ECLESIASTÉS 9

1Cheqamanta chay tukuy imasta noqaqa tukuy sonqo yachaj churakuspa, kayta sut'inchani: Cheqan runaswan, yachayniyojkunawan, tukuy ruwasqasninkupis Diospa makimpi kashanku. Munakuymanta chejninakuymantawan runasqa mana yachankuchu rikuyninkupi kashajtimpis. 2Tukuy runaspaj imachus kananqa uj rejllapuni: Cheqan runaspaj, juchasapa runaspaj; k'acha runaspaj, sajra runaspaj; llimphupaj qhawasqa runaspaj, mana llimphupaj qhawasqa runaspajpis; uywa wañuchisqasta jaywajpaj, mana jaywajpajpis; k'acha kajpaj, juchallejpajpis; jurajpaj, jurayta manchachikojpajpis, uj rejllapuni. 3Kay pachapi tukuy ima ruwakojkunamantaqa, kaymin mana allinchu: Tukuypaj imachus kananqa uj rejllapuni. Jinallataj tukuy runaspa sonqonku kay pachapi kawsanankukamaqa tukuy sajra kajwan, wampuyaywantaj junt'a kashan. Chaymantataj wañunku. 4Chay tukuywampis runaqa kawsashajtillanraj suyakuynin tiyan aswan allimpi kawsakunampaj. Chayrayku uj kawsashaj alqoraj aswan allin wañusqa leonmanta nisqaqa. 5Kawsashajkunaqa wañunankuta yachakunku; wañusqasrí mana imatapis yachankuchu, manataj imatapis tarinkuñachu, imaraykuchus paykunaqa qonqayman churasqa kanku. 6Tukukapullantaj munakuyninku, chejninakuyninku, envidiakuyninku ima. Jinamanta kay pachapeqa manaña imatapis ruwaysenqankuñachu. 7Qanqa kusiywan t'antaykita mikhuy; vinoykitapis tukuy sonqo ujyarikuy, imaraykuchus ruwasqasniykiwanqa Dios kusisqa kashan. 8Tukuy tiempopi yuraj p'achasllatapuni churakuy, umaykimantaj k'acha q'apaj jawinawan jawiykuypuni. 9Qanqa kusikuy munakusqayki warmiykiwan, kay pachapi qhasi kawsayniykipi sapa p'unchay Dios kawsayta qosusqanman jina. Chayllamin qampajqa tiyan kay pacha kawsayniykipi, samay sik'ikuyta trabajaspa kawsanaykikamaqa. 10Imachus ruwanaykipaj tiyan, chayta tukuy kallpaykiwan ruway, imaraykuchus wañuspa maymanchus rinki, chay ukhu pachapeqa manaña ima ruwanapis kanchu, ni yuyanapis, ni yachanapis, nitaj yachaypis. 11Kay pachapi ujtawan qhawarispa, kaytapis rikullarqanitaj: Mana usqhayta correjkunaqa atipanku, maqanakupitaj mana kallpayojkuna atipallankutaj. Yachajniyojkunaqa mana mikhunayoj rikhurinku, nitaj allin yachachisqaspis jatumpaj qhawasqachu kanku. Manachayqa tiempo chayamojtin, wakimpaj allin imas tiyan, wakimpajtaj mana. 12Runaqa imachus payman jamunanta mana yachanchu. Imaynatachus challwasqa ch'ipapi ch'ipaykuchikunku, imaynatatajchus phawajkunaqa tojllaman urmanku, ajinallatataj runaqa mana yuyasqallamanta mana allin kaypi ch'ipaykuchikun, mayqenchus kaymanta jinalla patanman urmaykun, chaypi. 13Chantá rikullarqanitaj kay pachapi kay yachayqa manchay jatun kasqanta: 14Uj juch'uy llajta karqa pisi runasniyoj; chay llajtaj contrantataj uj atiyniyoj rey jamuspa, chay juch'uy llajtataqa jap'inampaj muyuykorqa, perqasninta wasaykunampaj jatuchaj jallp'a moqosta sayarichispa. 15Chay juch'uy llajtapi uj yachayniyoj wajcha runa tiyakusharqa, chay runataj chay llajtataqa yachayninwan salvarqa. Chaywampis chay wajcha runamantaqa mana pipis yuyarikorqachu. 16Chantá noqaqa nerqani: Yachayniyoj kayqa aswan allinmin kallpayoj kanamanta nisqaqa, wajcha runaj yachaynenqa qhesachasqapuni kashajtimpis, nisqasnintaj mana kasu ruwana kashajtimpis. 17Yachayniyojpa llamp'u nisqasnenqa aswan uyarinapaj jina kanku, wampu runaspa reyninkojpa qhaparisqanmanta nisqaqa. 18Maqanakupaj armasmanta nisqaqa yachayniyoj kayqa aswan allin. Chaywampis uj juchasapalla ashkha allin imasta pierdechin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\