ECLESIASTÉS 12

1Wayna kashaspa, pichus Ruwasoj Diosmanta yuyarikuy, manaraj sajra p'unchaykuna jamushasojtin. Chay watas chayamusojtin, qan niwaj: Mana chay wataspeqa kusiy kawsayta tarinichu, nispa. 2Chayrayku Paymanta yuyarikuypuni, manaraj inti laqhayaykushajtin, nirajtaj killa, ch'askastaj chinkaykushajtin, parajtinkamapis phuyus kashajtinraj. 3Chaypacha, jatun wasita qhawajkunaqa mayta kharkatitenqanku, may kallpayoj runastaj llawch'iyanqanku. Jak'uchejkuna pisiyanqanku, ventanasmanta qhawajkunataj chharpuyanqanku. 4Calle punkus wisq'akonqa; molinoqa pisimanta pisi ch'inyaponqa. P'isqos takiyta qallarejtinkukama, sipaskunaj takisqasninkoqa ch'inyaponqa. 5Wichay kajtin, manchachikonqanku; ñankunapi manchay manchachikuy kanqa. Almendrapis t'ikayta qallarenqa, langostaqa llasaman tukonqa, tukuy moq'eytaj chinkaponqa. Runaqa wiñaypa tiyakunanman riponqa, wañojpaj waqajkunataj callespi waqaspa purenqanku. 6Yuyarikuy Ruwasojniykimanta, manaraj qolqe cadena p'itikushajtin, manaraj qorimanta k'anchana p'akikushajtin. Paymanta yuyarikuy manaraj yaku yurupis yaku patapi p'akikushajtin, manaraj yaku aysana waskha p'itikushajtin. 7Chaypacha, ñut'u jallp'aqa jallp'allamantaj tukonqa, ñawpajta karqa ajinaman, runaman qosqan almataj Diosllaman kutiponqa. 8Kay imasta Willarajqa nin: Qhasi manakaj, qhasi manakajlla kay imasqa. Tukuy imapis qhasi manakajlla, nispa. 9Chay imasta Willarajqa sumaj yachayniyoj karqa, runasmampis yachaymanta yachacherqa; sumajta uyaricherqa, sumajta unanchacherqa, ashkha yachayniyoj nisqastataj wakicherqa. 10Chay Willarajqa sumaj k'acha simi nisqasta mask'arqa, cheqa qhelqasqantaj cheqampuni karqa. 11Yachayniyojkunaj nisqasninkoqa ayjon jina kanku. Yachachejkunaj nisqasninku tantasqasqa sumaj takasqa estaca jina kanku, uj sumaj michejpa churasqan. 12Kunanqa wawáy, amaña kaymanta jawaqa imastapis mask'aychu; librosta qhelqanaqa manapuni jayk'ajpis tukukunmanchu. Anchata yachayta munayqa sayk'uchikun. 13Chay tukuy imasta uyarisqanchejmantaqa kayta nisunman: Diosta manchachikuy, kamachisqasnintataj junt'ay. Kay imasllata runaqa astawan ruwanan tiyan. 14Diosqa tukuy ima ruwasqasninchejmanta cuentata mañawasunchej, pakasqa kajmanta, sut'ipi kajmanta, allin kajmanta, mana allin kajmantapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\