ÉXODO 27

1Ruwallankitaj uj altarta acacia maderamanta cuadradota; sapa ladonman kanqa iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj uj metro iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 2Esquinasnimpi kikinmanta mut'u wajrasta jina ruwanki, chay altartataj tukuyninta broncewan lluch'erqonki. 3Altarpi imachus apaykachana kajta tukuyninta broncemanta ruwanki: Ushpha orqhona paylasta, palasta, jatuchaj vasosta, trinchesta, brasasta apaykachanatawan. 4Chantá ruwallankitaj broncemanta uj rejillata. Chay rejillaj tawantin kantusninman broncellamantataj ninrista k'askarachinki. 5Chaytataj altarpa uranman churanki, altarpa khuskanninkama chayanampaj. 6Chaymantaqa ruwallankitaj k'aspista acacia maderamanta, jinaspataj broncewan lluch'erqonki. 7Chaymantataj chay k'aspista ninrisnejta jusk'urachinki, altarpa sapa lado kantusnimpi kanampaj, chaymanta oqharispa, altarta apanapaj. 8Altarpa ukhonqa soqolla kachun, imaynatachus kay orqopi rikuchiyki, kikinta. 9Dioswan Tinkukuna Toldopaj uj kanchata ruwanki. Uray kantunmanta muyuykuchinki t'ullkusqa linomanta ruwasqa jark'achinawan, sayt'unman tawa chunka phishqayoj metrosniyoj. 10Iskay chunka kurkusta sayachisqayki, chukusnin imaqa kanan tiyan broncemanta; ganchosnin, ninrisnin ima kanan tiyan qolqemanta. 11Jinallataj pata kaj ladompis cortinaswan muyuykusqa kanqa. Chay ruwasqataj kanqa tawa chunka phishqayoj metros, broncemanta ruwasqa iskay chunka chukus patapi iskay chunka kurkus sayasqa; qolqemanta ganchosnin, ninrisnin ima kanqa. 12Kinrayninmantaj chay iskay chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj, chayta cortinaswan muyuykuchinki, maypichus chunka kurkus sayasqa kashanku chunka chukus patapi, chayta. 13Kikillantaj kanqa, inti llojsimuy ladoman, kinrayninman ima, iskay chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj cortinaswan muyuykusqa. 14Punkumanta puraj ladonmantaj kanqa qanchis metrosniyoj kinrayninman, kinsa chukus patapi kurku sayasqasniyoj. 15Uj ladompipis kikillantaj kanqa cortinasqa qanchis metrosniyoj, kinsa chukus patapi kurku sayasqasniyoj. 16Patio punkupitaj cortinaqa jisq'on metrosniyoj kanqa azulmanta, puka pantimanta, pukamanta, t'ullkusqa linomantawan ruwasqa, jinallataj sumaj k'achitu awasqa, coloreswan k'achanchasqa, tawa chukus patapi kurkus sayasqasniyoj. 17Patiota kurkus sayasqa muyuykusqaqa tukuynin kanqanku qolqe anilloswan k'askachisqa, qolqe ganchosniyoj, bronce chukusniyojtaj. 18Patioqa sayt'unman kanqa tawa chunka phishqayoj metrosniyoj, anchonmantaj iskay chunka iskayniyoj metros, phishqa chunka centimetrosniyoj puraj uyasninman. Sayayninmantaj iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj kanqa. Cortinaqa t'ullkusqa linomantapuni kanqa, chukusnintaj broncemanta. 19Tukuy imasnimpis Dioswan Tinkukuna Toldojta broncellamantapuni kanqa. Jinallataj estacasnintin, patioj estacasnimpis. 20Israelitasta kamachiy olivomanta sumaj kaj aceiteta apamunankuta k'anchachinaspaj, tuta p'unchay k'anchanankupaj. 21Chaymanta cuentayojqa kachunku Aaronwan, churisninwan chay k'anchachinas tukuy tuta k'anchanankupaj. Ima kajtapis ruwachunku Tata Diospa ñawpaqempi k'anchanampaj, velomanta jawapi, maypichus Tata Diospa leynimpa arcan kashan, chay jawapi. Kayta israelitasqa sapa kuti ruwanqanku, jinallataj mirayninkupis uj kamachisqay wiñaypaj churasqata jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\