ÉXODO 37

1Bezaleelqa ruwallarqataj arca nisqa uj cajonta acacia maderamanta. Chayqa sayt'unman karqa uj metro chunka centimetrosniyoj, kinrayninman karqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj karqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyojllataj. 2Chay arcaj ukhunta, jawantapis qori puruwan lluch'erqa, kantusnintataj qorillawantaj muyuykucherqa jark'achata jina. 3Chaymantataj ruwarqa tawa ninrista, qorimanta anillosta jina. Jinaspataj, tawantin esquinasninman churararqa, iskayta qhepaman, iskaytataj ñawpajman. 4Chantá ruwallarqataj iskay kurkusta acacia maderamanta, jinaspataj qoriwan lluch'iykorqa. 5Chaymantataj chay qori ninrista chay k'aspiswan jusk'uracherqa, chaymanta oqharispa apanapaj. 6Chaymanta ruwallarqataj chay Khuyakuyta Tarina nisqa kirpanata qori purumanta. Sayt'unman karqa uj metro chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj karqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 7Chay patapitaj ruwarqa iskay angelesta qorimanta, martillowan takaspa. 8Ujninta sayacherqa uj lado kantunman, ujnintataj uj lado kantunman qhawarinasqasta. Chaykunataj mana waj wajchu karqanku, manachayqa ujlla karqanku Khuyakuyta Tarina nisqa kirpanantin. 9Chay angelesqa purajmanta qhawanakusharqanku Khuyakuyta Tarina nisqa kirpana patapi lijrasnin oqharisqa, Khuyakuyta Tarina nisqa kirpanaman k'umuykusqataj. 10Chantá mesatañataj acacia maderamanta ruwarqa; sayt'unman karqa jisq'on chunka centimetrosniyoj, kinrayninmantaj karqa tawa chunka phishqayoj centimetrosniyoj, sayayninmantaj karqa sojta chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 11Chantá chay tukuyninta qoriwan lluch'iykorqa; kantusnintapis jark'achata jina qoriwan muyuykucherqa. 12Mesaj muyuynenqa phatunman karqa uj t'ajllu jina, chaytapis qorillawantaj kantusninta awakipasqata jina muyuykucherqa. 13Chaymantaqa ruwallarqataj qorimanta tawa ninrista anillosta jina, jinaspataj tawantin esquinasninman k'askaracherqa, maynejpichus chakisnin kasharqa, chaykunaman. 14Chay qori ninrisqa mesa urapi karqa tawantin esquinasnimpi; chayninta puraj ladoman k'aspista jusk'uracherqa, chaymanta oqharispa mesata apaykachanapaj. 15Chay k'aspistapis mesata apaykachanapajqa acacia maderamanta ruwarqa, jinaspataj qoriwan lluch'iykorqa. 16Imaschus mesapi kananku karqa, chay imastapis qori purumanta ruwarqa: Chuwasta, cucharasta, yurusninta, copasnintawan, chaypi yakuyasqa ofrendasta jap'inapaj. 17Bezaleelqa ruwallarqataj qori purumanta uj k'anchachinata martillowan takaspa: Jap'inanta, sayananta, copasninta, t'ika moqos jina chaykunanta, t'ikaman rijch'asqa puntasninta ima, chaytaj ujllapis kanman jina karqa. 18Puraj ladomanta sojta palqas llojserqa, chawpimantataj uj; ajinaqa sapa ladopi kinsa palqasniyojkama karqa. 19Sapa uj palqaqa karqa kinsa moqosniyoj almendra t'ika jina, t'ika moqoyoj phanchapacha. Ajina karqa sojtantin palqas. 20Chay k'anchachina uramantapacha almendra t'ika jina tawa copasniyoj karqa, moqosniyoj t'ika jina phancharishaj. 21Iskay palqasnimpa urasnimpi uj moqo karqa; jinallataj iskay kaj palqaspa urampi, kinsa kaj palqaspa urampipis. 22Chay moqosnin, palqasnin, jap'inasninwan ima ujlla karqa qori purumanta martillowan takasqa. 23Chaymantaqa qanchis k'anchachinasninta kikillantataj qorimanta ruwarqa, pábilo k'utunasninta, aceite jap'inasninta ima. 24K'anchachinata, tukuy imasnintawan ruwarqanku kinsa chunka kinsayoj kilos qori purumanta. 25Bezaleelqa ruwallarqataj incienso q'oshñichina altarta acacia maderamanta, puraj kantunmantaj chhikachajkama karqa. Sayt'unman karqa tawa chunka phishqayoj centimetrosniyoj, kinrayninman kikillantaj karqa, sayayninmantaj jisq'on chunka centimetrosniyoj karqa. Jinallataj sapa esquinampi wajrasman rijch'asqa kikinmanta ruwasqa karqa altarwan ujlla. 26Chaymantataj patanta qoriwan lluch'iykorqa tawantin kantusninta, wajrasninta imaqa; qoriwan muyuykucherqa jark'achata jina. 27Chay awakipasqa urasninmantaj k'askaracherqa qorimanta ruwasqa ninrista, ujnin esquinanman iskayta, ujnin esquinanmantaj iskayta. Chayninta k'aspista jusk'uracherqa, chaymanta oqharispa maymampis apanapaj. 28Chay k'aspistaqa ruwarqa acacia maderamanta, qoriwantaj lluch'iykorqa. 29Chaymantataj Bezaleel ruwarqa Diospaj t'aqanapaj jawina aceiteta. Jinallataj ruwarqa inciensotapis k'acha q'apayniyojta, imaynatachus perfumeta ruwajkuna ruwanku, ajinata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\