ECLESIASTÉS 8

1Pitaj yachayniyoj runa jinari? Tukuy imaspis imatachus niyta munasqanta pitaj yachanmanri? Yachayqa runaj uyanta k'ancharichin. Phiña uyatapis k'achaman tukuchin. 2Noqaqa yuyaychayki reypa kamachisqanta kasunaykitapuni, imaraykuchus Diospa sutinrayku ajinata jurarqanki. 3Ama ancha usqhayta reypa ñawpaqenmanta llojsiychu, amataj ima sajra ruwaymampis chhapukuychu, imaraykuchus reyqa imatachá munasqanta ruwanqa. 4Reypa kamachisqanqa kasunapajpuni; mana pipis niyta atinchu: Imatá kayta ruwankiri? nispa. 5Pichus chay kamachisqasta kasukojqa mana ima sajratapis rikonqachu. Yachayniyoj runaqa allinta sonqompi yachan mayk'ajchus, imaynatatajchus junt'ananta. 6Imastachus munasqaykita ruwanaykipaj, tanteyanaykipajwanqa tiyan tiempo, jatun llakiy runaj patanman urmamunan kashajtimpis. 7Mana pi yachanchu imachus qhepaman jamunanta, nitaj pipis chay imas kananmanta willaykurej kanchu. 8Mana pi runapis kawsayninta jap'inampaj atiyniyojchu, nitaj pipis wañuyta atipaj kanchu. Wañuchinaku maqanaku tiempopi mana ima samariy kanchu, sajra kajtaj mana kacharenqachu sajrata ruwajkunata. 9Chay tukuy imasta repararqani, kay pachapi imachus ruwakusqanta tukuy sonqoywan allinta waturispa, maypachachus runaqa runa masinta chakisnin uraman churan paypa mana allinnillampaj, chaypacha. 10Chantá rikullarqanitaj juchasapa runasta tukuy runas sumajta p'ampaykushajta, pikunachus Diospa Templonman sapa kuti rispataj, kutimuspataj, chay llajta ukhupeqa kaj kanku, runastaj paykunata jatunchaj kanku, chaykunata. Chaypis noqapajqa qhasi manakajllataj. 11Juchasapa runas mana usqhayta castigasqa kajtinkoqa, runaspa sonqosninku astawan sajra ruwayman qokunku. 12Juchasapaqa pachaj kutita juchasta ruwashaspapis, unayta kawsan. Chaywampis noqaqa yachani, pikunachus Diosta manchachikuspa kawsakunku, chaykunata allimpuni rinanta. 13Yachallanitaj juchasapas sajra kajta ruwasqankurayku paykunatapis mana allin rinanta, kawsayninkutaj llanthu jinalla chinkarinanta, Diosta mana manchachikusqankurayku. 14Kay pachapeqa waj mana allin imasraj tiyan: Cheqanta ruwaj k'acha runasta mana allinchu rin, sajratapis ruwankuman jina. Juchasapa runastataj cheqantapis ruwankuman jina allin rin. Chaymantapis noqaqa nini qhasi manakajllataj kasqanta. 15Chayrayku, noqaqa nini kusikoyqa sumaj kasqanta. Runapajqa kay pachapi mana imapis allin kajqa kanchu, manachayqa mikhunan, ujyanan, kusikunan imalla, imaraykuchus runapajqa chayllamin kapun tukuy ruwasqanmanta, kay pachapi Dios kawsayta qonankama. 16Kay pachapi imaschus, imaynatajchus kashan, chaykunamanta tukuy sonqo yachaj churakorqani. Repararqani runaqa chay imaspi tuta p'unchay yuyasqanrayku mana puñuypis jap'ikusqanta. 17Diospa tukuy ima ruwasqasninta rikuni. Cheqamanta runaqa mana yachanchu Diosqa imaynamantachus chay imasta kay pachapi ruwasqanta. May jinata mask'ashaspapis, runaqa manapuni waturiyta atinchu. Yachayniyoj runaqa nichumpis: Kay imasta entiendeniña, nispa; chaywampis manapuni chay imastaqa entiendeyta atinchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\