ESTER 4

1Mardoqueoqa chay jina kamachisqa kasqanta yachaytawan, p'achasninta llik'ikuspa, qhashqa p'achasta churaykukorqa; umanman ushphawan qhalliykukuspataj, llajtantinta purerqa, jatunmanta sonqo nanayta waqaspa. 2Jinata waqaspa, reypa kamachinan wasi punkukama chayarqa, manataj aswan ukhukama yaykuyta aterqachu, qhashqa llakiy p'achayoj kaspa mana yaykuna kasqanrayku. 3Judiostaj tukuy llajtaspi reypa kamachisqanta yachaytawan, maytapuni phutikullarqankutaj. Chayrayku paykunaqa phutiyninkuta rikuchispa, ayunota ruwarqanku. Sonqo nanayta waqaspa, qhashqa p'achasta churaykukorqanku, wakintaj ushpha pataspi puñorqanku. 4Chaypacha reina Esterpa warmi kamachisnin, reypa warmisninta waqaychaj capasqa runas ima jamuspa, Mardoqueowan imachus kasqanta Esterman willarqanku. Chayta yachaytawan, reina Esterqa mayta llakikuspa, Mardoqueoman p'achasta apacherqa, chay qhashqa p'achanta orqhokunampaj; paytajrí mana jap'ikuyta munarqachu. 5Jina kajtintaj, Esterqa reypa warmisninta waqaychaj chay kamachi Hatac sutiyoj runata wajyaspa, payta kacharqa Mardoqueota allinta tapumunampaj imamantachus chay jina p'achasta churakusqanta. 6Hatacqa llojsiytawan, llajtaj plazampi Mardoqueowan parlamorqa. Chaytaj reypa kamachinan wasi punkun chaynejpi karqa. 7Jinapi Mardoqueoqa imachus kasqanta sut'inta willarqa. Willallarqataj mashkha qolqetachus Amanqa reypa cajanman qonanta nerqa tukuy judíos wañuchisqa kanankupaj. 8Chantá chay kamachin jaywallarqataj chay qhelqasqa kamachisqata, mayqenchus Susapi kamachisqa karqa, chayta Esterman jaywanampaj, sut'inchanampajtaj. Chantá Esterman nicherqa reymanta mañakunanta paypa khuyayninta judío masisnimpaj. 9Hatacqa chaymanta kutimuytawan, Mardoqueoj tukuy nisqanta Esterman willarqa. 10Chaymanta Esterqa ujtawan Hatacta Mardoqueoman kacharqa kayta ninampaj: 11Reypa tukuynin kamachisnin, rey kamachishan chay llajtasmanta kajkunapis kaytaqa yachanku: Pi qharichus chayrí warmichus reypa ukhu pationman mana wajyachisqalla yaykojqa reypa kamachisqanman jina wañuchisqa kanan tiyan. Jinapis pimanchus reyqa qorimanta ruwasqa kamachina tojnunta jaywarin, chay kajlla mana wañuchisqachu kanqa. Noqarí mana wajyachisqachu kani reypaman kay kinsa chunka p'unchaytaña, nispa. 12Ajinata Esterpa nisqasninta Mardoqueoman willamorqanku. 13Chantá Mardoqueoqa Esterman kayta nicherqa: Qanqa ama yuyaychu, reypa wasimpi kasqaykirayku tukuy judíos ukhumanta qanlla mana wañuchisqa kanaykita. 14Sichus kunan kay jina kashajtin ch'inlla kanki chayqa, wajnejmanta judiospaj salvación jamonqa, qantaj, tataykej familiasnin ima wañurachisqa kankichej. Ichapis qanqa kaypajpuni reina kayman chayarqanki, nispa. 15Esterqa ujtawan Mardoqueoman nichillarqataj: 16Qanqa, mashkha judioschus Susa llajtapi tarikunku, chaykunata tantaykuy; noqata allin rinawampaj kinsa p'unchayta, kinsa tutatawan ayunota ruwaychej, mana mikhuspa, ni ujyaspa. Noqapis, kay kamachisniy sipaskunawan kikillantataj ruwasqayku. Chaymantaraj reypa ñawpaqenman yaykusaj, amapis leyman jinachu kachun. Wañunay kanqa chaypis, jina wañusaj, nispa nicherqa Esterqa. 17Chaypacha Mardoqueoqa Esterpa nisqanman jina ruwamorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\