ECLESIASTÉS 10

1Wañusqa ch'uspeqa sumaj q'apashaj jawinasta asnaykuchin. Ajinallatataj uj chhika wampu jina ruwayqa yachayniyoj, allimpaj qhawasqa runata mana allinman churan. 2Yachayniyoj runaj sonqonqa allinman aysan, uj wampu juchasapa runaj sonqontajrí sajra kajman aysan. 3May ñanllatapis purispa, wampu runaqa mana yuyayniyoj jina purisqanwan tukuyman rikuchin may wampuchus kasqanta. 4Sichus uj rey qampa contraykita phiñarikun chayqa, maypichus trabajashanki, chayta ama saqeychu. Sonqo tiyaykusqa kayqa jatuchaj phiñakuykunata thasnun. 5Kay pachapi uj mana allin kajta rikuni, chaytaj kamachejkunamanta jamun: 6Uj wampu runataqa kuraj kamachejmanta churanku; aswan allin kaj runastatajrí juch'uy ruwanaman churanku. 7Noqaqa rikuni wata runasta caballospi purishajta, reyestataj, wata runaspis kankuman jina chakipi purishajta. 8Uj runa pampapi t'oqota allajqa chayllamantaj urmaykonqa. Perqasta urmachejtaqa katari khanenqa. 9Rumista ch'eqojqa chay rumisllawantaj k'utuykuchikonqa. Llant'ata ch'ejtajqa chakintawan k'utuykukonqa. 10Hacha muthuyajtenqa, manataj filochasqa kajtenqa, ch'ejtanampaj aswan sinch'itapuni wajtana. Yachaywan imallatapis ruwayqa aswan sumajmin. 11Sichus katarita tusuchej runata katari khanin chayqa, chay katari tusuchejqa mana imatapis tarinchu. 12Yachajniyoj runaj parlasqanqa k'achapuni. Wampu runaj parlasqanrí payllatataj urmachin. 13Qallariypeqa qhasi manakaj imasta thawtikun. Chay parlasqampa tukukuyninrí ancha millay sajra. 14Wampu runaqa ancha ashkhata parlan. Mana pipis yachanchu qhepaman imaschus jamunanta. Pitaj willanman, paymanta qhepaman imaschus kanantari? 15Wampu runaqa jump'i suruyta trabajasqanrayku, llajtanman rej ñanllatapis mana rejsinchu. 16May chhika llakiy tiyan chay naciompaj, reynenqa uj waynalla kajtin, kurajninkunataj jatun mikhunasllapi sut'iyaymantapacha kajtinku. 17Kusikuyniyojmin chay nacionqa, reynin sumaj runaj churin kajtin, kurajninkunataj maychus horampi kallpachakunankupaj mikhojtinku, manataj machaykunallankupajchu. 18Qhella runaj wasimpa techompis urmaykushan. Mana imata ruwakojpatari tukuynin wasi urmaykushan. 19Runasqa jatun mikhuykunata ruwanku kusikunankupaj, vinotaj paykunata kusichin; qolqetajrí tukuy imapaj allimpuni. 20Ama yuyaynillaykipipis reypajqa sajrata rimaychu, nitaj wasiyki ukhullapipis qhapaj runapaj sajrata rimaychu, imaraykuchus chay pataspi phawaykachaj p'isqosqa chay parlasqaykita willaykamunkuman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\