ESTER 2

1Chay qhepanta rey Asueroqa, phiñakuynin thasnukojtin, Vastimanta yuyarikorqa, mana allinta ruwasqanmanta, Vastij contranta uj kamachiyta orqhosqanmantawan. 2Chantá reymanqa yanapajninkuna nerqanku: Qampajqa, reyníy, kamachisniykeqa qharej mana chayasqan k'achita sipaskunata mask'achunku. 3Chaypajtaj, kamachiyniykipi kashan, chay suyuspi runasta churay, paykuna chay llajtasmanta k'achita sipaskunata ajllakunankupaj. Chantá kay Susa llajtapi kamachinayki wasiman chay sipaskunata pusamuchunku, maypichus reypa warmisnillampaj wasi kashan, chayman. Chaypitaj reypa kamachin warmista waqaychaj capasqa runa Hegai paykunata qhawachun, paykunamantaj jaywachun k'achanchakunankupaj kaj imasta. 4Chantá mayqen sipaschá reypa sonqonman yaykun, chay sipasqa Vastij cuentanmanta reina kachun, nispa yuyaycharqanku reypa yanapajninkunaqa. Chay nisqankutaj reypajqa allin karqa, kikintataj ruwarqa. 5Reypa tiyakunan Susa llajtapi uj judío runa karqa Jairpa churin Mardoqueo sutiyoj. Payqa karqa Cispa mirayninmanta, Simeijpa mirayninmanta, Jairpa mirayninmantawan, Benjamín ayllumanta. 6Chay ñawpajta Mardoqueotaqa Jerusalenmanta preso apachisqanku ashkha runastawan, Judá suyoj reynin Jeconiastawan khuskata. Paykunataqa Babiloniapi rey Nabucodonosor apachimusqa. 7Mardoqueoqa Hadasa sutiyoj ch'iriskata uywakusqa. Chaytaj karqa tiompa ususin Ester nisqa. Payqa wajchita karqa tatasnin wañupusqankurayku. Chantá chay sipasqa may k'achita karqa. Payta Mardoqueoqa wawanta jina uywakusqa. 8Maypachachus reypa kamachisqan tukuynej llajtasman llojserqa chaypacha, ashkha sipaskunata Susa llajtapi reypa kamachinan wasipi, reypa warmisnillampaj wasi kashan, chayman pusamorqanku, maypichus Hegaiqa warmista waqaychaj, chayman. Esterpis chayllamantaj pusasqa karqa. 9Sipaku Esterqa k'acha kasqanrayku, Hegaiqa allin ñawiwan payta qhawarqa. Chayrayku Hegaiqa kamacherqa k'achanchaj jawinasta, allin mikhunasta ima Esterman qonankuta. Kamachisnin kanankupajtaj reypa wasimpi kaj qanchis ajllasqa sipaskunata qollarqataj. Chantá Esterta, chay sipaskunatawan reypa warmisnillampaj wasipi aswan sumachaj kaj cuartospi tiyacherqa. 10Esterqa mana willakorqachu maymantachus kasqanta, nitaj ima ayllumantachus kasqantapis, Mardoqueo ama chaymanta rimarinanta kamachisqanrayku. 11Jinapi Mardoqueoqa sapa p'unchay warmispa jatun wasinkoj patiompa ñawpaqempi puriykachaj, yachanampaj imaynachus Ester kashasqanta, ima ñawiwanchus payta qhawashasqankutawan. 12Chay sipaskunaqa chunka iskayniyoj killasta k'achanchakunanku karqa, warmispaj kamachisqa kasqanman jina, rey Asueroj ñawpaqenman ujmanta uj yaykunankupaj. Sojta killa junt'ata mirra aceitewan tukuy cuerponkuta jawikunanku karqa, sojta killapitaj waj sumaj q'apashaj jawinaswan, warmispaj karqa, chaykunawan. 13Chay sipaskunaqa reypa warmisnimpaj jatun wasimanta rispa, reyman rej kanku. Imatachá chay sipas mañakoj, chay aparisqa reyman rej. 14Chay sipasqa ch'isiyaykuyta reypa kamachinan wasiman yaykoj, q'ayantin paqarintaj warmispaj ujnin kaj jatun wasiman kutipoj. Paykunataqa waqaychaj reypa kamachin capasqa runa Saasgaz sutiyoj. Chantá chay sipasqa reyman ujtawan mana kutillajchu, manachus sutinmanta wajyachisqa karqa chayqa. 15Mardoqueoj tion Abihailpa ususin Esterman rinan chayamojtin, Esterqa ni imata mañakorqachu apakunampaj; reypa kamachin warmista waqaychaj Hegai imatachus apakunanta nerqa, chay imas aparisqalla rerqa. Chaykama Esterqa tukuywan mayta munachikusqa, payta rejsej kaj chhikawan. 16Jinapis Esterqa rey Asueroj kamachinan wasiman pusasqa karqa chunka killa kashajtin, Tebet nisqa killapi, qanchis watastaña Asuero kamachishajtin. 17Chantá rey Asueroqa Esterta maytapuni munakorqa, tukuynin warmismanta astawan. Ajinamanta, Esterqa reypa sonqonta astawan suwarqa tukuy sipaskunamanta nisqaqa. Chayrayku reyqa Esterpa umanman uj pilluta churarqa, Vastij cuentanmanta reina kanampaj. 18Chaymantá reyqa jatun mikhuykunata wayk'ucherqa Esterpa sutimpi ajllasqa kurajninkunaman, kamachisninmanwan mikhuchinampaj. Kamacherqa chay p'unchaypi ama ni pi trabajananta, jinataj allin imasta runasman jaywaracherqa k'acha kayninman jina. 19Chaypacha ujtawan chay sipaskuna tantasqa kashajtinku, Mardoqueoqa kamachina wasi punkupi tiyasharqa. 20Esterqa, Mardoqueoj nisqanman jina, mana rimarisqachu may nacionmantachus kasqanta, nitaj pi ayllumantachus kasqantapis. Payqa Mardoqueoj nisqallanta kasorqa, juch'uymantapacha yachachisqa kasqanman jina. 21Chaypacha reypa kamachinan wasejpa punkumpi Mardoqueo tiyashajtin, punkuta qhawajkuna soldadosta kamachejkuna Bigtanwan, Tereswan may phiñasqas wakichikushasqanku rey Asuerota wañuchinankupaj. 22Chayta yachaytawan, Mardoqueoqa reina Esterman willaykorqa. Estertaj Mardoqueoj sutimpi reyman willaykorqa. 23Chantá reyqa chay imasta tapuchispa cheqatapuni kasqanta yachaytawan, iskaynin kamachista jatun kurkupi sipirparicherqa. Chay tukuy imasqa reypa yuyarikuna librompi qhelqasqa karqa reypa rikunanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\