AMÓS 8

1Señor Tata Diosqa rikuchiwarqa uj canastata poqosqa frutasniyojta. 2Paytaj tapuwarqa: Amós, imatataj rikunki? nispa. Noqataj kuticherqani: Frutasniyoj uj canastata rikuni, nispa. Chantá Tata Diosqa niwarqa: Israel aylluypa castigon chayamunña; manaña ujtawampis juchasninta pampachasajchu. 3Chay p'unchaypi kamachina wasipi takisqankoqa may llakiyman tukonqa. Ashkha runas wañonqanku, ayasninkutaj jawa ch'in laqhaman wijch'usqa kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 4Uyariychej kayta: Qankunaqa llamp'u sonqoyojkunata ch'irwashankichej, chay jallp'aspi wajcha runastataj chinkachiyta munashankichej. 5Qankuna ninkichej: Mayk'ajllañataj mosoj killa fiesta pasanqa trigota vendeyta atinanchejpaj? Mayk'ajllañataj samarikuna p'unchay pasanqa chay trigota ashkhapi, chantá mana allin pesaspitaj vendenanchejpajri? 6Chantá wajchasta rantisunchej, pisichikojkunatataj iskay juk'utaswan chhalasunchej. Chaypachataj vendesunchej mana allin kaj trigota, nispa. 7Tata Diostajrí juran Jacobpa jatun kayninrayku: Mana jayk'ajpis qonqasajchu chay jinatapuni ruwasqankutaqa, nispa. 8Manachu jallp'aqa kharkatitenqa kay tukuy imasmantaqa? Manachu chay llajtapi tiyakojkunaqa waqanqanku? Chay jallp'a oqharikonqa tiyaykonqataj, imaynatachus Nilo Mayu yaku ashkhayantaj pisiyantaj, jinata. 9Señor Tata Diosqa nin: Chaypachaqa chawpi p'unchay kashajtin, intita laqhayaykuchimusaj, chay kikin p'unchayllataj kay pachata laqhayaykuchimusaj. 10Fiestasniykichejta waqayman tukuchisaj. Takisqasniykichejtapis wañuy takiyman tukuchisaj. Luto p'achasta churachisqaykichej. Umasniykichejta t'ojluchisqaykichej, llakiypi kasqaykichej yachakunampaj. Waqankichej, uj runa k'ata wawan wañupojtin waqan, jinata. Tukuy imataj tukukonqa may llakiypi, nispa. 11Tata Diosqa nillantaj: Chayamonqa p'unchaykuna, chay p'unchaytataj yarqhayta kay pachaman apachimusaj; mana t'antamanta yarqhaytachu, nitaj yakumanta ch'akiytachu, manachayqa Diospa simi nisqanta uyarinamanta yarqhayta. 12Runasqa tukuynejta thamaykachanqanku Tata Diospa simi nisqanta mask'aspa. Renqanku uj mama qochamanta uj mama qochaman, wichaynejmantataj inti llojsimuynejman; chaywampis mana tarenqankuchu. 13Chay p'unchaykunapeqa k'achita sipaskuna, wapu waynaspis llawch'iyanqanku yakumanta ch'akiywan jina. 14Samariaj lantisninrayku jurajkunaqa, pikunachus ninku: Dan aylloj diosniykoj kawsayninrayku, chayrí Beersebaj dioskunaj kawsayninkurayku jurayku, nispa, nejkunapis urmanqanku, manaña ujtawan sayarimunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\