ECLESIASTÉS 3

1Kay pachapeqa tukuy imapis tiempoyojlla. Kay jallp'a patapi tukuy ima ruwaypis horayojlla: 2Uj tiempoqa tiyan nacenapaj, uj tiempotaj wañunapaj. Uj tiempoqa tiyan plantanapaj, uj tiempotaj plantasqata sik'inapaj. 3Uj tiempoqa tiyan wañuchinapaj, uj tiempotaj jampinapaj. Uj tiempoqa tiyan thuñinapaj, uj tiempotaj wasichanapaj. 4Uj tiempoqa tiyan waqanapaj, uj tiempotaj asinapaj. Uj tiempoqa tiyan llakikunapaj, uj tiempotaj tusunapaj. 5Uj tiempoqa tiyan rumista choqanapaj, uj tiempotaj rumista tantanapaj. Uj tiempoqa tiyan ojllanapaj, uj tiempotaj mana ojllanapaj. 6Uj tiempoqa tiyan mask'anapaj, uj tiempotaj mask'ayta saqenapaj. Uj tiempoqa tiyan waqaychanapaj, uj tiempotaj wijch'unapaj. 7Uj tiempoqa tiyan llik'inapaj, uj tiempotaj siranapaj. Uj tiempoqa tiyan ch'inyanapaj, uj tiempotaj parlanapaj. 8Uj tiempoqa tiyan munakunapaj, uj tiempotaj chejninapaj. Uj tiempoqa tiyan maqanakunapaj, uj tiempotaj allimpi kawsakunapaj. 9Runaqa ima allintataj tarin chay jinatapuni sinch'ita trabajasqanmanta? 10Noqaqa reparani chay sinch'i trabajota Diospuni runasman qosqanta, chayta ruwaspapuni kawsanankupaj. 11Diosqa tukuy imata tiempompi k'achituta ruwarqa. Payllataj runaj sonqonman wiñay kasqanta churarqa; chaywampis runaqa manapuni yachayta atinchu imatachus Dios qallariymantapacha ruwasqanta kunankama. 12Noqa yachani imachus runapaj aswan allin kasqanta: Payqa kusikunan, kawsaynimpitaj aswan allin imasta ruwanan ima. 13Ajinallatataj Diosqa tukuy runasman atiyta qon mikhunankupaj, ujyanankupaj, trabajonkuwan tarisqankupi kusikunankupajtaj. 14Chantá yachallanitaj Diospa tukuy ima ruwasqasnenqa wiñaypajpuni kananta. Chay ruwasqasninmanqa mana pipis yapaykuyta nitaj pisiyachiyta atinchu. Chay imasta Diosqa ruwan runas Paypa ñawpaqempi manchachikunankupaj. 15Imachus kunan kajqa ñawpajta karqaña. Imachus qhepaman kanqa, chaypis ñawpajta kallarqataj. Imachus ñawpajta karqaña, chaytapis Diosqa watejmanta ruwan. 16Kay pachapi rikuni, justicia kananmantaqa millay ruwaykunalla kasqanta, imapis cheqan kananmantaqa sajra kajlla kasqanta. 17Chaypacha sonqoypi nerqani: Cheqan runatawan, juchasapa runatawanqa Dioslla juzganqa, imaraykuchus tukuy ima munanapajpis, ruwanapajpis tiempo kanqa, nispa. 18Runaj kawsayninmanta sonqoypi nerqani: Diosqa imaymana imasta kawsayninkupi ruwaspa, munan runas reparanankuta paykunaqa uywas jinalla kasqankuta. 19Runaswan uywaswanqa uj rejllapuni kanku: Uywas wañunku, runaspis wañullankutaj, jinallataj samayninkupis iskayninkojta ujlla. Runasqa uywasmanta mana aswan sumajchu kanku. Chay tukuy imasqa qhasi manakajlla. 20Tukuyninku uj cheqallaman rinku: jallp'amanta ruwasqa kasqankurayku, jallp'allamantaj tukunku. 21Pitaj yachanman runaj almanqa janaj pachaman wicharisqanta, uywaspatataj ukhu pachaman yaykusqantari? 22Chaynejta noqaqa repararqani, runapajqa aswan allin trabajasqampi kusikunan kasqanta, imaraykuchus chaypuni runapajqa churasqa kashan. Mana pipis paytaqa pusanmanchu rikuchinampaj wañojtin imaschus kanantaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\