DEUTERONOMIO 33

1Manaraj wañupushaspa, Diospa ajllasqan runa Moisesqa israelitasta bendecerqa kay jinata: 2Tata Diosqa Sinaimanta jamorqa. Seirmantapacha k'anchamorqa. Parán Orqomantapacha lliphipimorqa. Cades Meribamantapacha jamorqa, paña makimpi nina ley aparisqa israelitaspaj. 3Tata Diosqa ayllunta munakun. Tukuy Paypaj t'aqasqa kajkuna makimpi kashanku. Paykunaqa chakisninman k'umuykunku, Paypa nisqasnintataj jap'ikunku. 4Moisesqa leyta qowarqanchej Jacobpa ayllumpaj, herenciata jina. 5Tata Diosqa Jesurunpi rey karqa, maypachachus llajtamanta kurajkuna Israel ayllunwan tantakorqanku chaypacha, nispa nerqa Moisesqa. 6Moisesqa Rubenmanta nerqa: Rubén ayllu kawsachun, amataj wañuchunchu, nillataj qhari runasnin pisislla kachunkuchu, nispa. 7Judamanta nerqa; Tata Dios, uyariy Judajpa qhaparikamusqanta; tantaykapuy llajta masisninwan. Makisninwan jark'akuchun, Qantaj payta yanapay, enemigosninwan maqanakushajtin. Atiyniykiwan tukuy sajramanta jark'ay. Enemigosninwan maqanakushajtin, yanapay, nispa. 8Moisesqa Levimanta nerqa: Tata Dios, Tumimwan, Urimwanqa ajllakusqayki cheqan runapaj kachun. Paytaqa Masah sutiyoj cheqapi pruebaman churarqanki, paywantaj Meriba yakus kantupi churanakorqanki. 9Payqa tatasninta nerqa: Mana jayk'ajpis rikorqaykichejchu, nispa. Jinallataj wawqesnintapis: Qankunata mana rejsiykichejchu, nispa. Wawasnintapis nillarqataj: Mana yachanichu pikunachus kasqaykichejta, nispa. Levitasqa nisqasniykita junt'arqanku. Israel aylluwan trato ruwasqaykita sumajta waqaycharqanku. 10Paykuna yachachenqanku Jacobman imatachus kamachisqaykita, Israelmantaj leyniykita. Ñawpaqeykiman inciensota apamonqanku, altarniykimantaj uywasmanta q'olachina jaywanata. 11Bendeciy, Tata Dios, kallpakusqankuta. May munakuywan jap'iy imastachus ruwasqankuta. Enemigosninkoj wasasninkuta sinch'ita nanachiy, amaña ujtawan jatarimunankupaj payta chejnikojkuna, nispa nerqa Moisesqa. 12Benjaminmanta nerqa: Tata Diospaj may munasqa kajqa ni imamanta llakiyniyoj kawsakuchun, imaraykuchus Patapi Kaj Diosqa payta wiñaypajpuni jark'akun. Tata Diospa waqaychaynimpi tiyakonqa, nispa. 13Moisesqa Josemanta nerqa: Tata Diosqa jallp'anta bendecichun, cielomanta sumaj paraswan, jallp'a ukhumanta yakus llojsimojkunapiwan. 14Sapa wata chajrasninta astawan sumajta poqochipuchun. Sapa sach'amanta aswan sumaj poqoykunata oqharichun. 15Chay ñawpa orqosmanta sumaj poqoykunawan bendecisqa kachun, unay lomasmanta aswan sumaj poqoykunawan. 16Jallp'anqa aswan sumaj poqoywan junt'a kachun. Larwashaj khishkarara ch'awjra ukhumanta parlaj Diosqa payta bendecichun. Chay tukuy imas jamuchun Josejpa ayllunman, pichus wawqesnin ukhumanta ajllasqa karqa, chayman. 17Jatun kaynenqa phiwi uña toroj jatun kaynin jina. Payqa sinch'i kallpayoj búfalo nisqa k'ita toro jina. Payqa tukuy nacionesta wajraspa qhatiykachanqa kay pachaj k'uchusninkama. Ajina kanqanku Efraínpa ashkha miraynin, jinallataj Manasespa miraynimpis, nispa nerqa Moisesqa. 18Zabulonmanta, Isacarmantawan nerqa: Zabulonqa qhatoj rispa, kusikuchun, Isacarwantaj purisqasninkupi jarakuspa, kusikuchunku. 19Paykunaqa nacionesta orqonkuman wajyanqanku. Chaypi maychus kaj q'olachina jaywanasta jaywanqanku. Ima qhapajyaykunachus mama qochapi tiyan, chaykunawan kusikonqanku. Mama qocha kantus t'iyupi qhapaj imasta tarispa, kusikonqanku, nispa nerqa Moisesqa. 20Moisesqa Gadmanta nerqa: Bendecisqa kachun Gadpa jallp'anta jatunyachejqa. Gadqa león jina winkuykun; wateqaspa, runaj makinta, umantawan sik'irparin. 21Aswan sumaj kaj jallp'ata paypaj ajllakorqa. Kurajman jina payman jallp'ata qorqanku. Israel ayllu masisnimpa ñawpaqenkuta jallp'aman yaykorqa. Tata Diospa kamachisqasninta junt'arqa. Tukuy imatapis Israel ayllu ukhupi cheqanta ruwarqa, nispa nerqa Moisesqa. 22Danmanta nerqa: Danqa uj león uña jina. Basanmantapacha phinkimorqa, nispa. 23Moisesqa Neftalimanta nerqa: Neftalitaqa Tata Dios allinta qhawan. Tata Diosmanta ashkha bendicionesta jap'in. Paypa jallp'anqa qochamanta uranejman kanqa, nispa. 24Asermanta nerqa: Aserqa bendecisqa kachun Jacobpa churisnimpa chawpinkupi, wawqesnimpajpis sumaj munasqa kachun. Aceitewan chakisninta joq'ochakuchun. 25Wasi punku aldabasnenqa fierromanta, broncemantawan kachun. Wañupunankama kallpayoj kachun. 26Jesurunpa Diosninmanqa ni ima diospis rijch'akunchu. Chay Diosqa janaj pachamanta phuyus patapi rikhurimun Israel ayllunta yanapanampaj. 27Israel ayllu, wiñaypaj kawsaj Diosqa qampa pakakunayki. Qanta jap'isunki wiñay atiyniyoj makisninwan. Enemigosniykita ñawpaqeykimanta ayqechenqa, Qantataj kamachisonqa paykunata tukuchinaykita. 28Israelpa miraynenqa ni pita manchachikusqa kawsakonqa. Chay jallp'asninkupeqa trigo, uvas ima sumajta poqonqa. Parapis ni jayk'aj pisenqachu. 29Qanqa, Israel, may jina kusikuyniyoj kanki. Pitaj qan jinari? Qantaqa Tata Diospuni salvasunki. Payqa imamantapis jark'akusunki, yanapasunkitaj. Paymin atipana espadaykeqa. Enemigosniykeqa qanman k'umuykamusonqanku, qantaj wapuykachasqankuta tukuchinki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\