ESTER 7

1Reywan, Amanwan reina Esterpa jatun mikhuyninman rerqanku. 2Chay p'unchaypi reyqa vinota ujyaj jina, Esterman nerqa: Imatataj kunan mañakuwanki, reina Ester? Noqataj mañakuwasqaykita qosqayki. Imatataj mañakuyta munankiri? Munajtiykeqa, khuskan reinoytawampis qosqayki, nispa. 3Chaypacha reina Esterqa kuticherqa: Sichus qan allimpaj qhawawanki, allintaj qanman rijch'asunkiman chayqa, mañakuyki ama wañuchichinawaykita, jinallataj yawar masisniytapis ama wañurachichinaykita. 4Noqawan, yawar masisniywanqa vendesqa kayku wañurachinawaykupaj, ni uj puchuyojta chinkachinawaykupajtaj. Sichus wiñaypaj wata runas kanaykupaj vendesqa kaykuman karqa chayqa, ch'inlla kakuyman karqa. Chaywampis, sichus ajinata wañurachiwasqayku chayqa reyníy, qampajqa manapuni allinchu kanqa. 5Chantá rey Asueroqa Esterman nerqa: Pitaj chantá chay runari? Maypitaj kashan chay sajra sonqo runari? nispa. 6Estertaj nerqa: Chay jinata ruwaj, chay sajra sonqo enemigo runaqa kay Amán, nispa. Amantaj mana imanakuyta atispa, kharkatitisharqa reypa ñawpaqempi, reinaj ñawpaqempiwan. 7Rey Asuerotaj mikhusharqa, chaymanta manchay phiñasqa sayariytawan, kamachina wasej ukhu huertanman rerqa. Amantajrí kikimpi qhepakorqa, reinamanta mañakuspa ama payta wañuchichinanta. Payqa yachakorqaña imatachus rey payta ruwananta. 8Chantá reyqa huertamanta kutimorqa, maynejpichus mikhushasqanku, chayman. Amantaj, maypichus Ester kasharqa, chay tiyananman wijch'uykukusqa mañakuspa ama wañuchichinanta. Chay reyqa chayta rikuspa, nerqa: Kikin wasiypichu reinaj honranta t'akayta munanki? nispa. Chayta rey nejtinkamataj, reypa kamachisnin Amanpa umanta qhataykorqanku. Jinapi chaypi kashaj reypa ujnin kamachin Harbonaqa reyta nerqa: Amanpa wasimpi runa sipina ruwasqa kashan iskay chunka iskayniyoj metros sayayniyoj. Chayta ruwachisqa kay Amán, qampaj allin ruwaj Mardoqueota chaypi sipichinampaj, nispa. Reytaj chayta uyariytawan, kamacherqa: Chayman Amanta warkhumuychej, nispa. 10Ajinata Amantaqa Mardoqueopaj ruwachisqan sipinallapitaj siperqanku. Chaywantaj reypa sonqonqa tiyaykorqa chay phiñakuyninmanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\