DEUTERONOMIO 26

1Maypachachus yaykunkichej Señorniykichej Tata Dios herenciaykichejpaj jallp'ata qopusonqachej chayman, chaypitaj tiyakapunkichej chaypacha, 2chay jallp'aj ñawpaj poqoyninta sapa cosechamanta Tata Diospaj t'aqankichej. Chayta apankichej canastapi, may cheqatachus Señorniykichej Tata Dios ajllakonqa sutin jatunchasqa kanampaj, chayman. 3Chaypitaj sacerdote mit'ampi kashajman qayllaspa, rimarinkichej: Noqaqa kunan nini Señorniy Tata Diospa ñawpaqempi chay jallp'aman yaykusqayta, mayqentachus Señorninchej Tata Dios ñawpa tatasninchejman juraspa nerqa qonawanchejta, chayman, nispa. 4Chantá sacerdoteqa chay apasqaykichej canastata jap'ispa, churanqa Señorniykichej Tata Diospa altarnimpa ñawpaqenman. 5Qankunataj Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi kay jinata nillankichejtaj: Ñawpa tatayqa uj arameo forastero karqa. Egiptoman ripuspa, chaypi tiyakorqa ayllun pisilla kashajtin. Chantaqa miraynin jatun nacionman tukorqa. Chay aylloqa atiyniyoj, ashkha runasniyojtaj karqa. 6Chaypitaj egipciosqa mayta ñak'arichiwarqayku, llakichiwarqayku, sinch'itataj trabajachiwarqayku. 7Chaypacha mañakorqayku ñawpa tatasniykojpa Señornin Tata Diosmanta yanapanawaykuta. Paytaj mañakusqaykuta uyariwarqayku, rikorqataj llakiyniykuta, ñak'ariyniykutapis. 8Jinata Tata Diosqa Egiptomanta orqhomuwarqayku jatun atiyninta rikuchispa, sinch'i manchachiywan, señaleswan, milagroswan ima. 9Chaymantataj kayman pusamuwarqayku, qowarqaykutaj lechewan misk'iwan purishaj jallp'ata. 10Chayrayku kunan apamuni Tata Diospa qowasqan jallp'aj ñawpaj poqoyninta, nispa rimarinkichej. Chantá chay canastata Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqenman churaspa, Payta yupaychankichej. 11Chaymantaqa Señorniykichej Tata Dios tukuy imasta qosusqaykichejmanta mayta kusikunkichej tukuy familiaykichejwan, qanwan tiyakoj levitaswan, jinallataj llajtaykichejpi tiyakoj forasteroswan ima. 12Kinsa wata kajpi, chay chunkamanta ujninta qona watapi tukuy poqochisqaykichejmanta sapa chunkamanta ujninta t'aqankichej. Chay t'aqasqaykichejtaqa qonkichej levitasman, llajtaykichejpi tiyakoj forasterosman, wajcha wawasman, viudasman ima, paykuna llajtaykichejpi sajsakunankukama mikhunankupaj. 13Chaymantataj Señorniykichej Tata Diospa ñawpaqempi rimarinkichej: Imatachus Señorniyku Tata Diospaj t'aqasqaykuta wasiykumanta orqhomuspa, qoykuña levitasman, forasteros kaypi tiyakojkunaman, wajcha wawasman, viudasman ima, niwasqaykuman jina kamachiwasqasniykuta kasuspa; mana qonqaspa, tukuyninta junt'ayku. 14Chay t'aqasqaykumantaqa mana mikhuykuchu wañusqayoj llakisqa kashaspapis, nitaj mana llimphupaj qhawasqa kashaspapis, nillataj wañusqaspa sutinkupi mikhuykuchu. Señorniyku Tata Dios niwasqaykuta kasuyku, kamachiwasqasniykuman jina tukuy imata ruwaspa. 15Kunanqa qhawarimuy janaj pachamantapacha, tiyakunki chaymantapacha, bendeciytaj Israel aylluykita, kay qowasqayku jallp'aykutapis, lechewan, misk'iwan yaku jina purishan, chayta, ñawpa tatasniykuman nisqaykiman jina, nispa rimarinkichej. 16Señorniykichej Tata Dios kunan kamachisunkichej kay leyesta, kay kamachisqasnintataj junt'anaykichejta. Chaykunataqa tukuy sonqoykichejwan, tukuy almaykichejwan ima kasuychej. 17Kunanqa ninkichejña Tata Diosqa Diosniykichej kasqanta, ninkichejtaj ñankunanta purinaykichejta, nillankichejtaj kasunaykichejtapuni leyesninta, kamachisqasninta ima, nisqasninta junt'aspa. 18Tata Diospis kunanqa nillantaj qankunalla Paypa ayllun kasqaykichejta nisusqaykichejman jina, kamachillantaj nisqasninta junt'anaykichejta. 19Tukuy ruwasqan nacionesmanta qankunata aswan pataman churasonqachej, Payqa yupaychasqa, rejsisqa, jatunchasqataj kanampaj. Ajinaqa qankunalla Señorniykichej Tata Diospa ajllasqa ayllun kankichej nisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\