ÉXODO 15

1Chaymantaqa Moiseswan israelitaswan Tata Diosman takerqanku kay jina takiyta: Noqaqa takisaj Tata Diosta yupaychaspa, imaraykuchus jatun atiyninwan atipan, yakuwan p'ampaykuchispa caballospi rejkunata, caballosnintinta. 2Tata Diosman takisaj. Payqa noqaj salvacionniy, kallpaytaj. Paymin Diosneyqa; Payta yupaychasaj. Payqa tataypa Diosnin; Payta jatunchasaj. 3Tata Diosqa tukuy maqanakupi atipaj, sutintaj Tata Dios. 4Jatun qochaman Tata Diosqa wijch'uykun Faraonpa carretasninta, soldadosnintawan. Faraonpa ajllasqa capitanesnin Puka Qocha nisqapi chinkanku. 5Rumis jina ukhuman chinkaykunku; tuti laqha paykunataqa oqoykun. 6Tata Dios, paña makiykeqa may kallpasapa, atiyniyojtaj. Chay paña makiyki enemigota phirita ruwan. 7Qanqa jatun atiyniykiwan chinkarparichinki contraykita oqharikojkunata. K'ajaj phiñakuyniyki trigo pajata jina paykunata q'olarparin. 8May phiñakuywan phukuspa, yakusta k'uchuncharparinki. Yaku ukhoqa wayq'o jina purajman khallarparikun. Yanayarishaj jatun qochaj sonqon tikayarparin. 9Chejnikojqa wampu yuyaynimpi nin: Qhatirisaj taripanaykama; jap'imusaj; imastachus qhechusqayta rak'irasaj paykunawan sajsakunaykama. Espadayta sik'ikuspa, makeyqa paykunata tukuchenqa, nispa. 10Qantajrí wayraykiwan phukuchimunki, jatun qochataj ujllata paykunata oqoykun. Paykunataj titi jina chinkaykunku chay jina yaku oqharikoj ukhuman. 11Ay Tata Dios, pitaj Qan jina, dioskunaj chawpimpiri? Ni pipis Qan jina llimphu santo kanchu. May jina t'ukuna imasta ruwanki, mana yuyay atinasta, musphanapaj jina. 12Paña makiykita oqharejtiykikama, jallp'aqa paykunata oqoykun. 13Khuyakuspa, munakuyniykiwan kay salvasqayki israelitasta pusashanki. Atiyniykiwan paykunata pusashanki llimphu k'achitu wasiykiman. 14Nacionesqa chayta yachaspa, kharkatitenqanku. Nanayqa tukuy filisteosta q'ewiykachachenqa. 15Edompi tiyakoj capitanespis mayta llakikonqanku. Moabpi kamachejkuna manchachikuywan kharkatitenqanku. Canaanpi tukuy tiyakojkunaqa manchachikuywan q'ewakonqanku. 16Paykunaman urmachun kharkatitiy, sustullikuytaj. Makiykej atiyninwan qhasayaspa, chojruyachunku rumi jina, Tata Dios, Israel aylluyki pasanankama, kay rantikapusqayki aylluyki pasanankama. 17Tata Dios, Qan pusawayku ari, tiyakunaykupaj sumaj llimphu orqoykiman, herenciayki orqopi tiyakunaykupaj, maypichus Qan tiyakunki chaypi, maynejtachus Qan, Señor, ajllakorqanki, chaypi, makisniyki sayachisqan, chay llimphu cheqapi. 18Tata Diosqa kamachenqa wiñaypa wiñaynimpajpuni. 19Jatun qochaman yaykusqanku Faraonpa carretasnin, caballospi rejkuna soldadosnin, Tata Diostaj jatun qocha yakuwan ujllata paykunata p'ampaykuchisqa. Israelitasrí ch'akipi pasasqanku jatun qochata, ch'aki jallp'atapis rishankuman jina. 20Chantá Aaronpa panan warmi profeta María, tamborsitota oqharikuspa llojserqa, qhepantataj tukuy warmis panderas oqharisqa tususpa llojsillarqankutaj, tocarispa. 21Mariataj takerqa ajinata: Takiychej Tata Diosta jatunchaspa, imaraykuchus Payqa manchay t'ukunatapuni atipan, jatun qochapi carretasta, caballospi rejkunata ima chinkarparichispa. 22Moisesqa israelitasman nerqa Puka Qocha kantumanta puririnankuta. Chaymanta paykunaqa rerqanku Shur ch'in pampaman, chaymantataj rillarqankupuni ch'in pampanta kinsa p'unchay puriyta mana yakuta tarispa. 23Mara nisqa cheqaman chayaspa, chaypi kaj yakuta mana ujyayta aterqankuchu, jaya kasqanrayku. Chayrayku chay cheqata suticharqanku Mara, nispa. 24Israelitastaj Moisespa contranta rimaspa, nerqanku: Imatataj kunanqa ujyasunri? nispa. 25Moisesqa Tata Diosmanta yanapata mañakojtin, Tata Diosqa Moisesman rikucherqa uj sach'ata. Moisestaj chayta k'utuspa, yakuman wijch'uykorqa, chaywantaj yaku misk'iyaporqa. Chaypi Tata Dios paykunaman qorqa kamachisqasta, chayman jina kawsanankupaj, yachanampajtaj imaynachus sonqonku kasqanta. 26Pay nerqa: Sichus qankuna Señorniykichej Tata Diospa parlasqanta tukuy sonqo uyarinkichej, ruwankichejtaj imatapis cheqanta Noqaj ñawpaqeypi, sitajchus nisqasniyta, kamachisqasniytawan ruwankichej chayqa, Egiptomanta kajkunaman apachimorqani, chay onqoykunata ni mayqenta qankunaman apachimusqaykichejchu, imaraykuchus Noqa Tata Diosmin thañichejniykichej kani, nispa. 27Chaymantaqa chayarqanku Elimman, maymantachus chunka iskayniyoj juturismanta yaku phullchimusharqa, qanchis chunka palmastaj karqa, chayman. Chay yaku qayllapitaj jarakorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\