ECLESIASTÉS 7

1Sumaj runapaj rejsisqa kayqa aswan allin, sumaj q'apashaj jawinasmanta nisqaqa. Wañupuna p'unchayqa aswan allin nacekuna p'unchaymanta nisqaqa. 2Wañuy wasiman riyqa aswan allin fiesta wasiman rinamanta nisqaqa, imaraykuchus tukuy runaspa tukukuyninkoqa wañuymin. Pichus kawsajqa chaymanta unanchachumpuni. 3Aswan allinmin waqayqa asinamanta nisqaqa, uya p'akilla kanqa chaypis llakeyqa sonqopaj allin. 4Yachayniyojpa sonqonqa wañuy wasipi yuyashan, wampu runarí, may wasipichus fiesta tiyan, chayllapi yuyan. 5Aswan allinmin yachayniyoj runaj k'amisqanta uyareyqa wampu runaspa takisqankuta uyarinamanta nisqaqa. 6Wampu runaj asisqanqa rijch'akun, q'oncha ukhupi t'una khishkas t'ojyarasqanman. Chaypis qhasi manakajllataj. 7Kallpaman atienekuspa wajman sajrata ruwayqa yachayniyojta wampuyachin, lluk'iykunataj runaj sonqonta pierdechin. 8Ima kajtapis aswan allin tukuchinaqa qallarinamanta nisqaqa. Pacienciayoj kayqa aswan allin machu machu kanamanta nisqaqa. 9Ama imamantapis usqhayllata phiñakuychu, imaraykuchus phiñakoyqa wampu runasllapaj allin. 10Ama imamantapis tapukuychu: Imajtintaj ñawpa tiemposqa kay tiemposmanta nisqaqa aswan allin karqa? nispa. Chay jina tapukoyqa mana yachayniyojpatachu. 11Yachayqa uj herencia jina, manchay sumajpuni kay pachapi tiyakoj runaspaj. 12Yachaywan, qolqewanqa jark'akuna escudo jina kanku. Yachayrí astawanraj yanapan, imaraykuchus kawsayta qon pichus yachayta taripajman. 13Diospa ruwasqasninta allinta qhawariy: Diospa wist'uyachisqantaqa pitaj cheqanyachinmanri? 14Allin p'unchaypeqa allin kajwan kusikuy; mana allin risojtinrí, sumajta unanchakuy. Chay allin kajta, mana allin kajtapis Diospuni ruwan. Chayrayku runaqa mana sut'inchayta atinchu imaschus qhepaman jamunanta. 15Kay imasta qhasi manakaj kawsayniypi rikuni: Allin kajta ruwaj runas wañunku, allinta ruwashaspapis. Sajra runastajrí chay jina sajrata ruwashaspapis, unaytaraj kawsanku. 16Amapuni ancha cheqan runaqa kaychu nitaj ancha yachayniyojpis. Imapajtaj mana allin kawsayman chayawajri? 17Ama ancha sajra runaqa kaychu, nitaj wampupis kaychu. Imapajtaj manaraj tiempompi wañuyta munankiri? 18Allimpuni kaymanta jap'ikunaykeqa, kay ujmantapis mana kacharikunaykipis, imaraykuchus Diosta manchachikojqa kay imasmanta allimpuni llojsenqa. 19Yachayqa yachayniyoj runata astawan kallpachan, uj llajtapi chunka kamachejkunamanta astawanraj. 20Cheqamanta kay pachapeqa mana uj runallapis cheqan runaqa kanchu, mana jayk'aj juchallikuspa cheqantapuni ruwaj. 21Ama runaspa tukuy ima nisqankuta kasuta ruwaychu. Ajinamanta contraykita kamachiykej parlasqantapis mana uyarinkichu. 22Qampis sonqoykipi yachanki mashkha kutistachus waj runaspa contrankuta parlasqaykita. 23Kay tukuy imasta noqaqa yachaywan unancharqani: Yachayniyoj kasaj, nispa. Chaywampis yachayqa noqamanta karunchakorqa. 24Yachayqa ancha karupi kashan, ancha jatuntaj. Pitaj tariyta atinmanri? 25Ujtawan sonqoypi yachayta mask'aj churakorqani, chay yachayta allinta waturinaypaj, entiendenaypajtaj imaynamantachus kay tukuy imas kasqankuta. Chaypi yacharqani wampu kayqa sajra kasqanta, pantakuytaj pawisqa kay jina kasqanta. 26Noqa tarini wañuymantapis imachus aswan mana allin kasqanta; chaytaj uj loq'eyaj warmi. Sonqonqa uj tojlla jina, makisnintaj cadenas jina mana runata kacharinchu. Diosta kusichiyta munaj runaqa chay warmimanta ayqekonqa, juchasapa runarí chay warmiwampuni jap'ichikonqa. 27Willarajqa nin: Kay imasta ujmanta uj allinta watorqani; 28chantá imatachus allinta mask'asqayta manarajpuni tarinichu. Chaywampis kayta tarini: Waranqa qharismanta uj k'ata allin runallata tarerqani. Allin warmitarí tukuy warmis ukhumanta mana ujllatapis allintaqa tarinichu. 29Kayllata tarini: Diosqa runata cheqanta ruwanampaj ruwarqa; chaywampis runasqa ashkha mana allin imasta mask'akorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\