AMÓS 7

1Kayta Señor Tata Dios rikuchiwarqa: Pay uywasharqa langostasta qhepa tarpuy p'utuyta qallarishajtin; chay tarpuy karqa reypa chajran oqhariy qhepamanraj. 2Chantá chay langostas chajrasta tukuykushajtinña, nerqani: Señor Tata Dios, juchasniykuta pampachapuwayku. Imaynatataj Jacob aylluyki aguantanqa kayta, juch'uylla kaspari? nispa. 3Jinapi Tata Diosqa chay imasta ruwayta manaña munarqachu: Chayqa mana jinachu kanqa, nispa. 4Kayta Señor Tata Diosqa rikuchiwarqa: Rikorqani manchay larwarishaj ninata apachimusqan castigota jina. Chay ninataj ch'akirparicherqa mama qochata, llank'ana jallp'astapis ruphaykullarqataj. 5Chantá nerqani: Amaña ari chayta ruwaychu, Tata Dios. Imaynatataj Jacob aylluyki aguantanqa kayta juch'uylla kaspari? nispa. 6Jinapi Tata Diosqa chay imasta ruwayta manaña munarqachu: Kaypis manallataj jinachu kanqa, nispa. 7Tata Diosqa kaytapis rikuchillawarqataj: Señorqa uj perqa qayllapi kasharqa, makimpitaj jap'isharqa albañilpa plomadanta. 8Chantá niwarqa: Amós, imatataj rikunki? nispa. Noqataj nerqani: Albañilpa plomadanta rikuni, nispa. Paytaj niwarqa: Kunanqa albañilpa plomadanwan qhawasaj Israel aylluyta cheqantachus purishan manachus, chayta. Kunanqa manaña ujtawan perdonasajchu. 9Isaacpa yupaychanan cheqas thuñisqa kanqanku, Israelpa templosnimpis urmachisqa kanqanku. Espadata oqharisaj Jeroboampa ayllumpa contrampi. 10Betelmanta sacerdote Amasías uj willajta kacharqa Israelpa reynin Jeroboamman, kay jinata ninampaj: Amosqa Israel suyupi purishan qampa contraykita runasta oqharichispa. Runasqa manaña paypa parlasqanta uyariyta munankuchu. 11Payqa tukuynejta purispa, kay jinata nishan: Jeroboamqa espadawan wañuchisqa kanqa, tukuy Israel ayllutaj preso waj nacionman apasqa kanqa, nispa. 12Chantá Amasiasqa Amosta kamacherqa: Profeta, riy kaymanta. Sichus Diosmanta sut'inchaspa ganakuyta munanki chayqa, ripuy Judaman, chaypitaj sut'inchamuy. 13Amaña astawan Betelpi Diosmanta sut'inchaychu, imaraykuchus kayqa reypa tiyakunan llajta, reinoj jatun kaj templontaj, nispa. 14Chantá Amosqa kuticherqa: Noqaqa mana profetachu kani, nitaj profeta kasqayta yuyakunichu. Kawsanaypajqa ganakuni ovejasta michispa, k'ita higosta pallaspataj. 15Tata Diostajrí ovejaspa qhepanmanta pusamuwaspa, niwarqa: Rispa, sutiypi parlamuy Israel aylluyman, nispa. 16Chayrayku uyariy Tata Diospa nisqanta. Amasías, qanqa ninki: Ama imatapis parlaychu Diospa sutimpi Israelpa contranta, amataj parlaychu Isaacpa miraynimpa contrantapis, nispa. 17Kay jinatamin nin Tata Diosqa: Warmiyki llajta chawpipi phisu warmiman tukonqa. Churisniyki ususisniykipis wañurachisqa kanqanku espadawan. Jallp'asniykitaj sorteopi rak'ikonqa, qantaj wañunki cheqan Diospi mana creejkunaj llajtankupi. Israelitaspis karu nacionesman presos apasqa kanqanku jallp'asninkumanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\