AMÓS 2

1Tata Diosqa kay jinata nin: Moabmanta runasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallinku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus Edommanta kaj reypa tullusninta ushphaman tukunankama q'olacherqanku. 2Chayrayku Moab nacionman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj Queriot llajtaj kamachinanku wasita ruphaykonqa. Maqanaku ch'ajwa kashajtin, jinataj pututu waqay kashajtin, moabitasqa wañuchisqa kanqanku. 3Runas chawpimanta reyta orqhospa, sumachaj runasnintawan khuskata wañurachisaj, nispa nin Tata Diosqa. 4Tata Diosqa kay jinata nin: Judamanta kaj runasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallikunku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus Tata Diospa leyninta pisipaj qhawarqanku, manataj kamachisqasninta kasorqankuchu. Manachayqa, tatasninku ima lantistachus yupaycharqanku, chaykunallatataj paykunapis yupaycharqanku. 5Chayrayku Judá suyuman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj Jerusalenpi kamachina wasista ruphaykonqa. 6Tata Diosqa kay jinata nin: Israelitasqa ashkha sajra imasta ruwaspa juchallikunku. Chayrayku paykunata castigasajpuni, imaraykuchus mana juchayojta qolqerayku vendenku, wajcha runastataj juk'utaswan chhalarparinku. 7Wajchasta ñak'arichinku, k'umuykachachinkutaj, manataj justiciata ruwayta munankuchu llamp'u sonqo runaspaj. Chantá uj tataqa wawantaj uj warmillawan puñuykunku. Ajinamanta santo sutiyta ch'ichichanku. 8Prenda jap'isqanku p'achas patapi sirisqas mikhunku lantisman jaywasqa mikhunata; qhasimanta multasta orqhosqankuwan vinota rantinku, diosninkoj wasimpi ujyanankupaj. 9Chaywampis Noqaqa qankunapaj ñanta kicharispa, amorreosta chinkacherqani. Paykuna jatuchaj runas karqanku cedro sach'as jina, sinch'istaj roble sach'as jina. 10Qankunatarí Egiptomanta orqhomorqaykichej, tawa chunka watastataj pusaykacharqaykichej ch'in pampaspi, chay runaspa jallp'asninkuta qankunaman qonayrayku. 11Qankuna israelitasqa ama niwaychejchu mana jina kasqanta. Qankuna ukhumanta wakinta ajllarqaykichej profetas kanaykichejpaj, wakintataj nazareos, nispa nin Tata Diosqa. 12Qankunatajrí nazareosta mana munashajta vinota ujyacherqankichej; profetastapis jark'arqankichej sutiypi ama parlanankupaj. 13Kunanqa jallp'ata q'araraj, nichisaj chakisniykichej urapi, imaynatachus trigo cargayoj carreta pampata q'araraj nichin, ajinata. 14Correspapis mana atinkichejchu ayqeyta. Aswan sinch'i runajta kallpan pisenqa, aswan wapu kajpis mana librakuyta atenqachu. 15Arcowan flechajpis mana sayayta atenqachu. Mana librakonqankuchu imata jina t'ijoj runaspis, nillataj caballopi ayqej kajpis. 16Chay p'unchaypeqa aswan wapu maqanakoj kajpis armanta choqanqa, maqanaku p'achasninta ch'uskikuspataj q'alalla ayqenqa, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\