mich'akuspa. Tukuy cheqan ruwasqantaj wiñaypaj kanqa, nispa. 10Diosqa, pichus tarpojman mujuta qon tarpunampaj, t'antatataj qon mikhunampaj, Payqa qollasonqachejtaj mujuta, ashkhayachenqataj cheqan kaj tarpusqaykichejpa poqoyninta. 11Ajinamanta tukuy imapi qhapajyachisqa kankichej, mana mich'akuspa wajkunaman qoyta atinaykichejpaj, noqaykunejtataj chay qolqemanta Diosman graciasta qonankupaj. 12Chay yanapata hermanosman qospaqa, mana pisichikullasqankutachu junt'achinkichej; astawanqa paykuna may chhikata Diosman graciasta qollankutaj. 13Chay yanapata rikuspa, Diosta jatunchanqanku Cristoj evangelionta kasusqaykichejmanta, chay qolqeta tukuy sonqo qosqaykichejmanta ima paykunapaj, tukuypajpis. 14Paykunataj mañapusonqachej Diosmanta tukuy sonqo munakuywan, Diospa qhasilla k'acha yanapaynin qankunapi kasqanrayku. 15Diosman graciasta qona mana willay atinata qowasqanchejmanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\