ESTER 3

1Chaymanta qhepata rey Asueroqa Agagpa mirayninmanta Hamedataj churin Amanta churarqa jatun kamachej kanampaj, kamachina wasipi tukuy kamachejkunamanta kuraj kanampaj. 2Kamachina wasi punkupi reypa kamachisnin tukuyninku k'umuykukuspa, Amanman qonqorikoj kanku, reypa kamachisqanman jina. Mardoqueotajrí Amanman mana qonqorikojchu, nitaj kasuta ruwajchu. 3Chantá punkupi kajkuna reypa kamachisnin Mardoqueota taporqanku: Imajtintaj reypa kamachisqanta mana kasunkichuri? nispa. 4Sapa kuti ajinata payta tapojtinku, payqa manapuni kutichejchu, nitaj kasuta ruwajchu. Chayrayku Amanman willaykamorqanku, sapa kutichus jinallapuni kananta manachus, chayta yachanankupaj, imaraykuchus payqa nisqaña judío kasqanta. 5Amanqa ajinata Mardoqueota ñawpaqempi mana qonqorikojta, nitaj k'umuykukojta rikuspa, maytapuni phiñarikorqa. 6Amanqa yachaspa Mardoqueo judío kasqanta, mana payllatachu wañuchiyta munarqa, manachayqa rey Asueroj kamachimpi kaj judiosnintinta wañurachiyta munarqa. 7Rey Asuero chunka iskayniyoj watastaña kamachishajtin, Nisán nisqa ñawpaj kaj killapi Amanqa ñawpaqempi suerteta choqacherqa, ajinamanta ajllanankupaj uj killata, uj p'unchaytawan chay wakichisqanta ruwanampaj. Chay choqasqankupitaj llojserqa chunka iskayniyoj kaj killa, Adar sutiyoj killa, wataj tukuykuynin killa. 8Chantá Amanqa rey Asuerota nerqa: Reyníy, uj ayllu kashan t'aka t'akalla maymantapachachus kamachishanki, chay ukhupi, kamachisqasniykitapis mana kasunkuchu; paykunaj ususninkoqa waj jinataj. Chaykunata kawsajta saqespaqa, mana imata tarinkichu. 9Chayrayku reyníy, sichus kay nisusqay allin rijch'asunki chayqa, ujta kamachiy chay runas chinkachisqa kanankupaj. Noqataj qan reypa qolqeykita waqaychajkunaman jaywasaj kinsa waranqa kinsa pachajniyoj cargas qolqe metalta, reypa qolqe jallch'ana cajanman churasqa kanampaj, nispa nerqa Amanqa. 10Chantá reyqa anillonta makinmanta orqhokuspa, Hamedataj churin judiospa enemigonku Amanman jaywarqa. 11Nerqataj: Qosaj ninki, chay qolqeqa qanllapaj kachun. Chay ninki, chay runastataj ruwallay munasqaykiman jina imachus allin rijch'asunki, chayta. 12Chaymantaqa ñawpaj kaj killapi chunka kinsayoj kaj p'unchaypi, Amanqa reypa tukuy qhelqerisninta tantacherqa. Paykunaqa qhelqarqanku Amán imatachus sapa uj kurajkunaman, reypa kamachisninman, sapa llajtapi kuraj kaj kamachejkunaman ima kamachisqanta sapa llajtaj qhelqayninman jina, parlayninkupikamataj. Chayta qhelqarqanku reypa sutimpi, reypa anillonwan sellaykuspa. 13Chay qhelqasqatataj chaskis kayman jaqayman tukuy llajtasman aparqanku. Chay qhelqasqaspitaj runasta kamachisharqa tukuy judiosta chinkachinankuta. Wata tukukuy killapi, chunka kinsayoj kaj p'unchay kashajtin, uj p'unchayllapi tukuyninkuta wañurachinanku karqa: Wayna runasta, machu runasta, warmista, wawasta ima. Chaymantá imasninkuchá karqa, chay imasta jap'ikapunanku karqa. 14Chay kamachisqata sapa llajtapi willachinanku karqa reymanta uj kamachisqata jina, ima p'unchaypajchus nisqa karqa, chay p'unchaypaj tukuyninku wakichisqa kanankupaj. 15Chantapis, chaskisqa reypa kamachisqanman jina tukuynin llajtasman usqhayta chay qhelqasqasta apararqanku. Chay kamachisqaqa reypa tiyanan Susa llajtapi sut'inchakojtin, Susa llajtapi runasqa maytapuni qhollpikusharqanku chay imasta yachaspa. Chaykamataj reywan, Amanwanqa tiyaykurispa, vinota ujyarisharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\