AMÓS 1

1Kaymin kashan Amospa willaynin. Payqa Tecoa llajtamanta karqa, ovejasta michej runa, Diosmantataj jap'erqa imatachus Israelman niyta munasqanta, jallp'a ikhakuymanta iskay wata ñawpajta, Judapi Uzías rey kashajtin. Joaspa churin Jeroboam Israelpi rey kasharqa. 2Pay nerqa: Jerusalenpi Sión orqomanta Tata Dios sinch'ita qhaparimojtin, pampaspi q'omer pastos ch'akiponqa. Jinallataj Carmelo orqopi q'omerkunapis ch'akiponqa. 3Tata Diosqa kay jinata nin: Damascomanta kaj runasqa ashkha sajra imaspi juchallinku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus Galaadmanta kajkunata fierro trilloswan trillarqanku. 4Chayrayku Hazaelpa wasinman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj q'olaykonqa Ben-Hadadpa kamachinan wasitapis. 5Damasco llajta punkusta kallpawan kicharisaj, phiritataj ruwasaj Bicat-avenpi kamachejta, jinallataj Bet-edenpi kamachejtapis. Siriostaj Kirman presos apasqa kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 6Tata Diosqa kay jinata nin: Gazamanta runas ashkha sajra imaspi juchallinku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus llajtantinta apaspa Edompi paykunata venderqanku wata runasta jina. 7Chayrayku Gaza llajtaj perqasninman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj kamachinanku wasista ruphaykonqa. 8Phirita ruwasaj Asdodpi kamachejta, jinallataj Ascalonpi kamachejtapis chinkachisaj. Tukuy atiyniywan Ecronpa contrampi kachaykukusaj, jinamanta tukuynin filisteos wañurachisqa kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 9Tata Diosqa kay jinata nin: Tiromanta runasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallinku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus tukuy aylluntinta Edomman vendeykunku wata runasta jina, manataj yuyarikorqankuchu chay aylluwan uj tratota ruwasqankuta wawqes jina kanankupaj. 10Chayrayku Tiro llajtaj perqasninman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj kamachinanku wasista ruphaykonqa, nispa nin Tata Diosqa. 11Tata Diosqa kay jinata nin: Edonmanta runasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallinku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus makinkupi espada oqharisqa wawqesninku israelitasta mana khuyaspa qhatiykacharqanku. Paykunaqa phiñakuspa, munayninkuta ruwarqanku; phiñakuyninkoqa mana thasnukoj karqa. 12Chayrayku Temanman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj Bosra llajtaj kamachinanku wasista ruphaykonqa, nispa nin Tata Diosqa. 13Tata Diosqa kay jinata nin: Amonmanta runasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallikunku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus jallp'asninkuta jatunyachiyta munaspa, Galaadmanta kaj wijsallisqa warmispa wijsasninkuta khallararqanku. 14Chayrayku Rabá llajtaj perqasninman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj ruphaykonqa kamachinanku wasista may maqanakuy ch'ajwa kashajtin, sinch'i para wayra kashajtintaj. 15Chantá reyninkoqa waj nacionesman preso apasqa kanqa tukuy sumachaj runasninwan khuska, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\