DEUTERONOMIO 21

1Señorniykichej Tata Dios jallp'ata qosunkichej chaypi, sichus uj wañusqa runa rikhurinman, manataj pichus wañuchisqan yachakunman chayqa, 2kurajkunawan, juezkunawan rispa, qhawanqanku mashkha karuchus kasqanta chay ayamantapacha chay qayllapi llajtaskama. 3Chantá chay aswan qayllapi kaj llajtaj kurajninkuna apamonqanku uj watayoj wakata, mayqenmanchus manaraj yugota churankuchu, chayta. 4Chaywantaj uj mana ch'akej yaku mayu pampaman urayk'onqanku, mayqen jallp'aspichus mana pi llank'anchu nitaj tarpunchu, chaypi. Chaypitaj chay wakaj kunkanta p'akenqanku. 5Chaymantaj qayllaykonqanku sacerdote levitas, imaraykuchus paykunaqa ajllasqa kanku Tata Diosta sirvinankupaj, Tata Diospa sutimpi bendecinankupajtaj. Chantapis paykunapuni quejanaku kajtin, maychus kajta ruwanqanku. 6Chay aswan qayllapi kaj llajtamanta kurajkunataj yakuwan makisninkuta mayllakonqanku chay kunka p'akisqa wakaj patampi. 7Chantá nenqanku: Chay runataqa mana noqaykuchu wañucherqayku, ni rikullarqaykupischu imaynatachus wañuchisqankuta. 8Tata Dios, Egiptomanta orqhomusqayki israelita wawasniykita perdonay ari. Ama juchachawaykuchu qhasimanta kay runaj wañuyninmanta, nispa. Ajinamanta chay runaj wañuyninmantaqa mana juchachasqachu kankichej. 9Qankunaqa Tata Diospa ñawpaqempi cheqan kajta ruwaspa, chay runaj wañuyninmanta juchata qankuna ukhumanta chinkachinkichej. 10Ichapis enemigosniykichejwan maqanakushajtiykichej, Señorniykichej Tata Diosqa saqenman presosta jap'inaykichejta. 11Ichapis chay presos ukhupi mayqellampis uj k'acha warmita rikuspa, munanman warmimpaj jap'ikapuyta. 12Chaypacha chay warmita wasinman pusachun. Chaypitaj chay warmeqa chujchasninta ruthukuchun, sillusnintataj k'utukuchun. 13Chaymantaqa ima p'achanwanchus presochasqa karqa, chaytapis lluch'ukuspa, wajta churakuchun. Qharej wasimpitaj tiyakaponqa. Chaypitaj tatanmanta, mamanmantawan uj killa junt'ata waqanqa. Chaymantaraj chay israelitaqa chay warmiwan tiyakonqa qhariwarmi jina. 14Sichus qhareqa chay warminta manaña munakun chayqa, kacharipunan tiyan. Manapuni vendeyta atinchu nitaj wata runanta jina jap'iyta atinchu, imaraykuchus honranta t'akarqa. 15Uj runaqa iskay warmisniyoj kaspa, ichapis ujninta munakunman, ujnintataj mana. Qhari wawasniyoj kajtenqa, ichapis chay kuraj kaj churenqa mana munasqa warmejta kanman. 16Mayk'ajpis imasninchus kajta wawasninman rak'inan kashajtenqa, mana atenqachu kuraj kajpa herencianta munasqa warmej churinman qoyta, mana munasqa warmej churinta qhesachaspa. 17Chejnisqa warmej churintapuni qhawanan tiyan kuraj kaj churinta jina, tukuy kapuyninmantataj payman iskay t'aqata qonan tiyan. Paypuni ñawpaj kaj yumasqa churin kasqanrayku, kuraj kajman herencia chayan, chaytapuni jap'inan tiyan. 18Sichus mayqempata churin mana uyarikunman, nitaj kasukunman tatan maman jasut'ejtinkupis chayqa, 19tatasnin payta pusachunku llajtapi kaj kurajkunaman. 20Nichunkutaj: Wawaykoqa ancha k'ullu, mana kasuwaykuchu, nitaj nisqaykutapis uyarikunchu; ancha viciosman, machaykunamampis qosqa, nispa. 21Chay llajtamanta tukuy runastaj rumiswan ch'anqaykuspa, payta wañuchenqanku. Ajinamanta qankuna ukhumanta sajra kajta chinkachinkichej. Chayta uyarispataj, israelitasqa manchachikonqanku. 22Sichus pipis wañuchisqa kanampaj jina juchata ruwanman, wañuchiwajchejtaj sach'aman warkhuspa chayqa, 23chay ayantaqa ama tutantinta warkhurayashajta saqenkichejchu. Manachayqa chay p'unchaypacha p'ampankichej, imaraykuchus warkhusqa runaqa Diosmanta maldecisqa. Ajinamanta Señorniykichej Tata Dios qosusqaykichej jallp'aykichejta mana ch'ichichankichejchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\