DEUTERONOMIO 12

1Kaykuna kanku leyes, kamachisqaspis. Kaykunata qankunaqa tukuy kawsayniykichejpi junt'ankichej, mayqen jallp'atachus ñawpa tatasniykichejpa Señornin Tata Dios qosunkichej, chay jallp'aspi. 2Chay jallp'asman yaykuspaqa, maynejpichus lantisninkuta yupaychaj kanku, chay cheqasta chinkachinkichej, jatuchaj orqospi kajkunata, lomaspi kajkunata, thansa sach'a uraspi kajkunata ima. 3Altaresninkuta thuñinkichej, yupaychana rumisninkuta p'akinkichej, yupaychana k'ullusninkuta ninawan q'olaykuchinkichej; diosninkukunaj lantisnintapis p'akirankichej. Ajinamanta sutisninkuta chinkachinkichej. 4Qankunaqa Señorniykichej Tata Diosta ama chay jinamanta yupaychankichejchu. 5Tata Diosqa Israelpa ayllusnin ukhupi uj cheqata ajllakonqa, qankuna chaypi sutinta yupaychanaykichejpaj. 6Qankuna chaypi uywasta Diosman q'olachinkichej; jaywanastapis Payman jaywallankichejtaj. Apankichejtaj chunkamanta ujta ofrendata, waj ofrendasta, qosaj nisqaykichej ofrendata, munaspalla qosqaykichej ofrendata, wakasniykichejmanta, ovejasniykichejmanta phiwi uñasninkuta ima. 7Chaypi chay jaywasqasta Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi mikhunkichej, tukuy familiasniykichejwan khuska kusikuspa, tukuy ruwasqaykichejta qhawarispa, ima ruwasqaykichejpichus Señorniykichej Tata Dios bendecisunkichej, chaypi. 8Chaypeqa ama ruwankichejchu, imaynatachus kunan ruwashankichej, ajinata; kaypeqa sapa uj munasqanman jinalla ruwan. 9Kunankama manaraj samarikuyman chayankichejchu, Señorniykichej Tata Dios herenciaykichejta qopusonqachej, chayman. 10Jordán Mayuta chimpajtiykichej, Tata Diosqa qankunaman qopusonqachej, chay jallp'api tiyakunkichej. Chaypeqa Señorniykichej Tata Diosqa muyuyniykichejpi kaj enemigosniykichejmanta jark'akusonqachej, mana manchachikuspa kawsakunaykichejpaj. 11May cheqapichus Tata Diosqa sutin yupaychasqa kanampaj ajllakonqa, chaypi qankunaqa kamachisusqaykichejman jina kay tukuy imasta Tata Diosman jaywankichej: Q'olachisqa kanankupaj uywasta, jaywanasta, sapa chunkamanta uj kaj ofrendata, waj ofrendasta, imastachus Tata Diosman qonaykichejta nerqankichej, chay ofrendasta ima. 12Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi fiestata ruwaspa, mayta kusikunkichej wawasniykichejwan, kamachisniykichejwan ima, qankunawan tiyakoj levitaswampis, imaraykuchus levitasqa mana qankuna jina jallp'asniyojchu kanku. 13Amapuni uywastaqa Tata Diospaj q'olachillankichejchu mayllapipis. 14Manachayqa q'olachimunkichej, ima ayllu ukhupichus kikin Tata Dios uj cheqata ajllakonqa, chaypi. Chaypimá qankunaqa ruwankichej imastachus kamachiykichej, chayta. 15Chaywampis may cheqapichá tiyakunkichej, chaypi ñak'aspa atinkichej aychata mikhuyta munasqaykichejman jina, Señorniykichej Tata Dios qosusqaykichejman jina. Chantapis tukuyniykichej llimphupaj qhawasqa, chayrí mana llimphupaj qhawasqa kashaspapis, chayta atinkichej mikhuyta, taruka aychapis kanman jina. 16Chaywampis yawartaqa amapuni mikhunkichejchu, manachayqa jallp'aman sururparichinkichej yakuta jina. 17Ama llajtasniykichejpi mikhunkichejchu sapa chunkamanta qosqa ofrenda trigota, vinota, aceiteta ima, nitaj wakasmanta, ovejasmanta phiwi uñastapis, ni ima kajta Tata Diosman imastachus qosaj nerqankichej, chaykunamanta, nitaj munaspalla ofrendasta qorqankichej, chaykunatapis. 