2 SAMUEL 16

1David orqota wasaykusqantawankama, Mefi-bosetpa kamachin Siba llojsimorqa Davidta tarpamoj. Payqa cargayoj iskay burrota qhatimorqa, chaypitaj iskay pachaj t'antata aparqa, pachaj kilo uva pasasta, pachaj k'isa higomanta t'antata, jinataj uj qara bota vinotawan. 2Jatun kamacheqa payta taporqa: –¿Imapajtaj kayta apamunki? nispa. Sibataj kuticherqa: –Kay burrokunaqa jatun kamachejpa wawakunan rinankupaj, t'anta jinataj poqoykunapis soldadokuna mikhunankupaj, vinotaj ch'in pampapi sayk'ojkuna ujyanankupaj, nispa. 3Chanta jatun kamachej taporqa: –¿Maypitaj kashan uywaqeykej allchhinri? nispa. –Sibataj kuticherqa: –Jerusalenpi qhepakun; payqa yuyan israelitakunaqa jatun kamachej kanampaj churanankuta, nispa. 4–Jatun kamachejtaj nerqa: –Mefi-bosetpata tukuy imakunanchus karqa, chayqa kunanmanta qampata, nispa. –Sibataj jatun kamachejpa ñawpaqempi k'umuykuspa nerqa: –Walej kanman qampa khuyakuyniykeqa noqallawampuni kanan, nispa. 5Jatun kamachej Davidqa Bahurim llajtaman chayamojtinkama, Saúlpa ayllunmanta uj runa llojsimorqa, Davidta tarpamoj. Payqa karqa Geraj churin Simí. ñakaspataj risharqa, 6Davidta jinataj soldadokuna kamachejkunata rumiwan ch'anqaraspa. Jatun kamacheqa soldadokuna runakunna nejta ima waqaychasqa kasharqa; 7Simiqa kay jinata ñakaspa nisharqa: –Llojsiy kaymanta runa wañuchi, sajra runa. 8Tata Dios jasut'ishasunki Saúlpa ayllunmanta kajkunata wañurachisqaykimanta, paypa cuentanmanta kamachinaykipaj. Kunantaj Tata Diosqa kamachinaykita churiyki Absalonman jaywan. Kunanqa ruwasqaykiman jina llakiyman chayanki. Imaraykuchus runa wañuchi kanki, nispa. 9Chaypacha Seruiaj churin Abisaiqa jatun kamachejta nerqa: –¿Imaraykutaj kay alqo wañusqa runa qampa contraykipi qhayqakushanri? Kunampacha umanta qholumusaj, nispa. 10Jatun kamachejtajrí kuticherqa: –Kayqa mana qankunapajchu. Paychus jinata nishan chayqa, Tata Dios kamachisqanraykucha nishan. Jina kajtenqa, pitaj ninman: ¿Imaraykutaj chayta ruwashanki? nispa. 11Chantá Davidqa Abisaiman, jinataj chay yanapajninkunamampis nerqa: –Wawallaypunitaj wañuchiytapis munashawan, Benjamín ayllumanta kajqa astawanraj munanman. Saqeychej jinata contraypi parlajta; Tata Dioschá jinata kamachin. 12Ichapis Tata Diosqa kay llakiyniyta rikuspa, ñakayniyta saminchayman tukuchinman, nispa. 13Davidwan, runankunawanqa ripullarqankupuni, Simitaj chay orqoj uj lado kinrayninta ñakaspallapuni risharqa, rumiwan ch'anqaraspa, jallp'ata qhalliraspa ima. 14Jatun kamachej, paywan risharqanku runakuna ima, may sayk'usqa kaspa, Jordan mayupi samarikorqanku. 15Chaykamataj, Absalonqa israelitakunawan, jinataj Ahitofelwan ima Jerusalenman yaykorqa. 16Chantá Davidpa kawsaqen Husai arquitaqa Absalonwan tinkumoj rispa, qhaparerqa: –Jallalla kachun, jallalla kachun jatun kamacheqa, nispa. 17Chanta Absalonqa taporqa: –¿Ajinatachu kawsaqeykita saqerparinki? ¿Imaraykutaj mana paywan riporqankichu? nispa. 18–Husaitaj kuticherqa: –Mana atiymanchu riyta; noqaqa, pitachus Tata Dios ayllakorqa jatun kamachej kanampaj, jinataj Israel ayllupis ajllakorqa, chaywan kanay tiyan. 19¿Pitataj sirvinay kanman? ¿manachu churinta? Imaynatachus tataykita sirverqani, ajinata qantapis sirvisqayki, nispa. 20Aswan qhepanejman Absalonqa Ahitofelta taporqa: –¿Imatataj ruwanaykuta umachawaykumanri? nispa. 21Ahitofeltaj Absalonman kuticherqa: –Tatayki kamachinan wasita qhawanankupaj saqerqa, chay tanta warmikunawan puñuykamuy. Ajinamanta tukuy israelitakuna tataykiwan phiñanakusqaykita yachanqanku, jinamanta astawan kallpachakonqanku qanman kutisqa kashanku, chaykunaqa. 22Chanta alto pata wasi patiopi uj toldota churaporqanku, chaypitaj tukuy Israel aylloj rikunanta, tatampa tanta warmikunanwan puñuykakaporqa . 23Chay p'unchaypeqa Ahitofelpa umachasqanta jap'ikoyqa Diospa simi nisqanta jap'ikuwan ninakorqa. Chayrayku Ahitofelpa yuyaychasqanqa Davidpaj, jinataj Absalonpajpis kasoruwanapaj jina karqa .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\