DANIEL 12

1Chaypacha nacionniykita qhawaj kuraj kaj ángel Miguelqa rikhurimonqa. Chaypachaqa llakiy kanqa. Chay jina llakeyqa manapuni jayk'ajpis karqachu runas kasqankumantapacha. Chay tiempo chayamojtintaj, aylluykimantaqa libropi sutisninku qhelqasqa kajkunalla salvasqa kanqanku. 2Jallp'aj sonqompiña puñojkunamanta ashkhas rijch'arimonqanku, ujkunaqa wiñayta kawsanankupaj, wakinkunataj wiñaj p'enqaypi, wiñay phutiypitaj kanankupaj. 3Yachayniyoj runasqa cielo jina lliphipirenqanku, ashkha runasman cheqa kajta yachachejkunataj wiñaypaj lliphirenqanku ch'askas jina. 4Qantajrí Daniel, kay imastaqa sonqoykipi pakay, sellaykuytaj librota tukukuy p'unchay chayamunankama. Ashkha runas kayman jaqayman puriykachanqanku, aswan yachayniyoj kayta munaspa, nispa niwarqa chay parlajqa. 5Noqa Daniel, rikorqani iskay waj runasta, mayoj sapa chimpampi ujtakama sayashajta. 6Ujnintaj taporqa linomanta p'achayoj runata, pichus mayoj chawpimpi yaku patapi sayashajta: Mayk'ajtaj tukukonqa kay t'ukuna imasri? nispa. 7Jinapi linomanta p'achayoj runaqa makisninta janaj pachaman oqharispa, kawsaj Diospa sutimpi juraspa nerqa: Kinsa wata khuskanniyojmanta, maypachachus Diospa ayllumpata atiynin manaña atipasqachu kanqa chaypacha, kay tukuynin imasqa tukukonqa, nispa. 8Noqataj uyarerqani imatachus nishajta, manataj imatapis entiendeyta aterqanichu. Chantá tapurerqani: Wiraqochíy, kay tukuy imas qhepaman imataj kanqari? nispa. 9Paytaj kutichiwarqa: Daniel, ñanniykita rillaypuni, kay imasqa pakasqallapuni kanqanku, tukukuy p'unchay chayamunankama. 10Ashkhastaj kanqanku llimphuchasqas, rit'iyachisqas, allinchasqastaj. Sajra runastaj sajra imasta ruwallanqankupuni, mana unanchakuspa imachus kasqanta. Yachayniyoj runastajrí tukuy imata allinta unanchakonqanku. 11Waranqa iskay pachaj jisq'on chunkayoj p'unchaykuna pasanqanku, Diosman sapa p'unchay jaywana kajta saqechisqankumantapacha Diospa Templompi millay lanti churasqa kasqanmantawan. 12Kusikuyniyojmin pichus chay waranqa kinsa pachaj kinsa chunka phishqayoj p'unchaykuna junt'akunankama Diospi atienekuspa suyajqa. 13Qantaj, Daniel, purillaypuni tukukuykama, chantá samarikunki. Qhepa p'unchaykunapitaj jatarikunki t'inkaykita jap'ikapunaykipaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\