3 JUAN 1

1Noqa anciano nisqa kuraj runa kay cartata qhelqamuni may munasqa Gayoman, pitachus cheqa kajpi munakuni, chayman. 2Munasqa hermanóy, Diosmanta mañapuyki tukuy imapi allin risunampaj, cuerpoykitaj sanolla kanampaj, imaynachus Diospi creesqaykipi allin kakunki, ajinata. 3Maytapuni kusikorqani, maypachachus hermanos jamuspa willawarqanku allinta kawsakusqaykita, cheqapitaj purishasqaykita, chaypacha. 4Mana imapis astawan kusichiwanchu, wawasniy cheqapi purishasqankuta uyarisqaymanta nisqaqa. 5Munasqa hermanóy, allinta ruwanki hermanosta yanapaspa, astawanqa waj llajtayojkunatapis. 6Chay hermanosqa munakuyniykimanta iglesiaman willarqanku. Sumaj kanman, ñampaj imallatapis paykunapaj churapuspa, allinta kacharpayanayki, Diospa munayninman jina. 7Paykunaqa jamorqanku Jesucristoj sutinrayku, mana creejkunamanta ni ima yanapata jap'ispa. 8Chayrayku chay jina hermanostaqa wajyarikunanchejpuni, cheqa kajta willaypi paykunata yanapananchejpaj. 9Iglesiaman qhelqamorqaniña, Diotrefestajrí paykuna ukhupi atiyniyoj kayta munaspa, noqaykutaqa mana valechiwaykuchu. 10Chayrayku noqachus jamusaj chayqa, payta k'amisaj chay ruwasqasninmanta, noqaykupaj sajrata, llullatataj parlasqanmanta. Manataj chayllatachu ruwan; astawanqa chayamoj hermanostapis mana wajyarikuyta munanchu. Wajyariyta munajkunatapis manallataj saqenchu wajyarinankuta, manachayqa paykunata iglesiamanta qharqon. 11Munasqa hermanóy, ama sajra kajta ruwaytaqa yachaqakuychu, astawanqa cheqa kajllata. Cheqa kajta ruwajqa Diosmantamin. Pichus sajrata ruwajrí, Diostaqa mana rikullampischu. 12Demetriomanta tukuy runas allinta parlanku, cheqa kajpis kikillantataj. Noqaykupis chayta nillaykutaj; yachanki jina, willasqaykoqa cheqamin. 13Ashkharaj tiyan qhelqamusunaypaj, manataj munanichu cartapi churamuyta. 14Chayrayku munashani usqhayta rikusuyta. Chaypacha uyapura parlarikusun. 15Sonqo tiyaykuy qanwan kachun. Kawsaqesninchej napaykamusunku. Qampis sapa uj kawsaqeta napaykapuway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\