AMÓS 6

1Ay Sionpi ni imamanta llakiyniyoj kawsakojkunamanta. Ay Samariapi ni imamanta manchachikuspa kawsakojkuna, chay jatun llajtapi kamachejkuna, mayqenkunamanchus israelitas rinku, chaykunamanta. 2Calneman riychej, qhawariychejtaj; chaymanta jatun llajta Hamatman riychej, chaymantataj filisteospa Gat llajtankuman urayk'uychej. Reparaychej: Qankunaqa chay llajtasmanta aswan sumajchu kankichej? Qankunaj llajtaykichejqa paykunajmanta aswan sumajchu? 3Qankunaqa sajra p'unchayta karunchachiyta munankichej. Chaywampis kallpaman atienekuspa ñak'arichiy kawsayta aysamushankichej. 4Marfil tullumanta ruwasqa k'ancharishaj sirinaspi winkurinkichej; fiestasniykichejpi jatunmanta thallarinkichej; Corderosta, wira torillosta ñak'aspa mikhurinkichej. 5Arpaj waqaynimpi imapis kachunta takirinkichej, Davidman rijch'akuyta munaspa. 6Jatuchaj copaspi vinota ujyankichej, sumachaj q'apashaj jawinaswan jawikunkichej, manataj dakunkichejchu nación mana allin kasqanmanta. 7Chayraykoqa qankuna ñawpajta presos apasqa kankichej, chaywantaj fiestaspi ch'ajwanaykichej tukukonqa. 8Tata Diosqa Payrayku juran. Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa ajinata nin: Jacobpa ayllun wapuykachasqanta chejnini, kamachinan wasista mana rikuyta atinichu. Enemigosman llajtata jaywasaj, imasninchá tiyan, chaytawan. 9Chunka qharischus uj wasipi qhepakonqanku chayqa, chunkantin wañonqanku. 10May manchachikuna kanqa chaypacha; wañusqajtapis ayllun wasi ukhumanta ayata jawaman orqhomojtin, uj nenqa chay ukhupi purejta: Pipis qanwan kanchu? nispa. Ujtaj kutichenqa: Mana, nispa. Ñawpaj kajtaj nerqa: Ch'in kay; pajtá Tata Diospa sutinta oqharishawaj, nispa. 11Tata Diosqa castigota apachimonqa jatuchaj wasisman, juch'uychaj wasismanwan; ajinamanta chay wasis thuñisqa, chinkachisqataj kanqanku. 12Caballosqa atinkumanchu chhankasta wichariyta? Mama qochataqa yuntawan atikunchu llank'anaqa? Qankunaqa justiciata venenoman tukuchinkichej, justiciaj ruwasqantataj ajenjo jina jayaman tukuchinkichej. 13Qankunaqa qhasi manakajta kusikunkichej: Atiytaqa kallpanchejwan tarinchej, nispa. 14Israelitas, qankunaqa allinta qhawakuychej, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa. Uj nacionta Noqa sayarichisaj qankunaj contraykichejta. Paykunaqa sonqo nanayta ñak'arichisonqachej Hamat llajtaman yaykuna ñanmantapacha Arabá Wayq'okama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\