ÉXODO 38

1Bezaleelqa ruwallarqataj uywa wañuchisqa q'olachina altarta acacia maderamanta. Sayt'unman karqa iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj, kikillantaj kinrayninman karqa, sayayninmantaj karqa uj metro iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj. 2Tawantin esquinasninman ruwarqa wajrasta jina, chaytaj ujlla altarwan karqa. Jinaytawantaj, broncewan lluch'iykorqa. 3Broncellamantataj ruwarqa imaschus chay altarpi ruwanapaj karqa, chaykunata: Ushphirusta, palasta, tazasta, trinchesta, brasasta apaykachanasta ima. 4Ruwallarqataj uj rejillata broncemanta, chaytataj churarqa altar uraman, chaytaj altarpa khuskanninkama chayarqa. 5Rejillata broncej tawantin kantusninman churanampaj ruwarqa tawa ninrista anillosta jina, chayninta k'aspista jusk'urachinapaj. 6Chay k'aspista acacia maderamanta ruwaytawan, broncewan lluch'iykorqa. 7Jinaytawantaj, chay k'aspista altarpa ninrisninta jusk'uracherqa, chaymanta oqharispa maymampis apanapaj. Altarpa ukhonqa cajón jina soqolla karqa. 8Chantá Bezaleel ruwallarqataj broncemanta uj jatun ch'illamita, Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi sirvej warmispa espejosninkumanta. Sayanantapis ruwallarqataj. 9Bezaleelqa patiota ruwallarqataj. Uray ladoman patioqa tawa chunka phishqayoj metros t'ullkusqa linomanta awasqa cortinayoj karqa. 10Sayantasnintaj iskay chunka karqanku, iskay chunkallataj karqanku bronce chukuspis. Sapa sayantapi ganchos, ninris imaqa qolqemanta ruwasqa karqa. 11Wichaynej ladopi karqa cortinas tawa chunka phishqayoj metrosniyoj, iskay chunka sayantasniyoj, iskay chunka chukus patapi sayasqa, qolqe metalmanta ganchosniyoj, qolqe metalmanta ninrisniyoj ima. 12Inti yaykuynej ladoman muyuykucherqa cortinasta iskay chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyojwan, chunka sayantasniyojta, chunka bronce chukus patapi sayasqasta, qolqe ganchosniyojta, qolqe ninrisniyojta ima. 13Inti llojsimuynej ladoman kikillantataj muyuykucherqa iskay chunka iskayniyoj metros phishqa chunka centimetrosniyoj cortinawan. 14Yaykuna chaynejmanta kinsa sayantasta bronce chukus patapi sayachispa, qanchis metros cortinawan muyuykucherqa. 15Uj ladonmantataj, ujnin punkun yaykuynejman kikillantataj kinsa sayantasta chukus patapi sayachispa, qanchis metros cortinawan muyuykucherqa. 16Patioj muyuyninta muyuykucherqa, chay cortinasqa t'ullkusqa linomanta karqa. 17Sayantaspa chukusnenqa broncemanta karqa. Chay sayantaspa ganchosnin, ninrisnin imataj karqanku qolqe metalmanta. Jinallataj chay sayantaspa puntasnin qolqewan lluch'isqa karqanku. Patioj tukuynin sayantasqa qolqe ninrisniyoj karqanku. 18Patioj punkunta jark'achinaqa sumaj k'achitu ruwasqa karqa, azul telamanta, puka panti telamanta, puka telamanta, t'ullkusqa linomanta ima. Sayt'unman karqa jisq'on metros, kinrayninmantaj iskay metros iskay chunka phishqayoj centimetrosniyoj; patanman kikillantaj karqa, patioj cortinasnin jina. 19Kallarqataj tawa sayantas bronce chukus patapi sayasqa, qolqe ganchosniyoj, qolqe ninrisniyoj; chantapis chay sayantaspa puntasnin qolqewan lluch'isqa karqa. 20Dioswan Tinkukuna Toldoj estacasnin, patioj estacasnin imaqa tukuyninku broncemanta karqanku. 21Moisespa kamachisqanman jina, levitas yuparqanku mashkha metalwanchus Dioswan Tinkukuna Toldota ruwasqankuta. Levitastaqa Aaronpa churin Itamar kamachisharqa. 22Hurpa allchhin Bezaleel, Urijpa churin, Judá ayllumanta kajqa tukuy imata ruwarqa Moisesman Tata Dios kamachisqanman jina. 23Paywan karqa Dan ayllumanta Ahisamacpa churin Aholiab. Payqa sumajta yacharqa fierromanta imatapis ruwayta, sumajta awayta, sumajtataj bordayta azul telapi, puka panti telapi, puka telapi, sumajnin kaj lino telapiwan. 24Ima qoriwanchus Dioswan Tinkukuna Toldota ruwarqanku, chay qoreqa Tata Diosman ikhasqa ofrenda karqa. Chay qoreqa karqa tukuynimpi jisq'on pachaj sojta chunka phishqayoj kilos, kinsa chunka gramosniyoj, imaynachus Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. 25Yupachikusqankuman jina apamusqanku qolqe metalqa karqa kinsa waranqa kinsa pachaj chunka jisq'onniyoj kilos, phishqa pachaj iskay chunka phishqayoj gramosniyoj, imaynachus Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. 26Tukuy iskay chunka watayojmanta pataman yupachikojkuna karqanku sojta pachaj kinsayoj waranqa phishqa pachaj phishqa chunkayoj israelitas. Chaykuna apamorqanku ofrenda qolqe metalta sapa ujninku phishqa gramos khuskanniyojta, imaynachus Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. 27Dioswan Tinkukuna Toldompa chukusninta ruwanapaj qolqe metalqa karqa kinsa waranqa kinsa pachajniyoj kilos, veloj chukusnimpajwan. Chay qolqemanta pachaj chukusta ruwarqanku; sapa uj chuku karqa kinsa chunka kinsayoj kilosmantakama. 28Chunka jisq'onniyoj kilos, phishqa pachaj gramosniyoj runasmanta jap'isqa qolqe metalwan Bezaleelqa ruwarqa sayantaspa ganchosninta, anillosnintawan. Chay qolqellawantaj sayantaspa puntasninta lluch'iykorqa. 29Bronce ofrendataj karqa iskay waranqa kinsa pachaj kinsa chunka sojtayoj kilos, tawa pachaj gramosniyoj. 30Chay broncemanta ruwakorqa Dioswan Tinkukuna Toldoj punkumpa chukusnin, bronce altarnin, rejillantin, chay altarpa tukuy imasnimpiwan. 31Chaymanta ruwakullarqataj patioj sayantaspa chukusnin, estacasnin, mayqenchus Dioswan Tinkukuna Toldoj muyuynimpi churasqa karqa, chaykuna, patio punkojpa chukusnin ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\