2 REYES 12

1Israel suyupi Jehú qanchis watataña kamachishajtin, Joasqa Judá suyuta kamachiyta qallarerqa. Jerusalenmantapacha tawa chunka watata kamacherqa. Paypa mamantaj Beersebamanta Sibia sutiyoj karqa. 2Sacerdote Joiada kawsashaspa yanapanankama, Joasqa Tata Diospa munasqanman jina ruwarqa. 3Chay tukuywampis, orqo patapi lanti yupaychana altarkuna mana thuñerqachu. Runakunaqa chaykunapi uywa wañuchisqata jaywallajpuni kanku, chanta inciensotawan q'oshñichej kanku. 4Uj kuti Joasqa sacerdotekunata nerqa: –Tata Diospa Temploman apamusqanku tukuy ofrendata tantaychej: Sapa uj paymanta paganan kajta, sonqomanta munaspa churasqa ofrendapis. 5Sacerdotekunataj qolqe jallch'ajkunamanta sapa uj qolqeta jap'ichunku, Diospa Templompi mana allin kajta allinchanankupaj, nispa. 6Chaywampis Joás iskay chunka kinsayoj watata kamachinankama, sacerdotekunaqa manarajpuni Diospa Templonta allinchasqankuchu. 7Chayrayku Joásqa kuraj kaj sacerdote Joiadata, chantá waj sacerdotekunatawan wajyachispa, nerqa: –¿Imaraykutaj Diospa Templonta kunankama mana allinchankichejchuri? Kunanqa manaña qolqe jallch'ajkunamanta qolqeta jap'iychejñachu, aswampis jap'isqaykichej qolqeta qopuychej, pikunachus Diospa Templonta allinchashanku, chaykunallamanña, nispa. 8Chanta sacerdotekunaqa kasukuspa runakunamanta manaña astawan qolqeta jap'erqankuchu, nitaj Diospa Templonta allincharqankuchu. 9Sacerdote Joiadataj uj cajata jap'erqa, tapanta jusk'uspataj, Diospa Templompi altar qayllapi paña ladonman churarqa. Chantá punkuta qhawaj sacerdotekuna, runa Diosman apamusqanku qolqeta chay cajaman churarqanku. 10Cajapi ashkhataña qolqe rikuspa, jatun kamachejpa qhelqerin, kuraj kaj sacerdotewan, mashkhachus Tata Diospa Templompi qolqe karqa, chayta yupaykuspa waqaychaj kanku. 11Chanta Diospa Templonta allinchachejkunaman qolqeta jaywarqanku. Paykunataj carpinterokunaman, Tata Diospa Templompi waj imakuna allinchajkunaman ima pagaj kanku. 12Jinataj albañilkunaman, rumita ch'eqojkunaman ima pagarqanku, jinallataj kurkuta, ch'eqosqa rumita, waj imakunata ima rantinankupaj qolqeta qorqanku, chaywan Tata Diospa Templonta allinchanankupaj. 13Chay tukuynin qolqeta Tata Diospa Templonman apamusqankumantaqa, mana qolqe vasota, pábilo k'utunata, jatuchaj vasokunata, cornetakunata ima ruwarqankuchu. Manallataj qorimanta, qolqemantapis waj imakunatawan Tata Diospa Templompaj ruwarqankuchu. 14Chay qolqetaqa Tata Diospa Templonta allinchajkunaman qorqanku, chaywan Templota allinchanankupaj. 15Templota allinchanapi llank'ajkunaman pagajkunamanta mana cuentata mañajchu kanku, imaraykuchus paykunaqa allin sonqowan ruwarqanku. 16Israelitakuna juchankumanta apaj kanku chay qolqeta, pantasqankumanta apaj kanku chay qolqetawan Diospa Templonman mana apajchu kanku; chayqa sacerdotekunapaj karqa. 17Chaypachata Siriamanta jatun kamachej Hazael Gat llajtaj contrampi maqanakoj jamuspa, atipaykorqa. Chay jawataj Hazaelqa Jerusalenpa contrampiñataj maqanakoj rerqa. 18Chayrayku Judamanta jatun kamachej Joasqa ñawpa tatankuna Josafat, Joram, Ocoziaspiwan, jatun kamachej kashaspa Diosman qosqanku qorita, chanta paypa jaywasqantawan ima, Siriamanta jatun kamachej Hazaelman apacherqa. Apachillarqataj Tata Diospa Templompi, jatun kamachejpa wasimpiwan waqaychasqa karqa chay qoritawan. Ajinamanta Hazaelqa Jerusalenta jap'inampaj manaña maqanakorqachu. 19Joás kamachishaspa tukuy ima ruwasqan, waj imakunata ruwasqampiwan, Juda suyuta jatun kamachejkunaj ruwasqankumanta willaj qhelqapi qhelqasqa kashan. 20Joastaqa, payta yanapajkunallataj contrampi oqharikuspa Silaman urayk'amushajtin, Milo nisqa wasi qayllapi wañucherqanku. 21Joasta wañuchejkunaqa Simeatpa churin Josacar chanta Somerpa churin Jozabadwan karqanku. P'amparqankutaj ñawpa tatan Davidpa llajtampi. Paypa cuentanmantataj churin Amasías jatun kamachej jina kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\