DANIEL 10

1Persiamanta kaj Ciro kinsa watastaña rey kashajtin, Beltsasar nisqa Danielman uj willay sut'inchasqa karqa, chay willaytaj cheqapuni karqa. Imatachus niyta munasqantaj mana yachayta atinapaj jinachu karqa. Chay tukuywampis, Danielqa sumajta chay willaypi unancharqa, yacharqataj imatachus niyta munasqanta. 2Jaqay p'unchaykunapi, noqa Danielqa kinsa semana junt'ata may llakisqa kasharqani. 3Allin kaj mikhuytapis mana mikhorqanichu, mana aychata llamerqanichu, nitaj vinotapis. Nillataj q'apaj jawinawampis jawikorqanichu, chay kinsa semanas junt'akunankama. 4Chay watapi, ñawpaj killamanta iskay chunka tawayoj p'unchaypi, Tigris nisqa jatun mayu kantupi kasharqani. 5Qhawarispataj, rikorqani uj runata, linomanta ruwasqa p'achayojta, sumaj kaj qorimanta ruwasqa chumpiwan chumpiykukusqata. 6Cuerponqa topacio rumi jina lliphiperqa, uyantaj lliuj lliuj jina k'ancharerqa. Ñawisnenqa nina larway jina karqa. Makisnin, chakisnintaj bronce jina lliphipisharqanku. Parlasqantaj ashkha runaspa parlasqankuman rijch'akorqa. 7Noqa sapallay rikorqani chay mosqoypi jina rikhuriwajtaqa, noqawan kasharqanku chay runasrí ni imata repararqankuchu, imaraykuchus mayta mancharikuspa ayqerqanku pakakamunankupaj. 8Sapallay kasharqani chay mosqoypi jina t'ukuna rikhuriwajta qhawaspa. Manchay q'elluman tukorqani, reparakorqanitaj kallpay pisiyawasqanta. 9Parlajta uyarispataj, mana yuyayniyoj, uyamanta urmarqani. 10Chay rato, uj maki jap'iykuwaspa aysariwarqa, qonqorisqata, makisniytataj pampaman churasqasta saqewarqa. 11Chantá niwarqa: Daniel, Diospa may munasqa kamachin, uyariway allinta imatachus nisusqayta: Sayarikuy, imaraykuchus noqaqa qanman kachamusqa kani, nispa. Chay parlayta tukojtinkama, noqa mancharisqa kharkatitispa sayarerqani. 12Chantá niwarqa: Ama mancharikuychu, Daniel. Qanqa ñawpaj p'unchaymantapacha, mana entiendeyta atikoj imasta yachayta munaspa, Diosman k'umuykukuyta yuyaychakorqanki. Chaymantapacha Dios uyarisorqa mañakusqaykita. Chayrayku noqa jamorqani. 13Jinapis, Persiaj kuraj angelnin jark'awarqa iskay chunka p'unchay junt'ata. Jinallapi atiyniyoj angelesmanta ujnin kaj Miguel sutiyoj jamorqa noqata yanapanawampaj, imaraykuchus noqa sapallay qhepakusqani Persiamanta kaj reyeswan khuska. 14Kunanqa allinta willasunaypaj jamuni, imachus qhepa p'unchaykunapi llajta masisniykiman jamonqa, chayta. Kay rikusqaykeqa, chay p'unchaykunamantamin kashan. 15Chayta nishawajtenqa, pampa qhawarisqalla kasharqani, ni imata parlarispa. 16Chay rato, uj runaman rijch'akojqa simiyta llankhariwarqa. Chantá, ñawpaqeypi kasharqa, chayman nerqani: Wiraqochíy, kay mosqoypi jina rikusqayqa mayta llakichiwan, mana kallpayojmantaj tukuchiwan. 17Imaynatataj qanwan parlayta atisaj noqa kamachiyki, kay jina mana kallpayoj tarikuspa, samayniypis pisiyawajtinri? nispa. 18Chantá runaman rijch'akojqa ujtawan llankharillawarqataj; mosoj kallpata qowaspa, 19niwarqa: Ama manchachikuychu, amataj llakikuychu. Diosmin munakusunki; kallpachakuspa, sonqoykita pataman oqhariy, nispa. Pay parlashawajtillanraj, reparakorqani watejmanta kallpayoj kasqayta. Chantá nerqani: Wiraqochíy, parlaway, imaraykuchus watejmanta kallpayta kutichipuwankiña, nispa. 20Chantá nillawarqataj: Yachankichu imaraykuchus watukusoj jamusqayta? Kunanqa watejmanta maqanakunay tiyan Persiaj kuraj kaj angelninwan. Maypachachus paywan maqanakuyta tukusaj chaypacha, Greciaj kuraj kaj angelnenqa jamonqa. 21Kunanqa imachus cheqa kaj libropi qhelqasqa kashan, chayta willasqayki. Paykunaj contrankupi maqanakuypirí, kamachejniykichej ángel Miguel sapallan yanapawajneyqa, pichus Israelpa waqaychajnin kajqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\