2 SAMUEL 9

1Uj kuti Davidqa taporqa: –«¿Saúlpa ayllunmanta pillapis kawsashanrajchu, Jonatanpa sutimpi payta yanapanaypaj?» nispa. 2Saulpata uj kamachin Siba sutiyoj karqa; payta wajyarqanku Davidman rinampaj. Siba jamojtintaj, jatun kamacheqa taporqa: –¿Qanchu Siba kanki? nispa. Sibataj kuticherqa: –Arí, noqa kani, jatun kamachejniy, nispa. 3Chaypacha jatun kamacheqa payta taporqa: –¿Saúlpa ayllunmanta pillapis qhepakunchu, payta Tata Diospa sonqoyman churan payta khuyanaypaj? nispa. Sibataj kuticherqa: –Kashanrajmi, Jonatanpa uj churin; payqa chakinkunamanta suchuyasqa, nispa. 4Davidtaj nerqa: –¿Maypitaj kashanri? nispa. Sibataj kuticherqa: –Lodebar llajtapi, Amielpa churin Maquirpa wasimpi tiyakushan, nispa. 5Chantá Davidqa Lodebar llajtamanta payta pusamunankuta kamacherqa. 6Saúlpa allchhin, Jonatanpa churin Mefi-bosetqa Davidpa ñawpaqenman chayamuspaqa, pampakama k'umuykukorqa. Davidtaj nerqa: –Mefi-bóset, nispa. Paytaj kuticherqa: –Kaypi kashani, qanta servisunaypaj, jatun kamachejniy, nispa. 7Davidtaj nerqa: –Ama manchachikuychu; noqaqa cheqamanta tatayki Jonatanta munakusqayrayku qhawasqayki. Jinataj jatun tataykej Saúlpa jallp'anta kutichipusunankuta kamachisaj, wasiypitaj sapa p'unchay mikhunki, nispa. 8Chaypacha Mefi-bosetqa k'umuykuspa nerqa: –Jatun kamachejniy, ¿Pitaj noqa kasqani wañusqa alqo jina mana servij kashajtiy yuyarikunawaykipaj? nispa. 9Chanta Davidqa Saúlpa ñawpa kamachin Sibata wajyaspa, nerqa: –Qopushani uywaqeyki Saúlpa allchhinman, imakunachus Saulpata, jinataj ayllumpata karqa, chay tukuy kapuyninta. 10Chayrayku qanwan, wawaykikunawan, kamachiykikunawan ima paypa jallp'ampi llank'ankichej, paypaj poqoykunata jallch'apuspa, chaywan uywaqeyki Saúlpa allchin kawsanampaj; Mefi-bosettajrí noqawan khuskapuni wasiypi mikhonqa, nispa. Sibajtaqa chunka phishqayoj churinkuna karqa, iskay chunka kamachinkunataj. 11Sibataj jatun kamachejman kuticherqa: –Jatun Kamachejniy, kay tukuy kamachisqaykitaqa ruwasajpuni, nispa. Mefi-bosettajrí Davidpa mikhunanmantapuni ujnin wawampis kanman jina mikhorqa. 12Chay jawa Mefi-bosetpataqa uj juch'uy qhari wawan karqa Micaías sutiyoj. Siba, jinataj tukuy wasimpi tiyakojkunapis Mefi-bosetpa servispa karqanku. 13Mefi-bosetqa Jerusalenpi tiyakorqa, jatun kamachejwan khuskapunitaj mikhoj; payqa iskaynin chakinmanta suchu karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\