AMÓS 3

1Israelitas, uyariychej Tata Diospa nisqanta: Pi ayllustachus Tata Diosqa Egiptomanta orqhomorqa, chaykunaman nin: 2Tukuy kay pachapi kaj chhika ayllusmanta qankunallata ajllakorqaykichej. Chayrayku tukuy juchata ruwasqasniykichejmanta cuentata mañasqaykichej. 3Iskay ukhu khuskallapuni purinku chayqa, uj yuyaylla kasqankurayku ajinata purinku. 4Sichus uj león montepi qhaparin chayqa, chay qhaparisqanqa niyta munan imatachá jap'isqanta. León uña jusk'umpi qhaparin chaypis, imatachá jap'in. 5Sichus uj p'isqoqa pampaman urman chayqa, pay urman tojlla chaypi kasqanrayku. Sichus p'isqo jap'ina sipita pampamanta oqharikun chayqa, ajinata oqharikun imatachá jap'isqanrayku. 6Sichus llajta ukhupi pututu waqan chayqa, runas qhollpikuyta qallarinku. Sichus ima sajrapis llajta ukhupi kan chayqa, Tata Diosmin chaytaqa apachimun. 7Tata Diosqa manamin imatapis ruwanchu manaraj ñawpajta profetasninman sut'inchaspa. 8Pitaj manchachikuywan mana kharkanmanchu león qhaparejtinri? Sichus Tata Dios kamachin chayqa, pitaj mana parlanmanchu Tata Diospa sutimpiri? 9Asdodpa kamachinan wasispi, Egiptoj kamachinan wasispi ima kayta willamuychej, niychejtaj: Samaria orqosman tantakamuychej, qhawaychejtaj imayna pejtuchus chaypi kasqanta, imaynatatajchus kallpaman atienekuspa runasta ñak'arichisqankuta, nispa. 10Tata Diosqa nin: Mana yachankuchu imatapis allinta ruwayta, kamachinanku wasispitaj kallpaman atienekuywan suwasqasninkuta waqaychanku, nispa. 11Chayrayku ajinata nin Tata Diosqa: Uj enemigo muyuykonqa llajtata, urmachenqataj sinch'i perqasniykita; kapuyniykitapis suwasonqanku kamachina wasisniykimanta, nispa. 12Tata Diosqa kay jinata nin: Imaynatachus michejqa leompa siminmanta qhechun iskay chakisllataña, chayrí uj ninrej puntallantaña, kikillantataj librasqa kanqanku Samariapi tiyakojkuna israelitas, chay pikunachus sumachaj puñunaspi sirejkuna, nispa. 13Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa kay jinata nin: Jacobpa ayllumpa contrampi ch'ataykuychej. 14Maypachachus Israelmanta cuentata mañasaj juchata ruwasqasninmanta chaypacha, Betelpa altaresninta phirisaj. Chay altarpa wajrasnimpis khuchusqa kaspa, pampaman urmanqanku. 15Phirita ruwasaj chiri tiempopaj wakichisqa wasista, q'oñi tiempopaj wakichisqa wasistapis. Marfil tullumanta wasista chinkachisaj, jatuchaj kamachina wasistapis thuñisaj, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\