2 TIMOTEO 4

1Mayta niyki kayta Diospa ñawpaqempi, Cristo Jesuspa ñawpaqempipis, pichus kawsajkunata, wañusqastapis juzganqa rey jina kamachinampaj jamuynimpi, chaypapi. 2Diospa Simi Nisqanta willaraypuni tutapis, p'unchaypis, ima ratollapis; jinataj juchata reparachiy, k'amiy, runastataj sonqonkupi kallpachay, pacienciawan allinta yachachispa. 3Chayta nini, imaraykuchus uj p'unchay jamonqa, chay p'unchaypitaj runas mana uyariyta munanqankuchu cheqa kaj yachachiyta. Manachayqa sajra munayninkuman jina yachachejkunata tantanqanku, imaynatachus uyariyta munasqankuta yachachinankupaj. 4Cheqa kajta mana uyariyta munanqankuchu, qhasi manakaj cuentosllata uyarisqankurayku. 5Qantajrí maychus kajta kawsakuy tukuy imapi, ñak'ariypipis pacienciakuspa. Evangeliota willaraypuni. Imachus ruwanaykita allinta junt'ay. 6Noqaqa wakichisqa kani kawsayneyqa Diosman jich'asqa jaywana jina jaywasqa kanampaj. Wañunay horaqa qayllapiña kashan. 7Llallinakupi sumajta tinkuni; maymanchus chayanayman chayaniña; Diospi creesqaypi mana llawch'iyarqanichu. 8Kunantaj noqapaj waqaychasqa kashan cheqan kawsaymanta pillu, mayqentachus cheqan kaj juez Señorqa t'inkata jina qowanqa jaqay p'unchaypi, chay. Manataj noqallamanchu qowanqa, astawanqa jamunan p'unchayta munakuywan tukuy suyajkunamampis qollanqataj. 9Usqhayllataña noqaman jamuy. 10Demasqa saqerpariwaspa, Tesalónica llajtaman ripun, kay pachaj imasninta munakusqanrayku. Crescentepis Galaciaman rin, Titotaj Dalmaciaman. 11Lucaslla noqawan kashan. Jamuspaqa, Marcosta pusampuway, imaraykuchus payqa noqapaj sumaj yanapa. 12Tiquicota Efesoman kacharqani. 13Jamoj jinataj, Troaspi Carpoj wasimpi saqesqay qhatakunayta, librosniytawan apampuway, astawanqa qarapi qhelqasqastawan. 14Herrero Alejandroqa ashkha sajra imasta ruwawarqa; paymantaj Señorqa kutichiponqa ruwasqasninman jina. 15Qampis paymanta allinta qhawakuy, imaraykuchus anchatapuni yachachisqanchejpa contrampi sayaykorqa. 16Ñawpaj kutita kamachejkunaj ñawpaqenkupi ch'ataykuwasqankumanta kutichikushajtiy, mana pipis yanapawarqachu; tukuyninku saqerpariwarqanku. Chaymantaqa ama paykunata Dios juchachachunchu. 17Chaywampis, Señormin noqawan karqa, kallpachawarqataj evangeliota sut'ita willanaypaj, mana judío kajkuna uyarinankupaj. Ajinamanta Señorqa wañuymanta librawarqa leonpa siminmanta jina. 18Tukuy sajra kajmantapis waqaychallawanqataj janaj pacha reinompaj. Payqa jatunchasqa kachun, wiñaypa wiñaynimpaj. Ajina kachun. 19Napaykapuway Priscilata, Aquilata, Onesíforoj wasimpi kajkunatawan. 20Erastoqa qhepakorqa Corintopi, Trofimotataj onqosqata saqerqani Miletopi. 21Chantá jamuypuni, manaraj chiri tiempo chayamushajtin. Qanta napaykamusunku Eubulo, Pudentewan, Linowan, Claudiawan, tukuy hermanospiwan. 22Señorqa qanwan kachun. Jinallataj Diospa qhasilla k'acha yanapaynin qankunawan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\