ÉXODO 20

1Diosqa kay tukuyta parlaspa, nerqa: 2Noqa Señorniyki Tata Dios kani; Egiptomanta orqhomorqayki, wata runallapuni kasqaykimanta. 3Noqamanta jawaqa waj diosniyki ama kachunchu. 4Ama ni ima lantita ruwakunkichu, ni cielopi kajman rijch'akojta, ni kay pachapi kajman rijch'akojta, nitaj yakuspi kajman rijch'akojtapis. 5Ama qonqorikunkichu chaykunaman, amataj yupaychankichu, imaraykuchus Noqamin Señorniyki Tata Dios kani, sinch'i, celoso Dios, Noqata chejniwajkunaj juchasninkuta castigaj. Tataspa juchasninkuta wawasninkupi castigani, chantá allchhisninkupi, allchhisninkoj wawasnimpipis ima. 6Khuyakuyniytaqa waranqa waranqa runasman rikuchini, pikunachus munakuwanku, kamachisqasniytataj kasunku, chaykunaman. 7Ama qhasi manakajta oqharinkichu Señorniyki Tata Diospa sutinta. Diosqa castiganqapuni pichus sutinta qhasi manakajta oqharejtaqa. 8Ama qonqankichu samarikuna p'unchayta Diosniykipaj t'aqapuyta, chay p'unchaypi Diosmanta yuyarikunaykipaj. 9Sojta p'unchayta trabajanki, chay p'unchaykunapitaj tukuy ruwanayki kajta ruway. 10Qanchis kaj p'unchayrí samarikuna p'unchay kanqa, Señorniyki Tata Diospaj t'aqasqa. Chay p'unchaypi ni imata ruwankichu, ni qan, ni churiyki, ni ususiyki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki, ni uywasniyki, nitaj forastero qankuna ukhupi tiyakojpis. 11Tata Diospis sojta p'unchaypi ruwarqa cielota, kay pachata, mama qochata, chay ruwasqasnimpi imaschus kashanku, chaykunatawan. Qanchis kaj p'unchaypitaj samarikorqa. Chayrayku Tata Diosqa samarikuna p'unchayta bendecispa, nerqa Payllapaj t'aqasqa kasqanta. 12Tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhaway, unayta kay pachapi kawsakunaykipaj, mayqen jallp'atachus Señorniyki Tata Dios qosunki, chaypi. 13Ama wañuchinkichu runa masiykita. 14Ama khuchichakunkichu casarakusqaykita wasanchaspa. 15Ama suwakunkichu. 16Ama runa masiykej contranta llullakuspa parlankichu. 17Ama munapayankichu runa masiykej wasinta; ama munapayankichu runa masiykej warminta, ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakanta, ni burronta, nitaj ni iman kajta. 18Tukuy israelitas uyarerqanku, rikorqankutaj lliuj lliujkunata, qhon qhonkunata, cornetaj waqamusqanta, chay tukuy orqopis q'oshñirisqanta ima. Chayta rikuspa, israelitasqa mayta manchachikorqanku, karunchakorqankutaj, chay orqoman mana chimpaspa. 19Chayrayku Moisesman nerqanku: Qanlla parlawayku, noqaykutaj kasusqayku imatachus niwasqaykuta. Diosqa ama noqaykuwanqa parlachunchu ari, manachayqa wañurasqayku, nispa. 20Moisestaj paykunaman nerqa: Ama manchachikuychejchu; Diosqa imaynachus kasqaykichejta yachaj jamun, qankuna Payta manchachikunaykichejpajpuni, amataj juchallikunaykichejpaj, nispa. 21Chaykama runasqa karullapi kasharqanku, Moisestaj qayllaykorqa phuyu laqha kasharqa, chay orqoman, maypichus Dios kasharqa, chayman. 22Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Kay jinata niy israelitasman: Qankuna rikunkichejña imaynatachus janaj pachamantapacha qankunawan parlasqayta. 23Noqamanta jawaqa ama lantista ruwankichejchu qolqemanta, nitaj qorimantapis: Kayqa dios, nispa. 24Jallp'amanta altarta ruwapuwankichej. Chay patapi q'olachina jaywanasta jaywawankichej, allinyanakuy ofrendasta, wakasta, ovejasta ima apamuwasqaykichejta. Maynejpipis sutiy yuyarisqa kanampaj churasaj, chayman jamuspa bendecisqaykichej. 25Sichus rumismanta altarta ruwankichej chayqa, ama runaj llusk'achasqan rumismantachu ruwapuwankichej. Sichus ima herramientawan chay rumista ch'eqonkichej chayqa, chay rumisqa manaña altarpaj jinachu kanqa. 26Altarta ruwapuwaspaqa, ama patillasniyojtachu ruwankichej, ama chayninta wicharishajtiykichej q'ara aychaykichej rikukunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\