DEUTERONOMIO 14

1Qankunaqa Señorniykichej Tata Diospa wawasnin kankichej. Piniykichej wañupojtenqa, cuerpoykichejta ama q'allurakunkichejchu, nitaj chujchasniykichejta umaykichejpa ñawpaqenmanta ruthunkichejchu. 2Qankunaqa Señorniykichej Tata Diospa ajllakusqasnin kankichej. Pay ajllakusorqachej tukuy naciones ukhumanta, uj k'ata ayllun Paypaj t'aqasqa kanaykichejpaj. 3Ama mikhunkichejchu imachus ch'ichipaj qhawasqa kajta. 4Kay animalesmanta qankunaqa mikhuyta atinkichej: Wakasta, ovejasta, cabrasta, 5wajrayoj tarukasta, mana wajrayoj tarukasta, gamo sutiyoj tarukasta, monte cabrasta, imaymana laya tarukasta ima. 6Ajinaqa tukuy kutipakoj, chaki sillusnin iskayman palqasniyoj animalesta mikhuyta atinkichej. 7Kay animalesmanta mana mikhuyta atinkichejchu, kutipakojkunapis kachunku, chayrí chaki sillusninku iskayman palqasniyojpis kachunku: Camellosta, castilla qowi jina liebreta, qowista ima. Chaykunajta chaki sillusninku mana iskayman palqasqachu. Chaykunata qankunaqa ch'ichi animalesta jina qhawankichej. 8Khuchistapis ama mikhunkichejchu. Chaykunaj chaki sillusninkoqa iskayman palqasqa chaypis, mana kutipakunkuchu. Qankunaqa chay tukuy animalesmanta ama mikhunkichejchu aychasninkuta, ni wañojtinkupis aychasninkuta llankhankichejchu. 9Yakupi kajkunamanta mikhuyta atinkichej aletasniyojkunata, escamasniyojkunatawan. 10Mana aletasniyojkunata, mana escamasniyojkunata imaqa ama mikhunkichejchu. Chaykunataqa ch'ichipaj qhawankichej. 11Tukuy llimphupaj qhawasqa phuruyoj phawajkunamanta mikhuyta atinkichej. 12Kaykunallata ama mikhunkichejchu: Ankasta, tullu p'akej ankasta, yaku ankasta, 13suwintusta, imaymana laya mamanista, 14imaymana laya qharqañasta, 15surista, ch'useqasta, gaviotasta, imaymana laya wallpa suwasta, 16jukusta, ibiskunata, jatun kunkayoj pilista, 17jatun chhuruyoj yaku pilista, suweq'arasta, cormorán nisqasta, 18pariwanasta, imaymana laya jak'ajllusta, chiñista ima. 19Tukuy phawaj khurusta ch'ichipaj qhawankichej. Chaykunata ama mikhunkichejchu. 20Tukuy phawajkuna llimphupaj qhawasqa kajkunata mikhuyta atinkichej. 21Payllamanta wañoj animalesta amapuni mikhunkichejchu, imaraykuchus qankunaqa Señorniykichej Tata Diospa ajllakusqasnin kankichej, Paypaj t'aqasqa. Qankunaj llajtaykichejpi tiyakoj forasteroman chay aychasta qoyta atinkichej; paykunaqa atillanku mikhuyta. Atillankichejtaj vendeyta karumanta forasteroman. Ñuñushaj cabra uñataqa ama mamampa lechempi chayachinkichejchu. 22Sapa wata chajrasniykichejpi poqojta sapa chunkamanta ujninta Tata Diosman qonkichej, mana qonqaspa. 23Chayqa kanqa granosmanta, vinomanta, aceitemanta ima. Jinallataj wakasmanta, ovejasmanta phiwi uñasta ima Tata Diosman qonkichej. Chaykunata qankunaqa mikhunkichej Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi, may cheqapichus sutin kanampaj ajllakonqa, chay cheqapi. Ajinamanta Señorniykichej Tata Dios tuta p'unchay jatumpaj qhawayta yachaqakunkichej. 24Sichus chay cheqaqa wasiykichejmanta ancha karu, kanman chay chunkamanta ujninta apanaykichejpaj Señorniykichej Tata Diospa bendicionninta jap'iytawankama chayqa, 25chay chunkamanta ujninta t'aqapusqaykichejta vendespa, waqaychankichej chay qolqeta, maypichus Tata Diospa ajllakusqan, chay cheqaman apanaykichejpaj. 26Jinapi imaschus chaynejpi tiyan, chayta rantikunkichej munasqaykichejman jina: Wakasta, ovejasta, vinota, chayrí ima poqosqa ujyanatapis. Chaytaqa qankuna Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi mikhunkichej munasqaykichejman jina, sumajta kusikuspa tukuy aylluykichejwan khuska. 27Qankunaj llajtaykichejpi tiyakoj levitastaqa amapuni jayk'ajpis mana imayojta saqerpayankichejchu, imaraykuchus paykunaqa mana qankuna jina jallp'ayojchu kanku. 28Sapa kinsa wata pasayta, poqochisqaykichejmanta sapa chunkamanta ujninta t'aqaspa, llajtasniykichejpi jallch'ankichej. 29Chay imastataj levitasman qopunkichej llajtasniykichejman jamojtinku, mana jallp'asniyoj kasqankurayku. Chantapis qollankichejtaj llajtasniykichejpi tiyakoj forasteroman, wajchasman, warmi sapasman ima. Paykuna atenqanku mikhuyta sajsakunankukama. Ajinata ruwajtiykichej, Señorniykichej Tata Diosqa bendecisonqachej tukuy ima ruwasqaykichejpi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\