ECLESIASTÉS 2

1Chantá noqaqa sonqoypi nerqani: Kunanqa mayta kusikusaj, kusiy kawsaymantaj qokusaj, nispa. Chaypis qhasi manakajllataj kasqa. 2Chaypacha nerqani: Aseyqa sonseralla; aychaj munayninta ruwayqa qhasi manakajlla, nispa. 3Yuyayniypi nerqani: Kay aychaytaqa vinowan kusirichisaj ajinamanta wampu kaypi yachanaypaj kay pachapi runaspaj imachus allin kasqanta pisi p'unchaykunata kawsanankukama, nispa. 4Jatuchaj imasta ruwarqani: Wasista ruwachikorqani; uvas huertasta plantacherqani. 5Kanchasta, huertasta ima plantacherqani, chaykunamantaj imaymana poqoj sach'asta plantarqani. 6Yaku qochasta ruwacherqani, chaywan plantasqay sach'asta qarpanaypaj. 7Qharistataj, warmistataj wata runaspaj rantikorqani, wakin wata runasniytaj wasiypi nacekorqanku. Tiyapullawarqataj ashkha wakasniy, ovejasniy ima, noqamanta ñawpajta Jerusalenpi kajkunajmanta aswan ashkha. 8Chantaqa tantallarqanitaj ashkha qolqeta, qoritapis. Tiyapullawarqataj reyespa ashkha valorniyoj kapuyninku, jinallataj suyusmantapis. Tiyapullawarqataj takejkuna qharismanta, warmismanta, tukuy imachus runaj sonqonta kusichin, chaykuna, warmispis mana yupay atina tiyapullawarqataj. 9Noqaqa tukuymanta patapi karqani, Jerusalenpi noqamanta aswan ñawpajta kajkunamanta nisqaqa. Chaywampis yachayqa noqallawampuni karqa. 10Imatachus munasqayta ruwarqani. Imaswanchus sonqoy kusikuyta munarqa, chaytapis ruwarqani. Tukuy sinch'i trabajasqaypi mayta kusikorqani, chay kusikuytaj tukuy trabajasqaymanta t'inkay karqa. 11Chantaqa tukuy imata makisniywan ruwasqasniyta watorqani, imaynatachus may trabajowan chay imasta ruwasqayta. Chaytaj karqa noqapajqa qhasi manakajlla, wayra jap'iyta munay jinalla; kay pachapi chay ruwasqaywan mana imatapis tarerqanichu. 12Chaymantaqa, ujtawan unancharqani yachaymanta, pawisqa kaymanta, wampu kaymantawan. Imatañataj ruwanman reypa cuentanmanta yaykojqa chay ñawpa reypa ruwasqanman imatapis yapanampaj? 13Noqataj repararqani yachayqa wampu kayta atipasqanta, imaynatachus k'anchayqa laqhata atipan, ajinata. 14Yachayniyoj runaqa umampi ñawisniyoj, wampu runarí laqhapi purin. Chaywampis reparallarqanitaj tukuypis chay ñanllatataj rishasqankuta. 15Chaymanta sonqoypi nerqani: Imachus wampu runataqa taripan, chayllataj noqatapis taripawanqa. Jina kajtenqa, ima allintaj yachayniyoj kasqayri? Chaypis qhasi manakajllataj. 16Ni yachayniyojmanta, nitaj wampumantapis wiñaypaj yuyarikunaqa kanchu, imaraykuchus qhepa p'unchaykunamanqa tukuy ima qonqasqa kanqa. Wampu runa jina yachayniyojpis wañupullanqataj. 17Chayrayku, kay pachapi kawsaytaqa chejnerqani, tukuy ruwasqaytaj noqapaj llasa karqa, imaraykuchus tukuy imaqa qhasi manakajlla, wayra jap'iyta munay jinalla. 18Jinallataj kay pachapi may sayk'uywan tukuy ima ruwasqasniyta chejnerqani, imaraykuchus chay tukuytaqa saqenay kanqa, pikunachus noqamanta qhepaman kanqanku, chaykunaman. 19Pitaj yachanman yachayniyojchus, chayrí wampuchus kanantari? Chaywampis kay pachapi mayta sayk'uspa may yachayniywan tukuy ima ruwasqasniytapis jap'ikaponqapuni. Chaypis qhasi manakajllataj. 20Chay tukuy imasta kay pachapi mayta sayk'uspa yachayniywan ruwasqasniymanta sonqoyqa llakikorqa. 21Runaqa chay jina yachaywan, sumajta rejsispa, sumaj yuyaywantaj trabajan. Chantá chay tukuy ruwasqanta saqenan tiyan pichus mana imatapis ruwajman. Chaypis qhasi manakajllataj, jatun llakiytaj. 22Chayrayku runaqa imatataj tarin kay jinatapuni kay pachapi trabajasqanmanta, phutikusqanmantatajri? 23Tukuy kawsaynimpi llakiyllapuni tiyan, ima ruwasqasnimpipis phutiylla. Tukuy tutantin yuyaynenqa chayllapipuni yuyashan. Chaypis qhasi manakajllataj. 24Runapajqa chay tukuy imasmanta nisqaqa aswan allimpuni mikhunan, ujyanan, tukuy ruwasqanwan kusikunan ima. Noqa repararqani chay tukoyqa Diosmanta jamusqanta. 25Mana Pay kajtenqa, pitaj kusiywan mikhunman? Pitaj sonqo junt'asqa kanmanri? 26Diosqa pichus Payta kusichejman jatun yachayta qon, jinallataj yuyayniyoj kayta, kusikuytawan. Juchasapamanrí Diosqa saqellan tukuy imasta tantajta, qhapajyajtapis, pichus Diosta kusichejman qonampaj. Chaypis qhasi manakajlla, wayra jap'iyta munay jinallataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\