2 TIMOTEO 2

1Qanqa, wawáy, kallpachakuy, Cristo Jesuspi kashan, chay qhasilla k'acha yanapayninwan. 2Ashkha runaspa ñawpaqempi imatachus yachachishajta uyariwarqanki, chaytaqa yachachiy k'acha kawsayniyoj allin ruwaj hermanosman, paykuna wajkunamampis yachachiyta atinankupaj. 3Cristo Jesuspa sumaj soldadon jina ima ñak'ariymantapis ama q'ewakuychu. 4Ni mayqen soldadopis maqanakupi kaspaqa, waj ruwanaman wakinchu, imaraykuchus payqa kamachejnimpa munayninta junt'ayta munan. 5Manallataj pujllaypi tinkojpis pilluta t'inkata jina jap'enqachu, manachus kamachisqaman jina tinkonqa chayqa. 6Llank'aj runaqa sinch'ita llank'asqanrayku, payraj ñawpajta chajraj poqoyninmanta mikhunan tiyan. 7Chay nisqaypi sumajta unanchariy, Señortaj yachayta qosonqa kay tukuy imasta entiendenaykipaj. 8Jesucristomanta ni jayk'aj qonqakuychu. Payqa Davidpa mirayninmanta karqa, kawsarimporqataj wañusqas chawpimanta, evangeliota willasqayman jina. 9Chay evangeliorayku ñak'arishani, carcelpitaj wisq'asqa kashani sajra runapis kayman jina. Diospa Simi Nisqanrí mana wisq'asqachu kashan. 10Chayrayku, tukuy imapi ñak'arishaspapis, mana q'ewakunichu Diospa ajllakusqasninta munakusqayrayku, paykunapis Cristo Jesuspi salvacionta tarinankupaj, wiñay kusiytawan. 11Kay nisqaqa cheqapuni: Sichus Cristowan khuska wañunchej chayqa, Paywan khuskallataj kawsasunchej. 12Paywan khuskachus ñak'arisun chayqa, Paywan khuskallataj reinopi kamachisunchej. Sichus Cristota qhesachasun chayqa, Paypis qhesachallawasuntaj. 13Sichus Payta wasanchasunman chaypis, Payqa nisqanta junt'allampuni, imaraykuchus Pay kikinta mana manachakuyta atinchu. 14Chay imasmanta hermanosta yuyarichiy; jinallataj Señorpa ñawpaqempi paykunata k'amiy ama ima simi nisqas jawa churanakunankuta. Chayqa mana imapaj walejchu, astawanqa uyarejkunata pantachispa pierdechin. 15Tukuy atisqaykita kallpakuy Diospa ñawpaqempi allimpaj qhawasqa kanaykipaj, sumaj trabajaj jina mana imamanta p'enqakuspa, cheqa kaj willayta maychus kajta yachachispataj. 16Mana Diosmanta thawtiykuna parlaykunata saqey, imaraykuchus chayqa astawan astawan runasta Diosmanta karunchachin. 17Chay parlasqankoqa kanrena onqoy jina astawan astawan junt'aykonqa; chaykunamanta kanku Himeneo, Filetowan. 18Paykunaqa cheqa kajmanta pantaykuspa, yachachishanku wañusqasmanta kawsarimpoyqa kasqantaña. Chay nisqankuwan wakin hermanospa creesqankuta pantachinku. 19Chaywampis Diospa cimiento churasqanqa sumajta sayan, qhelqasqawan kay jina sellasqa: Señorqa rejsin Paypata kajkunata, nispa. Nillantaj: Pichus Señorpa sutinta oqharispa Diosnimpaj rejsikapojqa juchamanta t'aqakuchun, nispa. 20Qhapajpa wasimpeqa imaymana vasos tiyan: Qorimanta, qolqemanta, k'ullumanta, t'urumantapis. Wakenqa jatun p'unchayllapi oqharinapaj kanku, wakintaj ima ratopis. 21Ajinaqa, pichus kay sajra imasmanta llimphuchakojqa uj sumaj vaso jina allimpaj qhawasqa kanqa, Señorpaj t'aqasqa, wakichisqataj tukuy imata allinta ruwanampaj. 22Jinallatataj, waynas imaymana sajra ruwayta munanku, qanqa chay imasmanta ayqey. Astawanqa kallpakuy cheqan kawsayniyoj, creeyniyoj, munakuyniyoj, wajkunawan allin kawsayniyoj ima kanaykipaj, pikunachus llimphu sonqowan Señorpa sutinta oqharinku, chaykunawan khuska. 23Qhasi manakaj wampu tapunakuykunamanta karunchakuy; yachanki jina, chay imasqa phiñanakuykunata jatarichin. 24Señorpa kamachenqa mana churanakojchu kanan tiyan, manachayqa tukuypaj k'acha, yachachinapaj wakichisqa, pacienciayoj ima. 25Llamp'u sonqowan k'amichun paypa contrampi sayaykukojkunatapis. Ichapis chay jinamanta Diosman kutirikunkuman, cheqa kajta rejsinankupaj. 26Ajinapi Kuraj Supaypa tojlla churasqanmanta llusp'inkuman, mayqempichus watasqa kashanku munayninta ruwanankupaj, chaymanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\