ESTER 5

1Kinsa p'unchaymantawan Esterqa reina p'achasta churaykukuspa, reypa kamachinan wasejpa ukhu kaj pationman yaykorqa, maypichus reyqa kamachina tiyanampi tiyasqa kasharqa, chay cuartoj ñawpaqenman. Chay tiyananqa yaykuna punku qhawarisqa karqa. 2Reytaj reina Esterta patiopi sayashajta rikuytawan, mayta kusikorqa. Chantá reyqa, makimpi kasharqa, chay qorimanta kamachina tojnunta aysarerqa. Estertaj qayllaykuspa, chay tojnoj puntanta llojcherqa. 3Reytaj taporqa: Imataj tiyan, reina Ester? Imatataj munankiri? Noqaqa imatachus munasqaykita, khuskan reinoytawampis qosqayki, nispa. 4Estertaj reyman kuticherqa: Sichus reyníy, qampaj allin rijch'asunki chayqa, munani qampaj jatun mikhuyta wakichisqayman jamunaykita Amanwan khuska, nispa. 5Reyqa nerqa: Amanta usqhayta wajyamuychej, Esterpa nisqan ruwakunampaj, nispa. Chantá reywan, Amanwan reinaj jatun mikhuyta wayk'uchisqanman rerqanku. 6Chay mikhuypitaj vinota ujyaj jina reyqa Esterta taporqa: Imatataj mañakuyta munanki? Noqaqa imatachus mañawasqaykita qosqayki. Munajtiykeqa, khuskan reinoytawampis qosqayki, nispa. 7Estertajrí kuticherqa: Imatachus mañakusuyta munani, chayqa kaymin: 8Sichus qan allimpaj qhawawanki chayqa, munankitaj imatachus mañakususqayta qowayta chayqa, q'aya, reyníy, jamullaytaj Amanwan khuska mikhoj. Chaypajpis sumaj mikhunata wayk'uchipullasqaykichejtaj. Q'ayallaña willasqayki imatachus tapuwasqaykita, nispa. 9Chaypacha Amanqa may kusisqa, sonqo junt'asqataj chaymanta llojserqa. Chaywampis reypa kamachinan wasejpa punkumpi Mardoqueota mana sayarejta, nitaj kuyurejta rikuspa, maytapuni paypaj phiñarikorqa. 10Jinapi manapis phiñakushanmanchu jinalla wasinman riporqa. Wajyachimorqataj kawsaqesninta, warmin Zerestawan. 11Chaypitaj Amanqa mayta parlarqa may qhapaj kasqanmanta, ashkha wawasniyoj kasqanmanta, imaswanchus reyqa payta jatunchasqanmanta, imaynatachus payta jatunchaspa, kurajkunamanta jinallataj reypa kamachisninmantapis aswan pataman churasqanmantawan. 12Chantá nillarqataj: Reinaqa mana pitapis reywan khuska mikhunampaj wajyarqachu, manachayqa noqallata. Q'ayapajpis reywan khuska mikhumunaykupaj wajyarisqallataj kani. 13Chaywampis kay tukuy imaqa mana sonqoyta junt'achinchu, reypa kamachinan wasi punkullapipuni Mardoqueo judiota tiyasqata sapa rikojtiy, nispa. 14Chantá warmin Zereswan, tukuy kawsaqesninwan nerqanku: Qanqa uj sipinata ruwachiy. Sayaynenqa kachun iskay chunka iskayniyoj metros. Q'aya paqarintaj reymanta mañay chayman Mardoqueota warkhuchinanta. Ajinamanta reywan khuska kusisqa mikhumunki, nispa. Chay nisqanku Amanpajqa sumaj karqa, chay sipinatataj ruwacherqapacha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\