18Chaykunataqa atinkichej mikhuyta Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi, may cheqatachus Pay ajllakonqa, chaypi, wawasniykichejwan, kamachisniykichejwan khuskataj, jinallataj qankunawan tiyakoj levitaswampis. Ajinaqa tukuy ruwasqasniykichejmanta mayta kusikunkichej. 19Chay jallp'api tiyakushaspaqa, pajtataj jayk'ajpis levitasta saqerpariwajchej mana imayojta. 20Señorniykichej Tata Dios jallp'aykichejta jatunyachejtin, nisqanman jina, sichus aychata mikhuyta munankichej chayqa, ima ratollapis mikhuyta atinkichej. 21Sichus Tata Diospa sutinta churanampaj ajllakusqan cheqaqa qankunamanta karupiraj kanman chayqa, Tata Diospa qosusqaykichej chay wakasta, chay ovejastawan atinkichej ñak'ayta munasqaykichejman jina mikhunaykichejpaj, maypichus tiyakushankichej, chaypi, imaynatachus kamacherqaykichej, chayman jina. 22Chay aychataqa tukuyniykichej atinkichej mikhuyta, taruka aychapis kanman jina, llimphupaj qhawasqa, chayrí ch'ichipaj qhawasqa kashajtiykichejpis. 23Yawartaqa ni ima kashajtin mikhunkichejchu, imaraykuchus yawarpeqa kawsaymin. Ajinaqa amapuni yawarta aychawan khuskataqa mikhunkichejchu. 24Manachayqa yawarta jallp'aman yakuta jina sururparichinkichej. 25Amapuni yawarta mikhunkichejchu, Tata Diospa munasqanman jina allin rinasuykichejpaj jinallataj wawasniykichejtapis, Diospa ñawpaqempi cheqanta ruwasqaykichejrayku. 26Tata Diosman ofrendata jina qorqankichej, chay imasta, Payman qosaj nerqankichej, chay imastawan apaspa, Tata Diosman jaywankichej, maypichus uj cheqata ajllakonqa, chaypi. 27Señorniykichej Tata Diospa altarnin patapi jaywanasta q'olachinkichej. Chay jaywasqaykichej uywasniykichejpa yawarnintaqa Señorniykichej Tata Diospa altarnin pataman jich'ankichej. Chay aychatataj mikhuyta atinkichej. 28Uyariychej, junt'aychejtaj kamachisqasniyta, jinamanta allimpuni rinasuykichejpaj qankunata, wawasniykichejtapis, Tata Diospa ñawpaqempi allin kajta munasqanman jina ruwasqaykichejrayku. 29Señorniykichej Tata Diosqa ñawpaqeykichejmanta chinkachenqa chay nacionesta, paykunaj jallp'asninkuman yaykuspa, chaypi tiyakunaykichejpaj. 30Chay naciones qankunaj ñawpaqeykichejpi chinkachisqa kasqankumantaña, qankunaqa amapuni ruwasqankuta jina ruwankichejchu. Pajtataj niwajchej: Imaynatachus kay nacionesqa diosninkukunata yupaychaj kanku, ajinallatataj noqanchejpis yupaychanachej, nispa. 31Qankunaqa amapuni jinata ruwankichejchu Señorniykichej Tata Diospa contranta, imaraykuchus imastachus Tata Dios mana munanchu ruwanata, chay imastapuni chay nacionesqa ruwanku diosninkukunata yupaychaspa. Paykunaqa wawasninkutapis chay lantisninkuman jaywanku ninawan q'olaykuchispa. 32Kay tukuy kamachisqasniyta junt'aychejpuni, ama yapaspa, nitaj chaymanta imatapis qhechuspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\