EZEQUIEL 11

1Diospa Espíritun pataman oqhariwaspa, apawarqa Tata Diospa Templonman, inti llojsimuy ladopi punkunejman. Chay punkupi iskay chunka phishqayoj runas kasharqanku. Paykunawan khuskataj Azurpa churin Jaazaniasta rikorqani, chantá Benaiaspa churin Pelatiastawan; paykunaqa runas ukhupi kamachejkuna karqanku. 2Chantá Tata Diosqa niwarqa: Runaj Churin, kay kurajkunaqa runasta wañuchiyta yuyashanku, sajra imasta ruwanankupajtaj Jerusalén llajtapeqa runasta umachashanku. 3Paykuna ninku: Kay llajtaqa manaña urmanqachu. Chayrayku wasista ruwakunallapuni. Kay llajtaqa manka jina kanqa, noqanchejtaj aycha jina waqaychasqa kasunchej chay mankapi, nispa. 4Chayrayku sutiypi paykunaj contrampi sut'inchay, Runaj Churin. 5Chantá Tata Diospa Espíritun noqaman jamuwaspa, niwarqa: Kay jinata Tata Diosqa nin: Kay jinata qankuna yuyashankichej, Noqatajrí yachani yuyaychakusqasniykichejta. 6Kay llajtapi qankuna may ashkha runasta wañuracherqankichej, callesnintataj wañusqaswan junt'acherqankichej. 7Chayrayku Noqa Tata Diosqa cheqatapuni niykichej: Jerusalenqa uj manka jina kanqa, aychastajrí mana qankunachu kankichej, manachayqa qankuna wañurachisqaykichej runas chay aychas kanqanku. Aswampis qankunataqa chaymanta orqhosqaykichej. 8Wañuchinaku maqanakutachu manchachikorqankichej? Wañuchinaku maqanakuta pataykichejman chayachimusaj. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 9Kay llajtamanta orqhosqaykichej, waj llajtayojkunamantaj jaywaykusqaykichej. Qankunataqa castigasqaykichej. 10Espadawan wañuchisqa kankichej. Israel jallp'aj kantusnimpi juzgasqaykichej chaypachataj yachankichej Noqa Tata Dios kasqayta. 11Mana qankunapajchu llajtaqa manka jina kanqa, nitaj qankunachu chay aycha jina kankichej. Israel jallp'aj kantusnimpi qankunata juzgasqaykichej. 12Chaymantataj Noqa Tata Dios kasqaytaqa yachankichej, imaraykuchus qankunaqa mana kamachisqasniyman jinachu, nitaj leyesniyman jinachu kawsarqankichej, manachayqa muyuyniykichejpi kaj nacionespa ususninkuta ruwarqankichej, nispa nerqa Tata Diosqa. 13Tata Diospa sutimpi paykunaman parlashajtillayraj, Benaiaspa churin Pelatiasqa wañorqa. Noqataj pampakama k'umuykorqani, jatunmanta qhaparispataj, nerqani: Ay Tukuyta Kamachej Tata Dios, pisi puchoj israelitastapis tukuynintachu wañurachinki? nispa. 14Tata Diosqa parlamuwaspa, niwarqa: 15Runaj Churin, Jerusalenpi tiyakoj runasqa llajta masisniykimanta, wawqesniykimanta, tukuy israelitasmantawan kay jinata parlarqanku: Paykunaqa Tata Diosmanta karupi kashanku. Astawampis noqaykuman kay jallp'a qosqa karqa, noqayku dueños kanaykupaj, nispa. 16Chayrayku paykunaman sutiypi niy: Noqa Tata Diosmin paykunata waj nacionesman, waj runaspa jallp'asninkuman apachispa, ch'eqeracherqani. Chaywampis pisi p'unchaykunallapaj mayqen jallp'amanchá rerqanku, chaypeqa Noqallataj paykunapaj yupaychana wasi jina karqani. 17Noqaj sutiypi nillaytaj: Kay jinata Tata Diosqa nin: Noqa Tata Diosmin chay jallp'asmanta, karu llajtasmanta ima paykunata tantaykamusaj, maykunamanchá paykunata ch'eqeracherqani, chaykunamanta. Paykunata tantaykamuspataj, israelitasman jallp'asninkuta kutichipusaj. 18Paykuna llajtankuman kutimpuspa, chinkachenqanku kay jallp'api millay ruwaykunata, lanti yupaychaykunata ima. 19Noqaqa paykunamanta chay rumi sonqo kayninkuta orqhosaj; mosoj espirituta, mosoj sonqotawan paykunaman qosaj. 20Chantá paykuna leyesniyman jina kawsanqanku, kamachisqasniyman jinataj purenqanku, junt'anqankutaj. Paykunaqa aylluy kanqanku, Noqataj paykunaj Diosninku kasaj. 21Chantapis pikunachus sajra imasta ruwaspallapuni kawsanqanku millay lantisninkuta yupaychaspa, chay ruwasqankumanta castigota umanku pataman urmachisaj. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 22Chantá chay querubinesqa phawarerqanku, ruedastaj paykunawan khuska pataman oqharikorqanku. Israelpa Diosnimpa jatun kaynimpa k'anchaynintaj paykunaj patankupi kasharqa. 23Chantá Diospa jatun kaynimpa k'anchaynenqa llajta chawpimanta oqharikuspa, karuman riporqa, inti llojsimuy cheqapi kaj loma patapitaj sayaykorqa. 24Chaymanta Diospa Espiritonqa oqhariwaspa, Babiloniaman kutirichiwarqa, maypichus Israelmanta preso apasqa kajkuna tiyakusharqayku, chayman. Chantá chay mosqoypi jina rikusqayqa chinkaporqa. 25Israel jallp'amanta presos apasqa karqanku, chaykunamantaj Tata Diospa tukuy rikuchiwasqanta willarqani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\