ECLESIASTÉS 5

1Diospa Templonman rispaqa, imaynatachus purisqaykita qhawarikuy; astawan qayllakuy sumajta uyarinaykipaj, manataj wampu runas jina uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywanaykipaj, pikunachus mana yachankuchu mana allin kajta ruwashasqankuta, chaykuna jina. 2Ama simiykeqa imatapis parlallachunchu, nitaj sonqoykipis Diospa ñawpaqempi imatapis ruwanaykita nichunchu. Diosqa janaj pachapi kashan, qantaj kay pachallapi kashanki. Chayrayku imatapis pisillata parlay. 3Anchata imamantapis phutikusqamanta mosqoy jamun; jinallataj ashkhata parlaymanta wampu kay jamun. 4Imatachus ruwanaykita Diosman nisqaykitaqa junt'aypuni, imaraykuchus Payqa wampuswan mana kusikunchu. Junt'aypuni ari imatachus ruwanaykita nisqaykitaqa. 5Chaynejta, mana junt'anapajqa mana imatapis ruwasaj ninachu. 6Ama saqeychu simiyki juchallichisunanta, amataj Diospa kachamusqan angelpa ñawpaqempi niychu: Ruwasaj nispaqa, pantaykusqani, nispa. Imajtintaj qanqa Diosta chay parlasqaykiwanqa phiñachiwajri, ruwasqasniykitataj Dioswan chinkachichiwajri? 7Chay jina ashkha mosqoykuna, ashkha parlaykuna ima manakajlla kanku. Qantajrí Diosta manchachikuypuni. 8Sichus may naciompi wajchasta ñak'arichejta rikunki, cheqan kajtapis manakajman tukuchejta chayqa, jinallataj justiciapis mana kajtenqa, ama chaymanta t'ukuychu. Chay kamachejtaqa uj kuraj kaj qhawashan, paytataj uj aswan kuraj kajñataj qhawashan, paykunatapis aswan kuraj kaj qhawashallantaj. 9Tukuypis jallp'aj poqosqanmanta mikhunku; kikin reypis chayllamantataj mikhun. 10Pichus qolqeta munakojqa astawampuni munan. Qhapaj kayta munakojqa mana imawan sonqo junt'asqa kayta atinchu. Chaypis qhasi manakajllataj. 11Runaj kapuynin astawan yapakojtenqa, chaymanta mikhojkunapis astawan yapakullankutaj. Ima allintaj dueñopaj kanqa, chay tukuy kapuynin qhawarinallampaj kajtinri? 12Llank'aj runaqa pisitapis ashkhatapis mikhuspa, sumaj misk'ejta puñukun. Qhapaj runatarí kapuynenqa mana allinta puñukojllatapis saqenchu. 13Kay pachapi uj jatun llakiyta rikuni: Qhapajkunaqa kapuyninkuta waqaychanku aswan qhepaman waqanankupaj. 14Rikullanitaj chay kapuyninkutaqa mana allin imasllapi tukuchisqankuta, wawasninkupajtaj manaña imapis kasqanta. 15Imaynatachus runaqa mamampa wijsanmanta q'alalla llojserqa, ajinallatataj q'alalla riponqa mana imayoj. Trabajasqanmantaqa mana imatapis makimpi apanqachu; imaynachus nacerqa, kikillantaj riponqa. 16Kaypis manallataj allinchu, imaynatachus kay pachaman jamorqa kikillantataj kutipunanqa. Jina kajtenqa, imapajtaj chay jinatapuni qhasi manakajta trabajarqari? 17Chay jawa runaqa tukuy kawsaynimpi laqhapi jinalla mikhonqa, sonqon q'asalla, ñak'ariywan, phiñasqataj. 18Chayta rikuspa, noqaqa nini: Allimpuni runapajqa mikhunan, ujyanan, tukuy imata kay pachapi sayk'uywan ruwasqasninwan kusikunan, Diospa qosqan chay pisi p'unchaykunapi. Chaymin runaj t'inkanqa. 19Ajinallataj Diosqa pi runamampis qhapajyayta, allin imastawan qon, chaywan kusikunampaj, chaymantataj mikhunampaj, imachus payman chayajta kusiywan jap'inampaj. Chayqa Diosmantapuni jamun. 20Dios chay jinatapuni kusichisqanrayku runaqa mana anchata kawsayninmanta waturispa llakikunchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\