ÉXODO 33

1Tata Diosqa Moisesta nerqa: Kunanqa puririychej, mashkha runastachus Egiptomanta orqhomorqanki, chay runaswan, ima jallp'atachus juraspa nerqani Abrahamman, Isaacman, Jacobmanwan: Mirayniykichejman qosaj kay jallp'ata, nispa, chayman. 2Noqaqa kachamusaj angelniyta ñawpaqeykita rispa pusasunampaj; ñawpaqeykimantataj qharqosaj cananeosta, amorreosta, hititasta, ferezeosta, heveosta, jebuseosta ima. 3Qankunaqa riychej, maypichus lechewan misk'iwan purishan yaku jina, chayman. Noqatajrí mana qankunawanchu risaj; qankunawan riyman chayqa, ñampi tukuchiykichejman, qankuna ancha rumi sonqo runas kasqaykichejrayku. 4Tata Diospa sinch'i nisqanta uyarispa, israelitasqa mayta llakikorqanku; ni mayqenninku ima k'achanchakunanta churakorqankuchu, 5imaraykuchus Tata Diosqa Moisesman nisqa: Israelitasman niy: Qankunaqa ancha rumi sonqos kankichej. Uj chhikantachus qankunawan riyman chayqa, qankunata uj ratopi tukurparichiykichejman. Kunitampacha orqhokuychej tukuy k'achanchakunaykichej sumaj imasta; chaywan Noqa yachasaj imastachus qankunata ruwayta, nispa. 6Chayta uyariytawan, israelitasqa tukuyninku chay k'achanchakunankuta orqhokorqanku Horeb Orqopi. 7Moisesqa uj toldota apaspa, jaramanta jawapi sayachimorqa. Chayta suticharqa tinkukuna toldo, nispa. Pillapis Tata Diosta mask'ajqa jaramanta llojsispa, rej chay tinkukuna toldoman. 8Tinkukuna toldoman Moisesta rishajta rikuspa, israelitasqa tukuyninku sayarikoj kanku jarasninku punkupi, Moisesta qhawaspa toldoman yaykunankama. 9Tinkukuna toldoman Moisés yaykojtinkamataj, sayashaj chay chhoqo phuyu chay toldoj punkunman urayk'amoj, chay phuyu chawpimantataj Tata Diosqa Moiseswan parlamoj. 10Chay phuyu urayk'amojtinkamataj, israelitasqa tukuyninku jarasninku punkupi sayarikuspa, Diosta yupaychaj kanku. 11Chaypi Tata Diosqa uyapura Moiseswan parlaj, imaynatachus pipis kawsaqenwan parlarikun, ajinata. Parlaytawantaj, Moisesqa jaraman kutimoj. Nunpa churin Josuetajrí yanapajnin wayna, nipuni jayk'ajpis tinkukuna toldomanta karunchakojchu. 12Chantá Moisesqa Tata Diosta nerqa: Qan niwarqanki noqaman: Kay runasta orqhoy, nispa; manataj sut'inchawankichu pitachus kachamunawaykita noqawan rinampaj. Chaywampis Qan niwarqanki: Noqa qanta allintapuni rejsiyki, nispa. Chantá nillawankitaj: Noqapi khuyakuyta tarinki, nispa. 13Kunanqa Tata Dios, sichus Qampi tarini khuyakuyta chayqa, kunan rikuchiway ari ñanniykita, Qanta rejsisunaypaj, Qampi khuyakuyta tarinaypajtaj. Amataj qonqaychu kay runasqa Qampa wawasniyki kasqankuta. 14Tata Diostaj payman nerqa: Noqa kikiy qanwan risaj, Noqallataj samarichisqaykipis, nispa. 15Moisestaj kuticherqa: Sichus Qan mana noqaykuwan rinki chayqa, ama kaymanta orqhowaykuchu. 16Imapitaj yachakonqa Qampi khuyakuyniykita tarisqayri, jinallataj israelita wawasniyki imari? Noqaykuwan purisqaykipi yachakonqa noqata, israelita wawasniykita ima kay pachapi tukuy laya runas ukhumanta ajllakuwasqaykoqa. 17Chaymantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Kay tukuy imasta niwasqaykitaqa ruwasaj, qan Noqapi khuyakuyta tarisqaykirayku. Noqa qantaqa sutiykimanta rejsiyki, nispa. 18Moisestajrí kuticherqa: Noqa mañakuyki, jatun kayniykita rikuchinawaykita, nispa. 19Tata Diostaj kuticherqa: Noqa k'acha sonqo kayniyta ñawpaqeykipi rikuchisqayki; sutiyta oqharisaj Tata Dios kani, nispa. Chantá Noqa khuyakuyniyta rikuchisaj pimanchus munasqayman, jinallataj tukuy munakuyniywan yanapasaj pitachus munasqayta. 20Chantaqa sut'inta niyki: Manapuni qanqa uyayta rikuwankichu, imaraykuchus pipis rikuwajqa manapuni kawsanqachu. 21Tata Dios nillarqataj: Qhawariy, kay qayllaypi uj cheqa tiyan. Kay chhanka patapi sayakuy. 22Jatun kayniy kaynejta pasashajtin, churasqayki uj chhanka t'oqoman, chaypitaj makiywan pakaykusqayki, chaynejta pasanaykama. 23Chaymantataj makiyta oqharisaj, qantaj wasallayta rikuwanki, uyayrí manapuni rikukonqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\