2 SAMUEL 4

1Saúlpa churin Is-bosetqa Hebronpi Abner wañusqanta yachaspa kharkarqa, Israel suyupi tukuy runakunataj manchachikuyta qallarerqanku. 2Is-bosetpataqa tiyarqa iskay yanapajkuna, chaykunataj suwajkunaj kamachejinku karqanku. Ujnimpata Baana sutin karqa, ujnimpatataj Recab. Paykunaqa Beerot llajtamanta Rimonpa churinkuna karqanku. Beerot llajtaqa Benjaminpa aylloj jap'iynimpi karqa. 3Beerotmanta kajkunaqa ayqesqanku Guitaim llajtaman, chaypitaj kunankama karu llajtayoj runakuna jina tiyakushanku. 4Saúlpa churin Jonatanpata uj churin karqa Mefi-bóset sutiyoj; payqa wist'u chakiyoj karqa. Mefi-bóset phishqa watayoj kashajtin, Saúlwan, Jonatanwan wañusqanku Jezreelpi yachakorqa. Chaypacha uywaqenqa Mefi-bosetta jap'ispa, paywan ayqerqa, usqhayta ayqeshajtinkutaj wawata pampaman atipachikorqa, chaymantapachataj wist'u chaki karqa. 5Beerotmanta Rimonpa churinkuna Recabwan, Baanawan Is-bosetpa wasinman chayarqanku chawpi p'unchayta sinch'i ruphay kashajtin. Is-bóset wasimpi samarikoj jina puñukushajtin. 6Wasi qhawaj warmi trigota wayrachishaspa, puñurparisqa. Chantá Recabwan, Baanawan wasiman yaykorqanku mana rikuchikuspalla. 7Jinaqa wasiman yaykuytawan Is-boset puñushajtin wañurparichiytawan, umanta qholurparerqanku. Chantá Is-bosetpa umanta apariykukuspa, Arabá ñanninta tukuy tutantinta rerqanku. 8Hebronman chayaspataj, jatun kamachej Davidpaman Is-bosetpa umanta rikucherqanku: –Jatun kamachejniy, kayqa Saúlpa churin Is-bosetpa uman. Saúlqa mana allimpajchu qhawasorqa, wañuchiyta munasoj. Kunantaj Tata Dios munan qan vengakunaykita Saulmanta, jinataj mirayninmantapis, nispa. 9Davidtajrí paykunaman kuticherqa: –Tata Diospa sutinrayku niykichej, pichus tukuy ñak'ariymanta waqaychawajrayku: 10Saúlpa wañusqanta willawajta, jap'ichispa, Siclagpi wañuchicherqani. 11Kunanqa chaymanta astawanraj qankuna sajra runakunawanqa ruwasaj, chay mana juchayoj runata wasimpi puñukushajtaj wañuchisqaykichejrayku. Chayrayku qankunatapis wañuchillasqaykichejtaj, kay pachamantataj chinkachisqaykichej, nispa. 12Chaymanta Davidqa yanapajninkunata kamacherqa, chay runakunata wañuchiytawan, makinkuta, chakinkutawan khuchunankuta, ayankutataj warkhunankuta Hebrón yaku qocha chaynejpi. Chaymantataj, Is-bosetpa umanta, Hebrón llajtapi, Abner p'ampasqa karqa, chayman p'ampaykorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\