ESTER 8

1Chay kikin p'unchaypacha rey Asueroqa reina Esterman judiospa enemigonku Amanpa imanchus kaj chhikata qoporqa. Mardoqueotaj reypa ñawpaqenman yaykumorqa, imaraykuchus reinaqa willasqaña Mardoqueoqa ayllun kasqanta. 2Chantá reyqa Amanmanta qhechukapusqan anillonta Mardoqueoman qorqa. Estertaj Mardoqueota mayordomomanta churarqa, Amanpata karqa, chay tukuy kapuyninta qhawanampaj. 3Chantá Esterqa mayta waqaspa, ujtawan reyman parlarqa. Chakisninman wijch'uykukuspa, mañakorqa, Amán judiosta sajrata ruwanampaj, chay kamachisqan chinkachinanta. 4Chaypacha reyqa qorimanta ruwasqa kamachina tojnunta Esterman aysarerqa. Estertaj jatariytawan, reypa ñawpaqempi sayasqa qhepakorqa. 5Nerqataj: Reyníy, sichus kay nisqay qanman allin rijch'asunki, khuyakuyniykitataj tarini, sitajchus munakuwanki chayqa, uj kamachisqata qhelqachiy ari, agageo Hamedataj churin Amán judiospa contrankuta kamachisqan ama junt'akunampaj. Chay kamachisqasqa churasqa kashan, kamachishanki, chay tukuynin suyuspi judiosta wañuchinankupaj. 6Imaynatataj noqaqa qhawakullayman judío masisniyman kay llakiy chayanantari? Imaynatataj saqellayman yawar masisniy tukuchisqa kanankutari? nispa nerqa Esterqa. 7Chantá reyqa Esterman, judío Mardoqueomanwan nerqa: Estermanña Amanpa tukuy kapuyninta qopuni, paytataj sipinkuña, judiospa contrankuta makinta oqharisqanrayku. 8Kunanqa qankuna imachus allin rijch'asusqaykichejta reypa sutimpi qhelqaspa, reypa anillonwan sellaychej, tukuy judiosmantaj apachiychej. Ima leypis reypa sutimpi ruwakojqa reypa anillonwan sellasqa kaspa, junt'akunampuni tiyan. 9Chaypacha reypa tukuy qhelqerisnenqa wajyachisqa karqanku, Siván nisqa kinsa kaj killapi, iskay chunka kinsayoj p'unchaynimpi. Chay qhelqerisqa Mardoqueoj nisqanta qhelqarqanku judiosman, jilaqatasman, sapa llajtapi kamachejkunaman, waj kurajkunamanwan tukuynimpi pachaj iskay chunka qanchisniyoj suyusman, Indiamanta Etiopiakama. Chantapis chay qhelqasqa karqa, sapa llajtapi imaynatachus qhelqayta yachasqankuman jina, parlayninkuman jinataj. Judiosmampis apachillarqankutaj parlayninkuman jina, qhelqayninkuman jinataj. 10Chay qhelqasqasqa rey Asueroj sutimpi karqa, anillonwan sellasqa, chay qhelqasqastataj kachas aparqanku reypa aswan sumaj caballosnimpi lloq'asqas. 11Chay qhelqasqapi reyqa kamachisharqa tukuy judiosman, may llajtaspichá tiyakusharqanku, chaypi tantaykukuytawan enemigosninkoj contrankuta maqanakunankupaj. Mayqen llajtamantapis, chayrí mayqen suyumantapis paykunaj contrankupi jamojtinku, reyqa kamacherqa chay enemigosninkuta wañuchinankuta, chinkarichinankuta, mana saqespa warmista, nitaj wawastapis, tukuy kapuyninkutataj jap'ikapunankuta. 12Chay tukuy imasqa ruwakunan karqa uj p'unchayllapi rey Asueroj kamachisqan tukuynin suyuspi, wata tukukuy chunka iskayniyoj kaj killapi, Adar killapi, chunka kinsayoj kaj p'unchay kashajtin. 13Reypa kamachisqan qhelqasqaqa sapa llajtapi willakunan karqa. Chaypitaj nisharqa tukuy judíos chay p'unchaypaj sumaj wakichisqa kanankuta enemigosninkuman sajramanta sajrallatataj kutichinankupaj. 14Reypa chay kamachisqantataj kachas aparqanku reypa sumajta correj caballosnimpi. Chay kamachisqaqa reypa tiyanan Susa llajtapipis willasqa karqa. 15Mardoqueoqa reypa ñawpaqenmanta llojserqa reypa churakunan azulwan yurajwan p'achasniyoj, umampi jatun qori pillu churaykusqa, linomanta ruwasqa uj jatun puka mantawan llijllaykusqataj. Payta ajinata rikuspataj, Susa llajtapi tukuy tiyakojkunaqa maytapuni kusikorqanku. 16Judiospajqa karqa watejmantapis kawsarimuy jina jatun kusiy, allimpaj qhawasqa kaytaj. 17Tukuy suyuspi, tukuy llajtaspi ima, maykunamanchus chay kamachisqaqa chayarqa, chaypi judiosqa jatun kusiywan sumaj mikhunasta wayk'urikuspa kusikorqanku. Waj runaspis chayta rikuytawanqa, judiosman tukorqanku, imaraykuchus judiosta manchachikorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\