2 SAMUEL 1

1Saúl wañusqanmanta qhepaman, Davidqa amalecitakunata maqanakupi atipaytawan kuterqa Siclag llajtaman, chaypitaj iskay p'unchayta qheparikorqa. 2Chay minchhantin, Saúlpa soldadonkunamanta ujnin chayamorqa, llik'isqa p'achayoj, umantaj jallp'awan qhalliykusqa. David kasharqa, chayman chayamuspa, k'umuykorqa pampaman umanta chayachinankama. 3Davidtaj tapurerqa: –¿Maymantataj jamushankiri? nispa. Chay runataj kuticherqa: – Maqanakumanta ayqemushani, nispa. 4David tapullarqataj: –Willariway ari. ¿Imataj tiyanri? nispa. Chay runataj kuticherqa: –Israelita soldadokuna maqanakumanta ayqekorqanku, ashkhataj wañuchisqa karqanku. Saúl, jinataj churin Jonatanpis wañullankutaj. 5Chantá David chay soldadota tapurerqa: –¿Imaynapitaj yachanki Saúlwan, churin Jonatanwan wañusqankuta? nispa. 6Chay runataj kuticherqa: –Mana rinallamanta, Guilboa Orqoman rirqani, chaypitaj rikorqani Saúlta lanzampi atiykusqata, chaypachapunitaj filiteokunaqa carretapi maqanakojkuna, jinataj caballopi maqanakojkunapis payta taripaykushasqankutaña. 7Chantá wasaman qhawarikamuspa wajyamuwarqa; noqataj chimpaspa, taporqani: ¿Imata ninki? nispa. 8Pay tapuwarqa pichus kasqayta, noqataj nerqani amalecita kasqayta. 9Chaymantá niwarqa ujkama tukuycharparinayta, ñak'arishaspa mana wañuyta atisqanrayku. 10Ajinaqa payman qayllaykuspa, tukuycharparerqani, manaña kawsanampaj jinachu kasqanrayku. Chaymantataj pillunta orqhorqani umanmanta, makinmantataj brazaletenta, qanmantaj apamorqayki, wiraqochíy, nispa. 11Chayta uyarispa, Davidwan, soldadokunanwan ima p'achankuta llik'irakorqanku llakikusqankuta rikuchispa, 12mayta waqarqanku, Saúlwan, churin Jonatanwan wañupusqankumanta, ajinallatataj Tata Diospa soldadonkuna maqanakupi wañusqankumanta. Chantá inti yaykuykama ayunarqanku. 13Chantá Davidqa willaj soldadota taporqa: –¿Qanrí maymantataj kanki? nispa. Paytaj kuticherqa: –Mana kay llajtayojchu kani, amalecita kani, nispa. 14Chantá David chay runata nerqa: –¿Imaraykutaj mana manchachikorqankichu Tata Diospa ajllasqampa contrampi makiykita oqhariytari? nispa. 15Ujnin kamachinta wajyaspataj, Davidqa nerqa: –Riy, wañuchimuy chay soldadota, nispa. Paytaj t'ojsispa wañurpacherqa. 16Davidtaj nerqa: –Qan kikiyki juchachakunki wañunaykipaj, simiykiwantaj ch'ataykukunki Tata Diospa ajllasqan jatun kamachejta wañuchisqaykita rimarispa. 17Davidqa takerqa kay aya takiyta Saúlwan, churin Jonatanwan wañusqankumanta. 18Pay kamacherqa tukuy Judá ayllu ukhupi kay aya takista yachachinankuta. Kay aya takiyqa Jaserpa qhelqampi qhelqasqa kashan: 19«Israel ayllúy, may uyarisqa kasqaykeqa chay orqo cheqanejpi chinkachisqa karqa. Chay jinata chay wapu runakuna wañunku. 20Chaytaqa ama willaychejchu Gat llajtapi, nillataj willaraychejchu Ascalón llajtapipis, ama chay filistea warmikuna kusikunankupaj, nitaj lantikunata qhatijkunaj ususinku kusiywan tusunankupaj. 21»Guilboa Orqokunaqa, amaña qankuna patamanqa parachunchu, nitaj chhullachunchu, amañataj qankunapi imapis poqochunchu. Chaypi wapu soldadokunaj escudonku sarusqa karqa. Manaña Saulpa escudompis lliphipinñachu. 22»Jonatanqa fechanwan wañuchejpuni, Saulpis espadanwan wañuchillajtaj, Wapu qharikunata wañuchejpuni kanku. 23»Ancha munasqa Saúlwan, Jonatanwanqa karqanku, mana t'aqanakorqankuchu kawsashaspa, nitaj wañushaspapis. Ankamanta aswan usqhayta phawaj kanku. Leonkunamantapis aswan kallpakunayoj karqanku. 24»Israel suyumanta warmikuna, Saulmanta waqaychej. Payqa kulli puka p'achawan p'achallichej kasunkichej; ima k'achata p'achaykichejta qoriwan k'achanchasorqachej. 25Chay jinata may wakichisqa runakuna maqanakupi wañorqanku. Jonatanqa orqokunaykipi wañuchisqa karqa. 26»Jonatán wawqey, sinch'i llakisqa kashani. Ñoqaq wayqeymantapis astawan munakorqayki. Qampa munakuyniykipis warmikunajpa munakuyninkumantapis, aswan karqa. 27Imaynata wapu soldadokuna wañorqanku, maqanakupaj armankupis phirisqa karqa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\